دسته بندی ها

خرید نهال

خرید نهال

 لیست نهال های موجود در نهالستان به کشت به شرح ذیل می باشد :
 
 
لیست انواع نهال شرکت به کشت
انواع نهال
نام محصول
ردیف
گلدن دلیشز یا سیب زرد لبنانی ، رد دلیشز یا سیب قرمز لبنانی ، رد چیف ، گران اسميت ، قرمز فرانسه 
زرد فرانسه ، گالا  ، فوجی ، جوناتان ، گراون اشتاین آلمان ، مربایی
1
ایتالیایی ، ویرژینیا ، معمولی
2
زعفرانی پیش رس و زعفرانی دیر رس ، آلبرتا ، انجیری
3
انجیری ، مغان ، رد گلد یا شبرنگ
4
برغان ، آذرشهر  ، ملایر
5
جنگلی ، نطنز ، درگزی ، شاه میوه ، اسپادانا ، بیروتی
6
خوشه ای ، آمریکایی ، کاغذی ، پیوندی ، ایرانی محلی
7
قیسی ، شکرپاره ، پیش رس ، قرمز شاهرود ، نادری ، جهانگیری ، شیپلی زودرس  ،  رکسانا ، ویکات
هارکات ، هاروجم ، تیلتون ، مورپارک ، رویال ، کایشا ، سنت آمبرویز ، نیوکاسل ، ویواگلد
8
مجاری پیش رس ، مجاری دیر رس ، محلی
9
تک دانه مشهد ، زرد ارومیه ، قرمز ارومیه ، سیاه
10
کندری ، شاهرودی ،  یاقوتی ، عسگری ، مهدی خانی ، بی دانه ، بی دانه قرمز ، مهره ، شانی ، ریش بابا ، کشمشی
چیرکینک بستک ، صاحبی ،  فخری ، نباتی ،  شاهانی ، یزدانی ، مراغه ای ، خلیلی ، گوهر
  لعل حسینی ، دم خروسی ، رازقی شیرازی ، الوان ، شصت عروسان ، نارا ، مادر وبچه ، مسکه ، گزنه ای ، ملائی ، مثقالی ، ورچه ای
11
چنار
12
بید مجنون
13
منقا دیرگل ، کاغذی ، پسته ای
14
اصفهان ، ترش آذربایجان ، محلی
15
قطره طلا ، سانتریزه ، بخارا ، دامسونز
16
کالیفرنیا یا شابلون
17
سفید ، قرمز ، شاه توت ، مجنون ، وحشی یا تمشک ، موزی نهال توت و شاه توت 18
انار نهال انار 19
اوحدی ، کله قوچی ، احمدآقایی ، اکبری ، بادامی زرند ، خنجری دامغان ، ممتاز ، سفید پسته نوق ، شاه پسند ،قزوینی نهال پسته 20
  نهال انجیر 20
  نهال بلوبری 21
  نهال رزبری و بلک بری 22