دسته بندی ها

باكتري EM

باکتری EM ( ای ام ) :

باکتری ای ام حاوی 120 نوع میکرو ارگانیسم سودمند می باشد این تکنولوژی توسط پروفوسور هیگا در ژاپن کشف و 30 سال است که از طریق سازمان جهانی EMRO در بیش از 150 کشور جهان ترویج می گردد این محصول در مزارع و باغها در جهت کیفیت و احیا بافت خاک ، برانگیخته شدن رشد و تولید کمپوست به کار برده می شود . EM با بالانس مطلوب میکرو ارگانیسم ها و تولید مواد بیواکتیو در فرآیند تخمیر به خاک ، گیاه و محیط زیست یاری می رساند .
    • ویژه کمپوست و باغها و مزارع
• مایعی ترش-شیرین
• به رنگ قهوه ای
• با PH زیر 4
• فرآوری شده از تخمیر EM•1™ ملاس نیشکر و آب
• ™EM For Compost همان EM•1™ فعال شده است
• تاریخ انقضاء 6 ماه پس از تاریخ تولید آن است
• بطری یکبار باز شده آن می بایست در طی 6 هفته مصرف شود
• پس از آن زمان، فعالیت آن کاهش می یابد

سودمندی های باکتری ای ام ™EM در ورمی کمپوست :

• کاهش مدت کمپوست
• ساختن فضای مناسب برای رشد و تکثیر کرم ها
• تنوع و افزایش جمعیت میکروارگانیسم ها
• بالانس میکروارگانیسمی موجود در کمپوست
• سرکوب پاتوژن ها

ورمی كمپوست فرايندی است كه توسط كرم ها و میکروارگانیسم ها انجام مي پذيرد،
ماده فرآوری شده، مجموعه ای از فضولات كرم به همراه مواد آلی ترشح و تجزيه شده توسط میکروارگانیسم هاست كه علاوه بر مدیریت زباله ها و حفظ محيط زيست، در بخش مدیریت خاک؛ افزايش حاصلخيزی و بهبود ساختار فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک را به همراه دارد.
میکروارگانیسم های سودمند درون ™EM با کمک فرآیند تخمیر، دارای توانایی منحصر بفردی در تسریع تجزیه مواد آلی و مهیا سازی خوراک سالم و آماده مورد نیاز کرم ها هستند.

روش استفاده از باکتری ای ام EM در ورمی کمپوست :

™EM از آغاز فرآوری کمپوست بکار برده شود.
برای هر متر مکعب مواد آلی، 1 لیتر ™EM رقیق شده با آب (به نسبت 1 لیتر ™EM در 100 تا 1000 لیتر آب بستگی به رطوبت کمپوست) بکار برده شود.
در کمپوستی که به مرحله بلوغ رسیده است نیز میتوان از ™EM به نسبت ۱ لیتر در هر تن جهت افزایش تراکم ریزجانداران و افزایش کیفیت آن استفاده کرد.
توجه:
درجه رقیق سازی ™EM با آب، به حجم آب مورد نیاز برای رسیدن به رطوبت مطلوب کمپوست بستگی دارد.
با استفاده از باکتری ای ام قبل از تزریق کرم به بستر کود ظرف مدت 40 روز بستر ورمی کمپوست تولیدی که شامل کودهای دامی و یا پسماندهای گیاهی است کمپوست سازی اولیه صورت می پذیرد که امکان تسهیل تغذیه کرم را فراهم می سازد .

روش استفاده باکتری ای ام ™EM در کشاورزی و باغداری :

برای هر هکتار از مزارع 40 لیتر و برای هر درخت از باغها یک لیتر را حد اقل با 10 برابر آب رقیق و محلول پاشی نموده و یا همراه با سیستم آبیاری به نسبت یک به هزار لیتر آب به گیاهان و درختان رسانده شود . توصیه جهت محلول پاشی در گلخانه های سبزی و صیفی به میزان 3% می باشد .
استفاده از باکتری ای ام سبب تقویت ریشه گیاه شده و بافت خاک را نرم و سبک می نماید و امکان تغذیه رسانی به گیاه تسهیل می شود .

سودمندی های باکتری ای ام ™EM در کمپوست :

• زدودن کامل بوهای ناشی از کمپوست
• تسریع کمپوست
• ضایعات کمتر
• کاهش هزینه
• تجزیه و کمپوست مواد خام ( چربی، روغن و غیره ) کمپوست روشی هوشمندانه برای بازیافت زباله های زیستی و برگردان آن به مواد با ارزش است.
آزمایشها و نتایج پژوهشها در سراسر جهان به گستردگی استفاده از این فرآورده زیستی انجامید. نتایج یکی از این پژوهشها که در شمال کالیفرنیا
توسط گروهی پژوهشگر و درباره سودمندی های کاربرد ای ام در کمپوست هوازی زباله های زیستی است به شکل زیر است:
نسبت وجود کربن به نیتروژن در کمپوستی که از باکتری ™EM استفاده شده بود نسبت ۱۵ به ۱ بود درحالیکه های نسبت در کمپوستی که در آن از باکتری ای ام استفاده نشده بود نسبت ۱۸به ۱ بود.
علاوه بر این، در کمپوستی که در آن از باکتری ™EM استفاده شده بود، کمپوست، دارای ۵ برابر بیشتر نیترات بود
نسبت NO2به NH3در کمپوستی که در آن از باکتری ™EMاستفاده شده بود نسبت ۱۶ به ۱ بود درحالیکه در کمپوست بدون
ای ام این نسبت ۳ به ۱ بود.
چرخه کربن به نیتروژن و تبدیل نیتروژن آلی به نیترات آن بیشتر است. آنالیز ریزاندامگان آن نیز نتایج زیر را ثابت می کند:
در کمپوستی که در آن از باکتری ™EM استفاده کرده بودند دارای برتری های زیر بود؛
شرح مخصری از گزارش آنالیز آزمایشگاهی
 
