دسته بندی ها

وسایل باغبانی

وسایل باغبانی

 

لیست وسایل باغبانی شرکت به کشت

عکس محصول
مدل
نام محصول
ردیف
111670
قیچی باغبانی هرس آنویل
1
111540
قیچی باغبانی هرس گیربکسی با دسته متحرک
2
111520
قیچی باغبانی هرس گیربکسی با دسته متحرک
3
111510
قیچی باغبانی هرس گیربکسی آنویل با دسته متحرک
4
111440
قیچی باغبانی هرس
5
111710
قیچی باغبانی هرس آنویل
6
111120
قیچی باغبانی
7
111335
قیچی باغبانی هرس آنویل
8
111130
قیچی باغبانی هرس آنویل
9
111340
قیچی باغبانی هرس
10
111030A
قیچی باغبانی عمومی
11
111020
قیچی باغبانی عمومی
12
111060
قیچی باغبانی بونسای
13
111150
قیچی سیم چین
14
112850
قیچی شاخه زن آنویل
15
112280
قیچی شاخه زن گیربکسی آنویل
16
112290
قیچی شاخه زن گیربکسی
17
112580
قیچی شاخه زن گیربکسی آنویل
18
112177
قیچی شاخه زن گیربکسی آنویل
19
112590
قیچی شاخه زن گیربکسی
20
115400
قیچی شاخه زن شمشاد زن دسته بلند تلسکوپی
21
115560
قیچی دسته بلند تلسکوپی همراه اره
22
110950
اره باغبانی قابل نصب
23
136527
اره منحنی ( قابل نصب بر روی میله تلسکوپی مدل  136032 )
24
136032
میله تلسکوپی ( قابلیت استفاده با اره منحنی مدل 136527 )
25
114770
قیچی شمشاد زن گیربکسی
26
114790
قیچی شمشاد زن گیربکسی
27
114750
قیچی شمشاد زن اهرمی
28
120740
سوهان چاقو و تبر
29
122440
تبر
30
122460
تبر
31
122480
تبر
32
122500
تبر
33
120020
گوه
34
126003
داس
35
139920
علف کش تلسکوپی
36
123840
اره هرس باغبانی با تیغه صاف
37
123850
اره هرس باغبانی
38
125900
چاقو پیوند زن سر صاف
39
137005
ست بیلچه و چنگال باغبانی
40
131401
بیل باغبانی با لبه صاف
41
131411
بیل باغبانی با لبه تیز
42
131300
بیل دسته تلسکوپی
43
GF-4301A
قیچی باغبانی هرس دنده ای با دسته متحرک
44
GF-4304A
قیچی باغبانی هرس با دسته متحرک
45
GF-4227
قیچی باغبانی هرس دنده ای
46
GF-4779
قیچی باغبانی هرس
47
GF-4539
قیچی باغبانی هرس
48
GF-4542
قیچی باغبانی هرس
49
GF-4323
قیچی باغبانی هرس
50
GF-4129
قیچی باغبانی هرس
51
GF-4201
قیچی باغبانی هرس ( Felco )
52
GF-4593
قیچی باغبانی هرس
53
GF-4594
قیچی باغبانی هرس
54
GF-4637
قیچی باغبانی هرس آنویل
55
GF-4778
قیچی میوه چینی
56
GF-4139
قیچی میوه چینی
57
GF-3113
قیچی چمن زنی
58
HF-1001
قیچی شاخه زن دنده ای آنویل تلسکوپی
59
GF-1843
قیچی شاخه زن تلسکوپی
60
GF-1876
قیچی شاخه زن دنده ای  تلسکوپی
61
GF-1875
قیچی شاخه زن دنده ای آنویل تلسکوپی
62
GF-1588HB
قیچی شاخه زن تلسکوپی
63
GF-1250
قیچی شاخه زن
64
GF-1249
قیچی شاخه زن آنویل
65
GF-1818A
قیچی شاخه زن آنویل
66
HG-1101
قیچی شاخه زن دنده ای آنویل
67
HG-1110
قیچی شاخه زن
68
HG-1104
قیچی شاخه زن
69
GF-1631
قیچی شاخه زن گیربکسی
70
GF-1220L
قیچی شاخه زن
71
GF-5601V
      GF-5601X        GF-5601T2
قیچی شاخه زن دسته بلند تلسکوپی با اره ( مدل طنابی )
72
       GF- 5520         GF-5520 
قیچی شاخه زن دسته بلند تلسکوپی ( مدل مفتولی )
73
GF-1583HB
قیچی شمشاد زن  تلسکوپی
74
GF-1871
قیچی شمشاد زن  تلسکوپی
75
GF-2005
قیچی شمشاد زن  تلسکوپی
76
GF-2234
قیچی شمشاد زن 
77
HG-2107
قیچی شمشاد زن 
78
HG-2105
قیچی شمشاد زن 
79
HG-2206
قیچی شمشاد زن 
80
GF-1633
قیچی شمشاد زن  گیربکسی
81
GF-2233
قیچی شمشاد زن 
82
GF-8345A
اره هرس باغبانی با تیغه قابل تعویض
83
GF-8214C
اره هرس غلافدار/ چوبی
84
GF-8228B
اره هرس غلافدار
85
HG-8227A
اره هرس غلافدار
86
GF-8107A
اره هرس تاشو
87
HG-8116
اره هرس تاشو
88
GF-8223
اره هرس تاشو
89
GF-8344
اره چهار منظوره
90
GF-9970
چاق پیوند زن دو تیغه
91
GF-9971
چاق پیوند زن سر صاف
92
GF-9968
سوهان قیچی و چاقوی باغبانی
93
HG-6213A
بیلچه باغبانی پهن
94
HG-6003C
بیلچه باغبانی پهن مدرج
95
HG-6003D
بیلچه باغبانی  باریک مدرج
96
HG-6003A
بیلچه خاک انداز
97
HG-6003B
بیلچه خاک انداز باریک
98
HG-6213E
چنگال باغبانی
99
HG-6003K
چنگال باغبانی
100
HG-6003O
چنگک دو منظوره ( تیشه چنگک دار )
101
HG-6004E
چنگک باغبانی
102
HG-6003N
کج بیل باغبانی
103
HG-6003P
کارنده
104
HG-6003G
علف کش
105
HG-6003H
وجین کن دستی ( علف کش )
106
HG-6003Q
بیلچه چند منظوره
107
GF-7101
برگ جمع کن ساده رنگی
108
GF-7121
برگ جمع کن کشویی
109
GF-7109
شن کش
110
B-401
عینک محافظ
111
ECS 20/40
اره برقی
112
GCS 46/40
اره موتوری
113
CC 2740
اره موتوری
114
CC 3045
اره موتوری
115
CC 4256
اره موتوری
116
CC 1936
اره موتوری
117
GCS 50/45
اره موتوری
118
KDT910K/KE
تیلر کلتیواتور کاما
119
MH5060R
کلتیواتور
120
 

