دسته بندی ها

بذر لوبیا

انواع بذر لوبیا

لوبیا سان ری

لوبیا

 

خصوصیات ظاهری

بذر قهوه ای رنگ ، دارای غلافی به طول 14 سانتی متر و قطر 10 میلی متر می باشد .

خصوصیات رقم

واریته ای زودرس ، دارای عملکرد بالا و همچنین قدرت سازگاری بالا برای سالهای متوالی

مقاومت گیاه

دارای مقاومت به ویروس معمولی موزائیک لوبیا و ویروس پیچیدگی برگ

مشخصات تولید کننده و بسته بندی

شرکت - کشور : Top Harvest - هلند
کاربری : جهت مصارف صنعتی و تازه خوری
بسته بندی : 25 کیلوئی
ویژگی ها : عملکرد بالا ( مقاوم به ویروس موزائیک و پیجیدگی برگ ) ، واریته زودرس با قدرت سازگاری بالا

بذر لوبیا

 
 

بذر لوبیا تایپ کانتاندر

سبز کم رنگ که مقطع عرضی دانه های آن بیضوی است و 52 روزه است