دسته بندی ها

خیار

خیار

مقدمه ای بر خیار فضای باز

خیار با سطح زیر کشت جهانی 4/ 2 میلیون هکتار )و در حدود 80 هزار هکتار در ایران( از مهمترین سبز یهای میوه ای به شمار می آید. این گیاه به احتمال قوي، بومي آسيا و افريقاست و بر پایه شواهد موجود، از سه هزار سال پيش در بخش غربي آسيا، كشت شده است.
خیار دارای مواد ازته، مواد هیدروکربنه، مواد گوگردی، سلولز، مقدار کمی چربی و املاح عناصری چون منگنز، منیزیم و کلسیم است. روغن دانه خیار حاوی اسیدهای چرب اشباع شده ای مانند اسید استئاریک، اسید پالمیتیک؛ و اسیدهای اشباع نشده ای مانند اسید اولئیک و اسید لینولئیک است.

خیار در ایران

ايران حدود 2/ 3 از سطح زير كشت خیار را در جهان به خود اختصاص داده است. استان کرمان )مناطق جيرفت و كهنوج( با سطحي حدود 15000 هكتار، 26 % از کل محصول خیار كشور را توليد میک ند و پس از آن، استان های لرستان، خوزستان، ایلام، همدان و قرار دارند.
كل توليد خيار در كشور 1715024 تن و میزان متوسط عملكرد کشت خيار در ايران 22 تن؛ و بيشترين میزان عملكرد، مربوط به استان كهگيلويه و بوير احمد به ميزان 5/ 35 تن است. در حدود 26 هزار تن از اين محصول نیز به صورت هاي مختلف، به كشورهاي آذربايجان، ارمنستان، افغانستان، سوئد، كويت و هلند صادر می شود.

مسائل و مشکلات کاشت خیار و راه حل های پیشنهادی شرکت به کشت

خيار، گیاهی طالب گرما و حساس در مقابل سرماست؛ به طوری که اگر دماي شب، پایينتر از 5 درجه سانتیگراد باشد، ميوه ها به حد كافي تشكيل نمي شوند يا اختلالات فيزيولوژيكي در آن ها ظاهر مي گردد.
این گیاه براي جوانه زني و نیز در مرحله رويشي و مراحل زايشي، به دماي مناسب نیاز دارد. دمای لازم براي جوانه زدن بذر خيار، حداقل 12 درجه سانتیگراد و براي رشد و نمو، بالاي 10 درجه سانتیگراد است. گل ها در دماي 15 درجه سانتیگراد به بالا و گرده ها در دماي 17 درجه سانتیگراد به بالا باز مي شوند و عمل لقاح در دماي 26 تا 29 درجه سانتي گراد انجام مي گيرد.

میزان تولید در هکتار و نقش تغذیه مناسب:

با وجود میزان متوسط عملکرد تولید خیار در ایران - معادل 22 تن که نسبت به کشورهای پیشرفته در کشت خیار، با میزان متوسط عملکرد 18 تن، مناسب است، در سال های اخیر مشکلاتی مانند بوته میری و شیوع برخی بیماری های ویروسی، باعث ورود خسارات بالایی به کشاورزان گردیده است.
تیم کارآزموده شرکت بازارگانک الا، پس از مطالعه عوامل مؤثر در افزایش عملکرد و بالا بردن درآمد و سودآوری خیارکاران، راهکارهایی را به شرح ذیل طبقه بندی و ارائه کردند:

مبارزه با آفات و بيمار يها:

آفات و بيمار يهاي مهم خيار عبارتند از:

سفيدك دروغي ( (Pseudoperonospora cubensis
لكه زاوي هاي ( (Pseudomonas syringae pv. Lachrymans
بوته میری ( (Phytophthora spp and Phytium spp
سفيدك سطحي ( (Erysiphe cichoracearum

آفات مهم خیار:

 تريپس ((thrips
 كنه تار عنكبوتي  ((Spider mite
 شته   ((aphids

برای مبارزه با آفات این کشت، حشره ک شهای:

استارکل ( Starkle ) برای کنترل سفیدبالک
آبامکتین( Abamectin ) برای کنترل مینوز
و برای کنترل بیمار یهای قارچی، قارچک ‌شهای:
دومارک ( Domark ) برای کنترل سفیدک سطحی
کوپراکسی کلراید ( Copper Oxychloride ) برای کنترل سفیدک داخلی
کومولوس ( Kumulus ) برای کنترل سفیدک سطحی ) و کنترل کنه تارتن (
توصیه میشوند.
اطلاعات تکمیلی محصولات در همین دفترچه آمده است.

خاک:

به دلیل کمبود مواد آلی، بافت نامناسب و آهکی و شور بودن خاک در بیشتر مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری ایران؛ و از همه مهم تر، استفاده غیر اصولی از کودهای دامی که عمدتا بدون عملیات کمپوست سازی مؤثر مصرف می شوند، هزینه های گزافی به کشاورزان تحمیل می شود. مصرف کالاهای پیشنهادی در جدول توصیه ها، به بهبود شرایط و کاهش هزینه ها کمک میکند مانند کود های ذیل:
پرل هوموس ( perl Humus )/ کاندیت ( (Candit
استفاده از این کودها، موجب اصلاح بافت خاک، افزایش مواد آلی، کاهش میزان شوری و قلیایی، افزایش جمعیت موجودات زنده مفید در خاک و تأمین ازت مورد نیاز گیاه می شود؛ و در ضمن، ریشه زایی و استقرار بهتر نشاء )پس از انتقال به زمین اصلی(، جذب بیشتر مواد غذایی موجود در خاک و از همه مهم تر، کاهش برخی بیمار یهای قارچی خاکزاد را نیز در پی دارد.