اهميت کاربرد تجهيزات و ماشين های مختلف در باغبانی

انسان وقتی شروع به کشاورزی نمود بدون شک از نيروی بدنی خود استفاده می کرد اما بتدريجتوانست با به کارگيری ابزارهای ساده و سپس نيروی حيوانات و ماشين کارايی و شعاع عمل خود راافزايش دهد.
گفته می شود که پيشرفت علم باغبانی در يکصد سال گذشته نسبت به قبل از آن خيلی سريع بوده.
دليل عمده اين پيشرفت را می توان اختراع سريع انواع ماشين های کشاورزی، به ويژه تراکتورهای ديزلی و جايگزينی آن ها به جای وسايل اوليه دانست.
کاربرد تجهيزات و ماشين های کشاورزی که در قالب مکانيزاسيون می گنجد به اين معنی است که مراحل کاشت  داشت و برداشت با طراحی و ساخت و ساز اين ابزارها بسته به نوع محصول به صورت ماشينی اجرا شود. مثلاً امروزه با ساخته شدن برخی از انواع سمپاش ها کنترل آفات و امراض، کنترل علف هرز و تنک کردن گل و ميوه به آسانی انجام می گيرد و در نتيجه از نظر کمی و کيفی بر کيفيت محصولات افزوده می شود.
دسته بندی تجهيزات و ماشين های باغبانی
انواع مختلفی از ابزار، ماشين ها و تجهيزات ساده و پيچيده در باغبانی به کار می روند. اين وسايل و ماشين ها را می توان بر مبنای مختلف دسته بندی نمود.

ابزار و وسايل دستی باغبانی

ابزار دستی وسايلی هستند که معمولاً با نيروی دست کاربر کار می کنند. در باغبانی با توجه به وسعت و تنوع کار، ابزار مختلفی به کار گرفته می شود. بنابراين لازم است که برای انجام بهتر کارها، ابزار مناسبی انتخاب شده و از آن به درستی استفاده و نگهداری شود. اولين گام برای کار با ابزار،
انتخاب درست آن هاست که برای رسيدن به آن می توان به موارد زير توجه کرد:

 اندازه و حجم کار :

اندازه و حجم کار برای انتخاب ابزار بسيار مهم است. به طور مثال از قيچی های دستی کوچک باغبانی در باغ های کوچک استفاده می شود در صورتی که در باغ های بزرگ و يا در نهالستان های کوچک که حجم کار با قيچی باغبانی در آن ها زياد است، برای افزايش سرعت کار و کم کردن کارگر مورد نياز از قيچی های بادی استفاده می گردد.
 اهميت سرعت انجام کار: هر چه زمان برای انجام کار در باغ محدوديت بيشتری ايجاد کند، استفاده از وسايل و ابزار پيچيده تر که دارای سرعت بيشتری هستند لازم تر است.

