دسته بندی ها

کود گاوی

کود گاوی

خصوصیات کود گاوی

گاو مقدار زیادی علف می خورد و آنها را خوب جویده وخرد می کند و سیستم گوارش گاو کارایی بیشتر در هضم غذا دارد و در نتیجه کود گاوی تعداد بذر علف هرز کمتری دارد. آزاد سازی عناصر غذایی از کود گاوی تا میزان 50 درصد ممکن است بیش از 18 هفته طول بکشد.
کود گاو از فضولات مایع ، جامد و کاه و کلش مورد استفاده برای تهیه بستر گاو تشکیل شده است . این کود دارای مواد معدنی با ارزش برای تغذیه خاک های کشاورزی است حدود 75 درصد از وزن کود به صورت جامد و مابقی مایع است .
قسمت جامد کود شامل غذای مصرفی جذب نشده است . بخش عمده ازت و پتاسیم موجود در قسمت مایع کود به سرعت برای گیاه قابل جذب است
 
کود گاوی

انواع کود گاوی

  1. کود گاو شیری
  2. کود گاو گوشتی
 
کود گاوی

انواع کود گاوی از نظر بستر

1-  كود گاوی بدون زير انداز(خالص)
2- كود گاوی با ريز انداز كاه
3-  كود گاوی با ريز انداز ماسه
لازم به توضيح است كه كود گاوی بدون زير انداز(خالص)  جهت مصارف كشاورزي مقرون به صرفه تر بوده و متقاضيان بيشتري دارد.
 
کود گاوی

شرايط مصرف كودهای حيوانی

كودهای حيوانی ( کود دامی ) بلافاصله بعد از مصرف با خاك مخلوط كنيد تا از هدر رفتن ازت آن جلوگيري بعمل آيد
نزديك به زمان كاشت گياه زراعی از كودهای حيوانی ( کود دامی )به مقدار كمتر استفاده كنيد در صورت مصرف زياد كود حيوانی ( کود دامی )نزديك به زمان كاشت مشكلات تاخير در كاشت بدليل ايجاد شرايط بسيار مرطوب هم چنين پس از كاشت نيز بعلت آزاد سازي آمونياك مي تواند موجب گياه سوزی در بذور و رشد گياهچه شود.
 
کود گاوی
 
کود گاوی