مرحله 4- 3 برگی:

گیاه در مرحله رشد ساقه و توسعه پوشش برگی، نیاز بسیار به ازت و فسفر دارد.
کودهای پیشنهادی برای این مرحله عبارتند از:
فسگارد ( Phosgard ) /  باسفولیر اکتیو ((Basfoliar Aktiv
هیومکس مایع ( Humax L ) /    هیومکس پودر ((Humax WSG

مرحله 8- 6 برگی:

کود سنگرال اوره فسفات )در جدول پیشنهادی شرکت( علاوه بر تأمین عناصر ازت و فسفر، در کاهش pH نیز مؤثر است. کودهای نواتک هم با آزادسازی تدریجی ازت، ضمن تأمین متناسب این عنصر، در کاهش هزینه های کشاورزی و آلودگی های زیست محیطی مؤثرند. در این مرحله، استفاده از سایر کود های کامل متعادل نیز می تواند بسیار مفید باشد و کودهایی مانند:
لیبفر اس پی ( Libfer SP ) /   بازافر ( Basafer )/ماگما (  (Magma
لیبرل منگنز(  (Librel Mn
برای رفع نیاز گیاه خیار به عناصر ریزمغذی  )بخصوص آهن(  بسیار مفید است؛ ضمن آن که کود لیبرل منگنز توصیه شده، با توجه به نیاز بالای خیار به منگنز و منیزیم، در بهبود رشد و عملکرد گیاه مؤثر خواهد بود.

مرحله قبل از گلدهی:

در این مرحله ضروری است برای آمادگی کامل ورود گیاه به مرحله گلدهی )که مرحله ای حساس است(، مجموعه ای از کود های ماکرو، میکرو و در صورت لزوم، محر کهای رشد، مورد استفاده قرار گیرند. به کار گیری درست، به موقع و به میزان مناسب هر کدام از این کود ها، می تواند گلدهی مناسب و در نتیجه، میزان عملکرد بهتری در پی داشته باشد.
کود های پیشنهادی برای این مرحله عبارتند از:
 
فتریلون کمبی Fetrilon Combi
نواتک 48 - 14 48 - Novatec 14
لیبرل بی ام ایکس librel BMX
سنگرال اوره فسفات sangral urea phosphate
بیومین 446 Biomin 446
وکوزیم مایع  Wokozim L
بیومین 464 Biomin 464
بیوفرت Biofert
بیومین 235 Biomin 235
لیبرل منیزیم Librel Mg

مرحله تشکیل میوه تا برداشت میوه:

در مرحله تشکیل میوه، نیاز گیاه خیار به سه عنصر اصلی ازت، فسفر و به خصوص پتاسیم؛ و نیز، ریزمغذ یها، افزایش میی ابد. البته نباید در مصرف کود های ازته افراط کرد؛ زیرا مصرف بیش از حد ازت بر اندازه، رنگ، مزه و درصد مواد جامد میوه اثر منفی گذارده، مقاومت گیاه را نسبت به برخی بیمار یها کاهش می دهد.
مصرف کافی پتاسیم به همراه ریزمغذ یها در این مرحله، علاوه بر بهتر شدن شکل میوه، مقاومت گیاه را در برابر انواع تنش ها، بیمار یها و آفات می افزاید و باعث بالا رفتن میزان تولید و بازارپسندی محصول می شود. در ضمن، گیاه را در برابر شوری و کم آبی مقاوم تر میک ند و بازیافت آب و کود را نیز افزایش می دهد.
عنصر کلسیم در یکفیت میوه خیار نقش اساسی بازی میک ند. مصرف کافی این عنصر، سبب سفت تر شدن میوه، بهبود خاصیت انبارداری و کاهش صدمات در حمل و نقل؛ و کمبود این ماده، باعث افزایش بدشکلی و شیوع برخی بیمار یهای قارچی می شود.
بنا بر دلایل یاد شده و پس از بررسی های کارشناسان شرکت بازارگانک الا، مصرف این کالاها - با توجه به دستور مصرف آن ها در دفترچه حاضر - برای بهبود کمیت و یکفیت محصول توصیه می شود:
 
فتریلون کمبی  Fetrilon Combi
بیومین کلبر Biomin calbor
لیبرل بی ام ایکس  librel BMX
بیومین کلسیم Biomin Ca
بیومین 446 Biomin 446
سولوپتاس solupotasse
بیومین 464 Biomin 464
نواتک 30 - 8- 14 30 - 8- Novatec 14
بیومین 235 Biomin 235
یونی گرین 43 - 3- 12 43 - 3- Unigreen 12
هیومکس مایع Humax L
سنگرال 40 - 8- 12 40 - 8- sangral 12
هیومکس پودر Humax WSG
نوتر یپلاس 30 - 5- 15 30 - 5- Nutriplus 15
 
قابل ذکر است که مشاوره با کارشناسان خبره محلی که با شرایط کشت در منطقه آشنا هستند، در بهبود توصیه ها؛ بهینه کردن مصرف کود ها و سموم؛ و جلوگیری از خطرات و صدمات احتمالی، ضروری است.
 