کيفيت ابزار :

در انتخاب ابزار و وسايل دستی بايد تا حد ممکن وزن مناسب و مقاومت زياد آن را در نظر گرفت زيرا کار باغبانی معمولاً طولانی مدت بوده و کار در شرايط سخت انجام می شود و سنگينی ابزار باعث خستگی و فرسودگی کارگر می گردد.

مشخصات فنی و ظاهری ابزار:

هنگام خريد يا استفاده از ابزار بايد به مناسب بودن مشخصات ابعادی و فنی آن با کاری که قرار است انجام شود توجه کرد. به طور مثال اره های دستی در اندازه های مختلف موجود هستند ولی هر کدام از آن ها مناسب برش شاخه هايی با قطرها ی تعيين
شده با در نظر گرفتن وضعيت تر و خشک بودن آن است.

سادگی کاربرد و نگهداری:

حتی الامکان ابزاری را انتخاب کنيد که دارای مکانيزمی ساده باشد تا نگهداری، تعمير و کار با آن راحت باشد. بدين ترتيب احتمال صدمه ديدن ابزار، کاربر و گياه به دليل کاربری نادرست کاهش می يابد.

هزينه خريد و نگهداری:

قيمت ابزار و هزينه نگهداری متناسب با کيفيت و مشخصات فنی ابزار می باشد. حتماً لازم نيست که برای باغچه های کوچک ابزار گران که مناسب کار در باغ های بزرگ يا نهالستان ها می باشد خريداری کرد و بالعکس اگر در صورت نياز به ابزار با کيفيت مناسب و البته گران،
ابزاری ارزان با کيفيت معمولی خريداری شود در صورت بروز اشکال حين کار ضمن افزايش هزينه مجدد خريد به دليل اتلاف زمان در انجام کار هزينه های ديگری مانند هزينه کارگری افزايش می يابد.

 خدمات پس از فروش:

هنگام انتخاب و خريد ابزار به شرايط گارانتی و چگونگی ارائه خدمات پس از فروش و در دسترس بودن لوازم يدکی و نمايندگی های شرکت ارائه دهنده توجه کنيد.

ابزار و وسايل باغبانی ساده:

اين ابزار برای انجام امور عمومی باغ به کار می روند و کار با آن ها نياز به مهارت ويژه ای ندارد.

قيچی باغبانی (Secateur):

يکی از وسايلی است که در باغبانی کاربرد فراوانی دارد. شکل و ساختمان قيچی باغبانی با کاربرد آن متناسب بوده و انواع آن عبارتند از:
 قيچی باغبانی معمولی: از اين وسيله برای قطع گل و تهيه قلمه و قطع شاخه خشک و هرس شاخه های باريک استفاده می شود و در انواع دسته کوتاه با روکش پلاستيکی يا بدون روکش موجود می باشد. قسمت برنده آن معمولاً از دو قطعه تيغه فولادی و تكيه گاه يا سندان تشکيل شده است که به دور يک محور مشترک حرکت می کنند. تيغه معمولاً دارای لبه تيز محدبی شکل است در صورتی که سندان باريک تر از تيغه بوده،لبه آن مقعر می باشد.
ابعاد اجزای قيچی باغبانی بايد متناسب با نوع گياه و قطر شاخه هايی که قطع می شوند، باشد. در هنگام خريد و انتخاب بايد مطابق جداولی که توليد کننده ها عرضه می کنند قيچی مناسب را انتخاب نمود.

قيچی دسته بلند:

اين نمونه قيچی، دسته فلزی يا چوبی بلند با روکش يا بدون روکش دارد که برای قطع شاخه های تقريباً با ضخامت بيش تر يا شاخه هايی که در ارتفاع بالايی قرار دارد به کار می رود. به علت داشتن دسته بلند عمليات قطع شاخه آسان تر انجام می گيرد.

قيچی باغبانی بادی (Pneumatic Secateur):

در اين نوع از نيروی هوای تحت فشار به جای نيروی دست برای قطع شاخه ها استفاده می شود و بدين ترتيب با خسته نشدن کاربر ضمن افزايش سرعت کار، بازده روزانه کار نيز زياد می گردد.
اين قيچی دارای تجهيزات زير است:
پم پباد: اين دستگاه تأمين کننده هوای تحت فشار می باشد که در يک مخزن ذخيره می گردد. پمپ باد نيروی مورد نياز خود را از الکتروموتور يا موتور بنزينی کوچک يا محور توان دهی تراکتور تأمين می کند و در انواع چرخ دار و تراکتوری موجود می باشد.

شرايط نگهداری ابزار:

شرايط نگهداری ابزار عامل مهمی در افزايش طول عمر آن می باشد. برای جلوگيری از زنگ زدگی هميشه پس از تميز، خشک و تيز کردن ابزار بايد لبه های آن را آغشته به روغن نمود. لايه نازکی از روغن روی سطح لبه ابزار را بپوشاند.