دسته بندی ها

بذر اسفناج

بذر اسفناج

اسفناج ویروفلای

اسفناج

خصوصیات ظاهری

برگها سبز و صاف سریع الرشد هستند .

خصوصیات رقم

رقمی زودرس ، برای بهار و پاییز مورد استفاده قرار می گیرد .

بذر اسفناج

مشخصات تولید کننده و بسته بندی

شرکت - کشور : Top Harvest - هلند
کاربری : مناسب برای کاشت اوایل بهار و پاییز
بسته بندی : 5 کیلو گرم
ویژگی ها : رقمی زودرس ، برگها سبز و ساف سریع الرشد