کود
زمان مصرف
نوع کود
نحوه مصرف
میزان مصرف
اولویت
ملاحظات
قبل از کشت
پرل هوموس/ کاندیت
مخلوط با خاک
0 - 200 کیلوگرم در هکتار
 
می توان به شکل مخلوط با کود دامی
استفاده کرد
مرحله 4- 3 برگی
هیومکس مایع/ هیومکس پودر
کودآبیاری/ مصرف خاکی
8- 6 لیتر در هکتار
2
هر یک کیلوگرم هیومکس پودر معادل 6 لیتر هیومکس مایع می باشد
فسگارد/ باسفولیر اکتیو
محلول پاشی
3 لیتردر هکتار
4
 
مرحله 8- 6 برگی
نواتک 17 - 10 - 16 / سنگرال 20 - 20 - 20
یونی گرین 20 - 19 - 20 / نوتری پلاس 20 - 20 - 2
کودآبیاری/ مصرف خاکی
 15-5کیلوگرم در هکتار
1
 
نواتک 48 - 14 / سنگرال اوره فسفات
5-10 کیلوگرم در هکتار
1
 
لیبفر اس پی/ ماگما / بازافر
5- 2 کیلوگرم در هکتار
2
 
لیبرل منگنز
محلول پاشی
5/0 – 1 کیلوگرم در هکتار
2
 
مرحله قبل از گلدهی
نواتک 48 - 14 / سنگرال اوره فسفات
کودآبیاری/ مصرف خاکی
5-10 کیلوگرم در هکتار
1
 
فتریلون کمبی/ بیومین 446 / بیومین 464 /
لیبرل BMX
محلول پاشی
5/0 – 5/1 کیلوگرم در هکتار
2
فتریلون کمبی یا لیبرل بی ام ایکس را
م یتوان با وکوزیم مایع مخلوط کرد.
لیبرل منیزیم
5/0-2 کیلوگرم در هکتار
3
 
وکوزیم مایع/ بیوفرت
5/0-1 لیتر در هکتار
3
 
تشکیل میوه
سولوپتاس
کودآبیاری/ مصرف خاکی
8-15 کیلوگرم در هکتار
2
 
هیومکس مایع/ هیومکس پودر
6-8 لیتر در هکتار
1
هر یک کیلوگرم هیومکس پودر معادل
6 لیتر هیومکس مایع است
رشد میوه و برداشت
نواتک 30 - 8- 14 / سنگرال 40 - 8- 12
نوتری پلاس 30 - 5- 15
کودآبیاری/ مصرف خاکی
5-15 کیلوگرم در هکتار
1
 
یونی گرین 43 - 3- 12
محلو لپاشی
2-4 کیلوگرم در هکتار
1
می توان به صورت کودآبیاری نیز مصرف نمود
فتریلون کمبی/ بیومین 446
بیومین 464 /لیبرل BMX
 
2
فتریلون کمبی یا لیبرل بی ام ایکس را
م یتوان با وکوزیم مایع مخلوط کرد.
بیومین کلبر/ بیومین کلسیم
5/0 – 1 لیتر در هکتار
32
 

توصیه سموم :

قارچ کش
نام سم
علف هرز/ بیماری/ آفت
میزان مصرف/ دوز
نوع/ روش و زمان مصرف
دومارک
سفیدک سطحی
5/ 0 لیتر در هکتار در مزرعه
به محض مشاهدۀ اولین علائم بیماری
کوپراکسی کلراید
سفیدک داخلی سبزیجات
2- 1 کیلوگرم در هکتار
کومولوس
سفیدک سطحی
3  کیلوگرم در 1000 لیتر آب
حشره کش
و
کنه کش
استارکل
سفید بالک
0 گرم در هکتار
به محض شیوع آفت )آستانه خسارت اقتصادی(
آبامکتین
مینوز سبزی و صیفی
6/ 0 لیتر در هکتار
کومولوس
کنۀ تارتن
3 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

کودهای مورد نیاز خیار :

کود ورمی کمپوست

جهت افزایش مواد آلی خاک و جذب رطوبت در راستای کاهش مصرف آب و به سازی بافت خاک جهت جذب بهتر و سریعتر مواد غذایی موجود در خاک و تثبیت PH خاک در محدوده خنثی و بهبود سریع کیفیت خاک و ایجاد مقاومت در گیاه در مقابل عوامل بیماری زا و بهبود حاصلخیزی و افزایش رشد ریشه گیاه و همچنین عاری از هرگونه تخم علفهای هرز و مواد مضر شیمیایی و بهبود جوانه زنی بذرها و جلو گیری از زرد شدن و ریزش برگها توصیه میشود در  هر هکتار 5 الی 10 تن کود ورمی کمپوست قبل از کشت به زمین تزریق گردد تا نتایج بسیار مطلوبی جهت افزایش کمی و کیفی محصولات حاصل گردد .

کود پرل هوموس  Perl Humus

گرانول 25 کیلوگرمی
ساخت آلمان
 
معرفی:
بهبود ساختمان فیزیکی خاک
بهبود جذب آب و عناصر غذایی توسط خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
بهبود و اصلاح خاک
افزایش رشد ریشه خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
نحوه مصرف: اختلاط با خاک
موارد مصرف: خیارفضای باز / سبزی و صیفی
توصیه مصرف: 300-500 کیلو گرم در خاک
تکرار مصرف، بسته به نیاز گیاه می باشد. همچنین لازم است آزمایش در سطح محدود، قبل از مصرف در سطح وسیع، انجام گیرد. علاوه بر آن کارخانه تولیدک ننده و شرکت بازارگانک الا در قبال استفاده نادرستا ز این محصول مسئولیتی را نمی پذیرند.

