دسته بندی ها

تجهیزات فضای سبز

تجهیزات فضای سبز

 
 
جهت اطلاعات بیشتر و آشنایی با کارائی دستگاههای فوق روی لینک زیر کلیک کنید
 
 

علف زن موتوری (Brushcutter)

از علف زن ها برای دفع علف های هرز در نهالستان ها، باغ های ميوه، حاشيه مسيرهای عبور آب، پيرايش زمين های چمن، اطراف تأسيسات داخل چمن ها، مکان هايی که از چمن زن نمی تواناستفاده کرد و غيره استفاده می شود.
ساختمان علف زن موتوری: ساختمان آن از يک موتور محرک با قدرتی معادل ١تا ٤ قوه اسب، کلاچ گريز از مرکز، محور انتقال نيرو،دستگيره ی هدايت و کنترل، تيغه برش و سپر ٣ تا ٨ کيلوگرم می باشد. دربرخی / محافظ تشکيل می گردد . وزن اين ماشين ها در حدود ٥ نمونه ها برای حمل آسان دستگاه در هنگام کار و هدايت راحت تر آن، وزن دستگاه به وسيله حمايلی بر دوش کاربر قرار می گيرد.به طوری که می تواند بدون خم شدن،کار را انجام دهد.
دستگيره هدايت و کنترل و طول حمايل برای استفاده افراد مختلف از نظر بلندی قد قابل تنظيم است. در اين ماشين ها نيز موتور محرک ممکن است، احتراقی يا برقی باشد که مشابه موتور محرک به کار رفته در اره زنجيری است. وظيفه موتور، تأمين قدرت برای چرخش تيغه برش است که اغلب بدون کاهش يا افزايش دور از طريق محور انتقال نيرو به تيغه می رسد. برای تغيير جهت انتقال نيرو قبل از رسيدن به تيغه از دو عدد چرخ دنده مخروطی که در داخل محفظه بسته ای قرار دارد، استفاده شده است. زاويه اين تغيير جهت بيشتر از ٩٠ درجه است، به همين دليل تيغه نسبت به زمين حالت افقی پيدا می کند و دايره فرضی دوران تيغه عمود بر ساقه گياه است .در بعضی از اين ماشين ها محفظه ياد شده قابل تعويض است و می توان به جای تيغه علف زن اره زنجيری، هرس کن يا وجين کن نصب کرد. چنين ماشينی را می توان ماشين چند منظوره ناميد. توضيح بيشتر در صفحات بعد می آيد. به دليل وجود کلاچ گريز از مرکز، انتقال دوران فقط در حالتی که دور موتور زياد است صورت می گيرد بنابراين دسته گاز در دستگيره سمت راست هدايت قرار گرفته است تا با دست راست به راحتی قابل کنترل باشد.
محور انتقال نيرو که بين کلاچ و تيغه قرار دارد در داخل يک روپوش است و دو يا سه نقطه اتکادر داخل آن دارد. اين نقاط اتکا حالت بوش دارند تا اين که با کمترين اصطکاک محور در ميان آن ها بچرخد در بعضی از دستگاه ها برای اين که در هنگام حمل و نقل جای کمتری بگيرد، اين محور را دو تکه می سازند تا به راحتی از هم جدا و به هم متصل شوند. دستگيره هدايت تقريباً در وسط مابين موتور و تيغه بر روی روپوش محور انتقال نيرو نصب است که در محل اتصال زاويه قرارگيری آن قابل تغيير است. تيغه معمولاً بدون واسطه بر روی محور خروجی نصب می شود. شکل تيغه بسته به نوع کار ممکن است به صورت کاردی سوار شونده بر بشقاب باشد که به صورت شلاقی عمل می کند و برای علف های هرز معمولی است. در حال حاضر از اين نوع کمتر استفاده می شود، مضرسی يا اره ای که برای علف های هرز خشبی، چوبی و درختچه ای کاربرد دارد و صفحات سه يا چهارپر که برای علف های هرز معمولی و خشبی مناسب است و نوع نخ نايلونی که برای برش چمن در اطراف درختان و تأ سيسات داخل چمن کاربرد دارد. مزيت ديگر تيغه های نخی اين است که به درختان داخل چمن هيچ گونه آسيبی نمی رسانند.
قطر اين تيغه در حدود ٢٠ تا ٣٠ سانتی متر است قطر نوع نخی ممکن است تا ٤٠ سانتی متر هم باشد. تنظيم ارتفاع برش با دست و به وسيله کم و زياد کردن فاصله تيغه با زمين است.
روش راه اندازی: راه اندازی موتور شبيه اره زنجيری است. پس از رسيدن دوران موتور به حد مشخص، انتقال نيرو از طريق کلاچ گريز از مرکز صورت گرفته و تيغه با سرعت زياد می چرخد. موتور بايد در روی زمين با کشيدن هندل تسمه ای به روش صحيح روشن شود . پس از گرم شدن موتور اگر علف زن حمايل دارد، آن را بر دوش انداخته و دستگيره ها را با دو دست و محکم می گيرند. اکنون با نزديک کردن تيغه به علف ها و چمن ها، برش صورت می گيرد. باحرکت دادن قسمت برش يا همان تيغه به اطراف (چپ و راست) و جلو، برش انجام می شود. با تنظيم فاصله تيغه با زمين، ارتفاع برش نيز تنظيم می شود. اين فاصله بايد طوری حفظ شود که تيغه و مهره نگهدارنده آن با زمين تماس نداشته باشد، زيرا در صورت تماس مداوم تيغه و مهره ساييده شده و ممکن است در اثر گيرکردن، چرخش تيغه متوقف شود.
سرويس و نگهداری: سرويس و نگهداری موتور همانند موتورهای اره زنجيری است.
-  تمام قسمت های ماشين قبل از شروع کار بازديد شود.
- تيزی تيغه ها روزانه کنترل شود.
- در صورت لزوم تيغه ها را بايد تميز کرد و اگر تيغه ای آسيب ديده است، بايد تعويض گردد.
- طول نخ نايلونی بايد به اندازه توصيه شده باشد و اگر در اثر ساييدگی کوتاه شده آن را به اندازه لازم طولانی کرد.
- روغن محفظه چرخ دنده بازديد و اگر کم شده به آن اضافه شود.
نکات ايمنی:
- استفاده از لباس کار مناسب الزامی است.
- از برخورد تيغه با موانع سخت خودداری شود.
- مهره نگهدارنده تيغه قبل از شروع به کار و در حين کار بازديد شود. اين مهره بايد با آچار مخصوص محکم بسته شده باشد.
1 همه کارهای رسيدگی به ماشين را زمانی انجام دهيد که موتور خاموش است.
ماشين های قابل نصب بر موتور علف زن:
برای اين که در هنگام هرس شمشادها و شاخ زنی درختان ميوه و زينتی امکان دسترسی به نقاط دوردست و هم چنين امکان حداکثر استفاده از يک موتور محرک وجود داشته باشد، ملحقات ديگری برای موتور علف زن طراحی و ساخته شده است. برخی از اين ملحقات عبارتند از: اره زنجيری، هرس کن، وجين کن و حاشيه بُر چمن. زاويه بعضی از هرس کن های شمشاد ممکن است تا ٩٠ درجه تغيير نمايد. اين امر برای سهولت کار و دادن شکل به پرچين هاست. برای هرس پرچين های بلند و درختان ميوه يا زينتی مرتع طول بازوی بعضی از اين ماشين ها به ٥ متر هم می رسد.
ملحقات ياد شده به جای مجموعه چرخ دنده، تيغه بر روی محور انتقال نيرو بسته می شود. محل اتصال ممکن است در انتها يا وسط محور انتقال نيرو باشد. توان مورد نياز برای اين ملحقات با توان موتور مورد استفاده بايد متناسب باشد. نحوه راه اندازی و سرويس و نگهداری آن ها همانند ماشين های اصلی است.