کود کاندیت مینرال  Candit® Mineral

گرانول 25 کیلوگرمی
جمهوری اسلواکی
معرفی:
تامین مواد آلی با منشاء گیاهی، زئولیت، کربن آلی و مواد آلی تخمیری
جایگزین بسیار عالی برای کود دامی بدون افزایش شوری خاک
کاهش دهندۀ شوری، pH خاک و بهبوددهندۀ بافت خاک
امکان استقرار بهتر نشاء در خاک و رشد بهتر گیاه
دارای اسید هیومیک
نحوه مصرف: اختلاط با خاک
موارد مصرف: خیارفضای باز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف :  200-400 کیلوگرم در هکتار
ملاحظات:
تکرار مصرف، بسته به نیاز گیاه می باشد. همچنین لازم است آزمایش در سطح محدود، قبل از مصرف در سطح وسیع، انجام گیرد. علاوه بر آن کارخانه تولیدکننده و شرکت بازارگان کالا در قبال استفاده نادرست از این محصول مسئولیتی را نم یپذیرند.

کود هیومکس مایع Humax Liquid

مایع کاملا قابل حل در آب 4 لیتری
ساخت آمریکا
معرفی:
با کیفیت ترین و معروف ترین هیومیک اسید دنیا با بهترین مواد اولیه و موثرترین روش تولید کشور آمریکا
کمک به استقراربهتر و سریع ریشه خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
بهبود بی نظیر بافت خاک، میزان مواد آلی درخاک، افزایش جمعیت موجودات مفید در خاک
کاهش دهنده شوری خاک
کاهش دهنده pH خاک وکمک به افزایش جذب تمامی عناصر مفید موجود در خاک توسط ریشه
نحوۀ مصرف: کودآبیاری/ نشاء کاری
موارد مصرف: خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
خیار فضای باز سبزی و صیفی
کودآبیاری
نشاء کاری
6-8 لیتر در هکتار
غوطه ور کردن در محلول 10 در هزار

کود هیومکس پودری  Humax 95 WSG

ساخت آمریکا
پودر قابل حل در آب 1 کیلوگرمی
معرفی:
باکیفیت ترین و معروفترین هیومیک اسید دنیا با بهترین مواد اولیه وموثرترین روش تولیدکشور آمریکا
کمک به استقرارسریع ریشه خیارفضای باز/ سبزی و صیفی در خاک
بهبود بی نظیربافت خاک، میزان مواد آلی درخاک، افزایش جمعیت موجودات مفید در خاک
کاهش دهنده شوری خاک
کاه شدهنده pH خاک وکمک به افزایش جذب تمامی عناصر مفید موجود در خاک توسط ریشه
دارای بیش از 6 برابر هیومیک اسید و فولویک اسید نسبت به هیومیک اسید های مایع
هزینه در هکتار بسیار پایین
نحوۀ مصرف: کودآبیاری/ نشاءک اری
موارد مصرف: خیارفضای باز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف :
 
خیار فضای باز سبزی و صیفی
کودآبیاری
نشاء کاری
0/5-2  کیلوگرم در هکتار
غوطه ور کردن در محلول 1/5  در هزار

کود فسگارد  Phosgard

مایع 1 لیتری
ساخت آمریکا
معرفی:
دارای خواص قارچ کشی و کودی هم زمان بسیار عالی
درصد بالای فسفر و پتاسیم جهت استفاده خیار/ سبزی و صیفی
پیشگیری و افزایش مقاومت نسبت به بیماری های قارچی و سفیدک های دروغی
تولید کشور آمریکا
 
نحوۀ مصرف: محلول پاشی/ کودآبیاری
موارد مصرف: خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
خیار فضای باز سبزی و صیفی
کودآبیاری
نشاء کاری
3  لیتر در هکتار برای پیشگیری
2-3 لیتر در هکتار
5 لیتر در هکتار )در صورت عدم
مصرف مرحله اول و بروز بیماری(
5  لیتر در هکتار

کود باسفولیرا کتیو  Basfoliar Aktiv

مایع  1 لیتری
ساخت آلمان
معرفی:
کالای چند منظوره )کود و محرک رشد(تامین ازت، فسفر و پتاس و محرک رشد )عصارۀ جلبک دریایی( و ریز مغذی های مورد نیاز خیار فضای باز/  سبزی و صیفی
پیش گیری کننده و درمان کنن دۀ بیماری های قارچی در خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
تولید اروپا، از باکیفیت ترین مواد اولیه عملکرد بیشتردر خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
افزایش مقاومت اکتسابی گیاه از طریق افزایش سطح فایتوآلکسین های گیاهی
 
خیار فضای باز سبزی و صیفی
کودآبیاری
نشاء کاری
2-5 لیتر در هکتار
10 - 5  کیلوگرم درهکتار
 
 

کود نواتک سلوب Novatec Solub 16-10-17 ، 16 -10 -17

پودر قابل حل در آب 25 کیلوگرمی
ساخت اسپانیا
معرفی:
تامین کننده ازت، فسفر و پتاس به صورت متعادل درطول فصل رشد
بوته ای شاداب تر، قوی تر با تولید خیار بیشتر و بازارپسندتر
افزایش خاصیت انبارداری خیار
عدم آلوده سازی خاک و آب های زیرزمینی
تولید اروپا با مواد اولیه و فرمولاسیون انحصاری
دارای تکنولوژی DMPP )کاهش تلفات ازت( و عاری از کلر و مناسب جهت گیاهان حساس به شوری
نحوۀ مصرف: کودآبیاری
موارد مصرف: خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف :
خیار فضای باز سبزی و صیفی
مصرف خاکی/کودآبیاری  )تکرار بسته به نیاز گیاه هر 15 - 10 روز(
5-15 کیلوگرم در هکتار

کود سنگرال Sangral 20-20-20 ، 20 - 20 - 20

پودر قابل حل در آب 25 کیلوگرمی
ساخت بلژیک
معرفی:
تأمین کننده عناصر NPK به طور متناسب برای گیاه
کاملا محلول در آب
سرعت جذب بالا
دارای منیزیم و گوگرد جهت تأمین این عناصر برای گیاه
عاری از مواد آلاینده
حاوی عناصر ریز مغذی
نحوه مصرف: محلول پاشی و کودآبیاری )سیستم آبیاری قطره ای(
موارد مصرف: خیار فضای باز / سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
خیار فضای باز سبزی و صیفی
مصرف خاکی - کودآبیاری
محلول پاشی
5-10 کیلوگرم در هکتار
1-3 کیلوگرم در هکتار
 

کود یونی گرین Unigreen 20 - 19 - 20 ، 20 - 19 - 20

پودر قابل حل در آب 10 کیلوگرمی
ساخت لبنان
معرفی:
تأمین مناسب ازت، فسفر و پتاس در طول دورۀ رشد
کیفیت مواد اولیۀ بسیار بالا
حلالیت بسیار بالا در آب
دارای نیتروژن به فرم نیترات پتاسیم و عناصر ریز مغذی به شکل کلات
نحوه مصرف: کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
خیار فضای باز سبزی و صیفی
کودآبیاری
)در صورت نیاز تکرار 15 - 10 روز یک بار)
محلول پاشی
)در صورت نیاز تکرار 15 - 10 روز یک بار(
5-10 یکلوگرم در هکتار
5- 3 یکلوگرم در هکتار
 

کود نوتری پلاس Nutri plus20-20-20 ، 20 - 20 - 20

پودر قابل حل در آب
25 کیلوگرمی
اتحادیه اروپا
معرفی:
کود NPK تأمین کننده متناسب عناصر
دارای عناصر ریز مغذی
پودر قابل حل در آب با قابلیت جذب سریع برای گیاه
بهبود کیفیت و کمیت محصول
نحوه مصرف: مصرف خاکی کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
خیار فضای باز سبزی و صیفی
کودآبیاری
)در صورت نیاز تکرار 15 - 10 روز یک بار)
محلول پاشی
)در صورت نیاز تکرار 15 - 10 روز یک بار(
5-10 یکلوگرم در هکتار
5- 3 یکلوگرم در هکتار

کود نواتک سلوب Novatec Solub 14-48 ، 48 - 14

پودر قابل حل در آب
25 کیلوگرمی
ساخت آلمان
معرفی:
امکان جذب حداکثری فسفر بالا و ازت توسط گیاه
کمک به تولید ریشه قوی و گلدهی عالی
تولید محصول خیار بیشتر و زودرس تر
دارای تکنولوژی DMPP )کاهش تلفات ازت(
عاری از کلر و مناسب برای گیاهان حساس به شوری
تولید اروپایی با فرمولی انحصاری و بی نظیر
هزینه در هکتار کمتر برای خیار فضای باز/ سبزی و صیفی نسبت به سایر کودهای NPK
نحوه مصرف: مصرف خاکی/ کود آبیاری
موارد مصرف: خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
مصرف خاکی/ کودآبیاری
)تکرار بسته به نیاز گیاه، هر 15 - 10 روز(
10-15 کیلوگرم در هکتار

کود سنگرال اوره فسفات Sangral Urea Phosphate 18-44 ، 18 -44

پودر قابل حل در آب 25 کیلوگرمی
ساخت امارات
معرفی:
اسیدی کردن خاک و کمک به جذب حداکثری فسفر و سایر عناصرموجود در خاک
افزایش ریشه زایی و گلدهی خیار فضای باز/ سبزی و صیفی، بعلت امکان جذب حداکثری فسفر
بهترین جایگزین دی آمونیوم فسفات معمولی
رسوب گیری قطره چکا نها درنوارهای آبیاری به علت دارا بودن خاصیت اسیدی
افزایش خاصیت انبارداری خیار فضای باز/ سبزی و صیفی و
امکان ارسال به مناطق دورتر
نحوه مصرف: مصرف خاکی- کودآبیاری / محلول پاشی
موارد مصرف: خیار فضای باز/ سبزی و صیفی )به جز کشت هیدروپونیک(
توصیه مصرف:
 
خیار فضای باز سبزی و صیفی
(به جز کشت هیدروپنیک)
محلول پاشی )خیارفضای باز/ سبزی و صیفی(
مصرف خاکی-کودآبیاری )فضای باز وگلخانه(
 2-3 کیلوگرم در هزار لیتر آب
5-10 کیلوگرم درهکتار