کناربرهای چمن زار

ابزار و ماشين های متنوعی هستند که برای بريدن و پيرايش چمن اطراف چمن زارها و حاشيه جاده ها به کار می روند اين ابزار و ماشين ها را می توان به سه گروه زير تقسيم کرد:

1- کناربرهای دستی بدون موتور:

الف) کناربر دستی: از يک صفحه نيم دايره ای و يک دسته بلند چوبی تشکيل شده است، اين وسيله در پيرايش باغچه های کوچک به کار می رود. نحوه ی استفاده ی آن به اين صورت است که اول حاشيه باغچه را به وسيله يک تخته کنار صاف يا خط کش مشخص می کنيم سپس با قرار دادن پا روی صفحه آن و انتقال فشار حاشيه چمن زار را برش می دهيم.
 قيچی کناربر: اين قيچی دارای تيغه ها و دسته بلند بوده و طوری طراحی شده است که می توان تيغه های آن را در لبه چمن زار قرار داده و با حرکت دادن دسته ها نسبت به بريدن چمن اضافی کناره ها و پيرايش آن ها اقدام کرد، اين قيچی نيز در باغچه های کوچک کاربرد دارد.

2- کناربرهای دستی موتوردار:

الف)  کناربر دستی برقی: اين کناربر دارای وسيله برش با نخ نايلونی است که می توان آن را برگرداند تا به صورت عمودی کناره های چمن زار را پيرايش نمايد.

3- کناربر موتوری:

اين ماشين با يک موتور کوچک دو زمانه کار می کند. به جای چرخ جلو سمت چپ دستگاه صفحه دوار برنده ای قرارداده شده است که عمل برش و پيرايش را انجام می دهد، هدايت اين ماشين به وسيله دست و توسط پيرايش کننده انجام می گيرد. قبل از شروع به کار با اين دستگاه بهتر است لبه چمن زار را با گذاشتن خط کش يا کشيدن ريسمان و ريختن گچ خط کشی نمود و سپس ماشين را به وسيله دسته ها طوری تنظيم کرد تا صفحه دوار برش کاملاً مستقيم و از قسمت خط کشی شده حرکت نمايد.
سرويس و نگهداری اين وسيله شبيه چمن زن های موتوردار است.

4- کناربرهای تراکتوری:

اين وسيله را می توان به صورت سوار به جلو، ميان يا عقب يک تراکتور کوچک متصل کرد. يکی از اين کناربرهای جلو سوار همان طور که در تصوير مشاهده می کنيد دارای قابی است که يک بشقاب عمودی نزديک به انتهای آن نصب گرديده است. طرف ديگر قاب روی يک چرخ لاستيکی حمل می شود. بشقاب را معمولاً نسبت به جهت حرکت، کمی مايل قرار می دهند.
پره ای نيز روی قاب تعبيه شده تا چمن های بريده شده را روی جاده بريزد که بعداً نسبت به جمع آوری آن ها اقدام می شود.