کود لیبفر اس پی Libfer SP

پودر قابل حل در آب 1 کیلوگرمی
ساخت اسپانیا
معرفی:
کود آهن بسیار با کیفیت به صورت کلات EDDHA
تولید اروپا
افزایش کیفیت و عملکرد خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
حلالیت بسیار بالا
قابلیت جذب بالا توسط خیار فضای باز/ سبزی و صیفی حتی درخاک های قلیایی و آهکی و شور
ترکیبات: آهن %6 Fe به فرم کلات EDDHA
نحوۀ مصرف: مصرف خاکی/ کودآبیاری
موارد مصرف: خیارفضای باز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
مصرف خاکی / کودآبیاری
5/2-5/5  کیلو گرم درهکتار

کود نوتری پلاس ماگما  Nutriplus® Magma

پودر قابل حل در آب 1 کیلوگرمی
ساخت اسپانیا
معرفی:
تنها تأمین کننده هم زمان آهن به صورت کلات EDDHMA و منگنز و روی در خاک برای خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
تولید اروپا از بهترین مواد اولیه
نحوۀ مصرف: اختلاط با خاک/ کودآبیاری
موارد مصرف: خیار فضای باز/ سبز و صیفی
توصیه مصرف:
اختلاط با خاک/ کودآبیاری
خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
2-5  کیلوگرم در هکتار

کود بازافر Basafer

پودر قابل حل 1 کیلوگرمی
اتحادیه اروپا
معرفی:
تأمین کنندۀ آهن گیاه از طریق خاک و کودآبیاری
قابلیت جذب فوق العاده در خاک های آهکی و شور
افزایش دهندۀ کیفیت خیار فضای باز
تولید اروپا از بهترین مواد اولیه
از معروف ترین کودهای آهن مورد استفاده در اروپا
ترکیبات: آهن 6 % کلات شده یا EDDHA
نحوۀ مصرف: اختلاط باخاک / کودآبیاری
موارد مصرف: خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
اختلاط باخاک /کود ابیاری
2-5  کیلو گرم درهکتار
)تکراربسته به نیاز گیاه هر 10 - 15 روز یکبار(

کود لیبرل منگنز  Librel Mn

پودر قابل حل در آب 1 کیلوگرمی
ساخت انگلستان
معرفی:
کلات منگنز به فرم EDTA برای رفع سریع کمبود منگنز
برطرف کننده کمبود منگنز در خیار فضای باز/ سبزی و صیفی در خاک های قلیایی و آهکی
ترکیبات: 13 % منگنز با کلات EDTA
نحوه مصرف: محلول پاشی/ کودآبیاری
موارد مصرف: خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
خیار فضای باز سبزی و صیفی
کودآبیاری
محلول پاشی
2-6 کیلوگرم در هکتار
5/0-1 کیلوگرم در هکتار

کود فتریلون کمبی  Fetrilon Combi 2 ، 2

پودر قابل حل در آب 1 کیلوگرمی
ساخت لهستان
معرفی:
امکان تولید بیش تر و با کیفیت تر خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
دارای بالاترین درصد عناصر ریز مغذی مورد نیاز خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
افزایش خاصیت انبارداری و قابلیت ارسال خیارفضای باز/ سبزی و صیفی به مناطق بسیار دور
تولید اروپا از با کیفیت ترین مواد اولیه
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
محلول پاشی
خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
5/0-1 کیلوگرم در هکتار

کود بیومین  Biomin 446  ،  446

پودر قابل حل در آب 1 کیلوگرمی
ساخت آمریکا
معرفی:
حاوی درصد بالای کلیه عناصر ریز مغذی کلات شده، به طور طبیعی با اسید آمینه گلایسین
دارای محرک رشد لازم جهت افزایش رشد رویشی و گلدهی
محصولیب اسبزینگیب یشتر
عملکردب یشتر
حاوی درصد بالای مواد ریز مغذی
تولید کشور آمریکا از مواد اولیه درجه یک
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: خیارفضای باز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
محلول پاشی
خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
5/0-1 کیلوگرم در هکتار

کود بیومین    Biomin 464 ، 464

پودر قابل حل در آب 1 کیلوگرمی
ساخت آمریکا
معرفی:
حاوی درصد بالای کلیه عناصر ریز مغذی کلات شده، به طور طبیعی با اسید آمینه گلایسین
دارای محرک رشد لازم جهت افزایش رشد رویشی و گلدهی
محصولی با سبزینگی بیشتر
عملکرد بیشتر
حاوی درصد بالای مواد ریز مغذی
تولید کشور آمریکا از مواد اولیه درجه یک
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: خیارفضای باز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
محلول پاشی
خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
5/0-1 کیلوگرم در هکتار

کود لیبرل بی ام ایکس  Librel BMX

پودر قابل حل در آب 1 کیلوگرمی
ساخت انگلستان
معرفی:
حاوی مجموعه ای از عناصر ریز مغذی شامل آهن، روی، منگنز، مس، بر و مولیبدن تولیدشده به شکل کلات EDTA
قابل استفاده در سیستم های آبیاری بارانی و قطره ای در مزارع، باغات و گلخانه ها
جذب سریع توسط برگ های خیار و استفاده سریع
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: خیارفضای باز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
محلول پاشی
خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
5/0-5/1 کیلوگرم در هکتار

کود لیبرل منیزیم  Librel Mg

پودر قابل حل در آب 1 کیلوگرمی
ساخت انگلستان
معرفی:
لیبرل منیزیم، کلات منیزیم از نوع EDTA
قابل مصرف به صورت محلول پاشی برگی
افزایش کلروفیل و سبزینگی در خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
ترکیبات:منیزیم( %5/5 (Mg به فرم کلات EDTA
نحوۀ مصرف: کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: خیارفضای باز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
محلول پاشی )تکرار بسته به نیاز گیاه هر 15 - 10 روز(
خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
2 – 5/ 0  کیلوگرم در هکتار

کود وکوزیم مایع Wokozim Liquid

محرک رشد 0/5 لیتری
ساخت هند
معرفی:
وکوزیم مایع شامل عصاره جلبک دریایی
حاوی مواد محرک رشد
استفاده بهتر خیار از مواد غذایی و تحریک رشد آن
افزایش مقاومت خیار فضای باز/ سبزی و صیفی در برابر تنش های محیطی
بهبود خاصیت انبارداری خیار فضای باز
ترکیبات: عصاره جلبک دریایی، مواد آلی، پروتئین ها و محر کهای رشد
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
خیار فضای باز سبزی و صیفی
محلول پاشی
5/0-1 کیلو در هکتار

کود بیوفرت  Biofert

مایع 1 لیتری
ساخت لبنان
معرفی:
ترکیب فوق العاده محرک رشد و ضد تنش
جهت گلدهی بیشتر و جلوگیری کننده از ریزش گل های خیار
افزایش مقاومت خیار فضای باز/ سبزی و صیفی، به تن شهای محیطی
کمک مؤثر به تلقیح و تشکیل میوه
نحوۀ مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
خیار فضای باز سبزی و صیفی
محلول پاشی
1-2 کیلو در هکتار

کود سولوپتاس  Solupotasse

پودر قابل حل در آب 25 کیلوگرمی
ساخت بلژیک
معرفی:
مقاوم کننده خیار فضای باز/ سبزی و صیفی درمقابل تنش های محیطی از قبیل خشکی و شوری و سرما
افزایش زودرسی محصول خیار
استفاده از طریق نوار آبیاری
اسیدی کردن خاک
نحوه مصرف: محلول پاشی/ کودآبیاری - آبیاری تحت فشار
موارد مصرف: خیارفضای باز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
خیار فضای باز سبزی و صیفی
کودآبیاری
8-15 کیلوگرم در هکتار
آبیاری تحت فشار
7-12 کیلوگرم در هکتار
محلول پاشی
4- 3  کیلو گرم در هزار لیتر آب

کود نواتک سلوبNovatec Solub 14-8-30 ، 14 -8 -30

پودر قابل حل در آب 25 کیلوگرمی
ساخت اسپانیا
معرفی:
امکان جذب حداکثری پتاس بالا، فسفر و ازت و کاهش تنش محصول
دارای تکنولوژی DMPP )کاهش تلفات ازت( و عاری از کلر
افزایش کیفیت، رنگ دهی، زودرسی و خاصیت انبارداری خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
عدم آب شویی و آلودگی آب های زیرزمینی
داشتن محصول بیشتر و بهتر خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
هزینه درهکتارکمتر نسبت به سایرکودهای NPK
افزیش خاصیت انبارداری خیار فضای باز و امکان ارسال آن به مناطق دورتر
تولید اروپا با فرمولی انحصاری و ویژه
نحوۀ مصرف: مصرف خاکی/ کودآبیاری
موارد مصرف: خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
خیار فضای باز سبزی و صیفی
مصرف خاکی / کودآبیاری
)تکرار بسته به نیاز گیاه، هر 15 - 10 روز(
10-15 کیلوگرم در هکتار

کود سنگرالSangral 12-8-40 ، 40 - 8- 12

پودر قابل حل در آب 25 کیلوگرم
ساخت بلژیک
معرفی:
تأمین کننده عناصر NPK برای گیاه
دارا بودن پتاسیم بالا جهت دوران زایشی گیاه
تأمین عناصر ریز مغذی
پودر کاملا محلول با سرعت جذب بالا
عاری از مواد آلاینده
نحوه مصرف: مصرف خاکی - کودآبیاری / محلول پاشی
موارد مصرف: خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
 
خیار فضای باز سبزی و صیفی
مصرف خاکی
کودآبیاری
محلول پاشی
5-15 کیلوگرم در هکتار
2-4  کیلوگرم در هکتار

کود نوتر ی پلاس Nutri plus15-5-30 ، 30 - 5- 15

پودر قابل حل در آب 25 کیلوگرمی
اتحادیه اروپا
معرفی:
کود تأمین کننده عناصر NPK
دارای عناصر ریز مغذی
پودر قابل حل در آب با قابلیت جذب سریع برای گیاه
بهبود کیفیت و کمیت محصول
دارای پتاسیم بالا مناسب برای دوران گلدهی و میوه دهی
دارای منیزیم
نحوه مصرف: مصرف خاکی کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
خیار فضای باز سبزی و صیفی
مصرف خاکی کودآبیاری
محلول پاشی
5-15 کیلوگرم در هکتار
3- 1  کیلوگرم در هکتار

کود یونی گرین Unigreen 12-3-43 ، 43 - 3- 12

پودر قابل حل در آب 1 کیلوگرمی
ساخت لبنان
معرفی:
تامین کنندۀ پتاس، ازت و فسفر به همراه ریز مغذی ها در مراحل رشد میوه
خیار زودرس تر، سفت تر، بازارپسند تر.
افزایش خاصیت انبارداری و امکان ارسال به مناطق دورتر
نیتروژن موجود به صورت نیترات پتاسیم و عناصر ریز مغذی به صورت کلات . EDTA
نحوۀ مصرف: کودآبیاری / محلول پاشی
موارد مصرف: خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
خیار فضای باز سبزی و صیفی
مصرف خاکی / کودآبیاری
)تکرار بسته به نیاز گیاه، هر 15 - 10 روز
محلو لپاشی
)در صورت نیاز تکرار 15 - 10 روز یک بار(
10 یکلو گرم در هکتار
4- 2 یکلوگرم در هکتار

کود بیومین کلبر Biomin CalBor

مایع1 لیتری
ساخت آمریکا
معرفی:
شامل کلسیم کلات شده با اسید آمینه گلایسین به همراه بر
افزاینده قابلیت جذب کلسیم و بر
تأمین کننده کلسیم برای تشکیل میوه سفت تر و رشد آن و رشد جوانه ها
افزایش مقاومت خیارفضای باز/ سبزی و صیفی به حمله قارچ های عامل پوسیدگی
زودرسی نسبی محصول وکاهش ریزش محصول و بهبود خاصیت انبارداری
موارد مصرف: خیارفضای باز/ سبزی و صیفی
نحوه مصرف: محلول پاشی
توصیه مصرف:
 
خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
محلول پاشی
5-1 لیتر در هکتار)درصورت نیاز تکرار 15 - 10 روز یک بار(

کود بیومین کلسیم  Biomin Calcium

مایع 1 کیلوگرمی
ساخت آمریکا
معرفی:
بهترین و طبیعی ترین منبع تامین کلسیم کلات شده با اسیدآمینه گلایسین
افزایش مقاومت خیار به بیماری ها وتنش های محیطی
خیار زودرس تر و پرمحصول تر با بازار پسندی بهتر
تولیدکشور آمریکا از بهترین مواد اولیه
نحوۀ مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
محلول پاشی
5-1 یکلو در هکتار در هر نوبت

قارچ کش دومارک  Domark 10% EC یک لیتری

معرفی:
قارچ کش سیستمیک با اثر پیشگیری، درمان و ریش هکنی
کنترل فوق العاده سفیدک سطحی
ماده مؤثره و فرمولاسیون انحصاری
محصول اروپایی با کیفیت استثنایی
دوره کارنس 3 روز )فاصله زمانی آخرین سم پاشی تا برداشت محصول(
موارد مصرف: محصولات جالیزی
توصیۀ مصرف:
 
نام محصول
نام بیماری
مقدار مصرف
محصولات جالیزی
سفیدک سطحی
مزرعه: 5/ 0 لیتر در هکتار

قارچ کش و باکتری کش کوپراکسی کلراید Copper Oxychloride 35% WP

1 کیلوگرمی
معرفی:
کنترل بسیار خوب سفیدک دروغی و باکتری
قارچ کش و باکتری کش حفاظتی از گروه ترکیبات مسی
از بین برنده اسپورها و ریسه های قارچ سفیدک پودری
تولید شرکت بیسترفیلد و اروپا
 
موارد مصرف: سبزی و جالیز
توصیه مصرف:
 
نام محصول
نام بیماری
مقدار مصرف
سبزی و جالیز
سفیدک داخلی سبزیجات
1 تا 2 یکلوگرم در هکتار

قارچ کش و کنه کش کومولوس  Kumulus 80% DF

1 کیلوگرمی
ساخت آلمان
معرفی:
قارچ کش وکنه کش بسیار موثر .معروفترین سولفور اروپا .فرمولاسیون بی نظیر دارای گرانول هایی به اندازه 200 - 100 میکرون که درون این گرانول ها ذرات سولفور میکرونیزه
1-8 میکرون تشکیل می شود این ویژگی موجب پخش و
کنترل بهتر می شود.
موارد مصرف: خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
توصیۀ مصرف:
 
نام محصول
نام آفت
مقدار مصرف
خیار فضای باز/ سبزی و صیفی
سفیدک سطحی
3  کیلوگرم در 1000 لیتر آب
خیار فضای باز / سبزی و صیفی
کنه نارتن
3 یکلوگرم در 1000 لیتر آب

حشره کش استارکل   Starkle 20% SG

ساخت ژاپن
معرفی:
نسل سوم حشره کش های گروه نئونیکوتینویید
حشره کش تماسی- گوارشی با خاصیت سیستمیک
کنترل بسیار خوب سفید بالک
کم خطر برای دشمنان طبیعی
دوره کارنس 3 روز )فاصله زمانی آخرین سم پاشی تا برداشت محصول(
.تولیدکشور ژاپن
موارد مصرف: سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
نام محصول
نام آفت
مقدار مصرف
زمان مصرف
سبزی و صیفی
مگس مینوز سبزی و صیفی
6/0 لیتر در هکتار
هم زمان با شروع آلودگی

کنه کش و حشره کش آبامکتین  Abamectin

1.8% EC  یک لیتری
ساخت بلژیک
تولید اروپا با کیفیت منحصر به فرد
 کنه کش و حشره کشی تماسی و گوارشی با خاصیت سیستمیک محدود
موارد مصرف: سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
نام محصول
نام آفت
مقدار مصرف
سبزی و صیفی
مگس مینوز سبزی و صیفی
6/0 لیتر در هکتار