BBC Labs Microbial Analysis Report Summary
Heterotrophic group کمپوست همراه با ™EM ۱۲۰ میلیون
کمپوست معمولی ۳۶ میلیون
Actinomycetes group کمپوست همراه با ™EM ۱6 میلیون
کمپوست معمولی ۲ میلیون
Pseudomonad group کمپوست همراه با ™EM 6.5 میلیون
کمپوست معمولی 0.45 میلیون
Anaerobic group کمپوست همراه با ™EM 4.9 میلیون
کمپوست معمولی 13 میلیون

روش کـار

™EM For Compost از آغاز فرآوری کمپوست بکار برده شود و ترجیحاً پیش از فرآیند گرما دوستی ارگانیسم در بالاتر از ۴۹ درجه سلسیوس.
توجه:
درجه رقیق سازی ™EM با آب، به حجم آب مورد نیاز برای رسیدن به رطوبت مطلوب کمپوست بستگی دارد و برای هر تن مواد 1 تا 8 لیتر ™EM پیشنهاد می شود.
کمپوست را یکبار در ماه تا رسیدن به بلوغ، هوا دهی گردد یا به هم زده شود.
در کمپوستی که به مرحله بلوغ رسیده است نیز میتوان از ™EM به نسبت ۱ لیتر در هر تن مواد آلی جهت افزایش تراکم ریزجانداران و افزایش کیفیت آن استفاده کرد حتی کاربرد کم ای ام به نسبت نیم لیتر در ۱ تن مواد آلی نیز بوهای ناخوشایند را کاهش می دهد ولی موضوعی که بسیار چشمگیر است اینست که ™EM به روشنی سرعت تجزیه را افزایش می دهد بطوریکه کمپوستِ زباله های زیستی با این روش کمپوست سازی تنها ۶ تا ۸ هفته طول می کشد.

دیریت زباله و خاک چال :

توجه به زیست بوم و حفظ سلامتی انسان و كليه موجودات كره زمين يكی از اصول اساسی در بقای زندگی و استفاده از مواهب خدادادی است كه به وفور در اختيار ما قرار دارد. كنترل آلودگی‌های محيط ازجمله مواد زايد جامد، بخش مهمی از اين وظيفه را تشكيل می‌دهد كه با توجه به اصول و موازين بهداشتی، جايگاه ويژه ای را در فن آوری به خود اختصاص داده است.
همه روزه وجود هزاران تُن زباله در شهرهای مختلف كشور جهان با همه تنوعی كه از نظر آلودگی دارند چالشی است كه با توجه به افزايش جمعيت و توسعه صنعت و تكنولوژی در صدر برنامه های بهداشت و محيط زيست جهانی قرار گرفته است.
بهترین راه، اقدام از مبدأ تولید زباله است و شعار اقدام محلی به معنای واقعی کلمه، با بکارگیری ™EM در خانه و محل، تحقق یافتنی است. برای دفع زباله از روشهای گوناگونی استفاده می شود و یکی از روشهایی که در مدیریت زباله مورد استفاده قرار می گیرد روش سوزاندن است که جدا از سودمندیهایش دارای معایب زیر است که قابل توجه اند.

معایب سوزاندن پسماندهابا دستگاه‌های زباله سوز :

• این روش در مقایسه با سایر روش‌ها به سرمایه‌گذاری و هزینهٔ اولیه بیشتری نیاز دارد
• این روش ایجاد بو، دود و آلودگی هوا می‌نماید که عموماً مورد اعتراض مردم است
• به پرسنل کارآزموده و افراد مجرب برای بهره برداری و نگهداری از دستگاه‌های زباله سوز نیاز است
• هزینه نگهداری و تعمیرات در این روش بیش از سایر روش‌های دفع زباله‌ است
• این روش برای دفع مواد زاید خطرناک نظیر مواد رادیواکتیو و مواد قابل انفجار روش مناسبی نیست

راه دیگر دفع زباله ها روش خاک چال است. خاک چال روشی مهندسی جهت دفن مواد زاید جامد در زمین، جهت ممانعت از آسیب زدن به محیط زیست می‌باشد. در این روش زایدات در لایه‌هایی با ضخامت مناسب پخش شده و فشرده می‌شوند و در انتهای هر روز با خاک پوشانده می‌شوند. این روش، متداول ترين روش دفع زباله در جهان است. کار دفن زباله، همواره با دقت و فاكتورهای مهمی روبروست از جمله:
• محل دفن زباله: توپوگرافي منطقه، مطالعات هيدرولوژی و زمين شناسی جايگاه
• کنترل بوهای ناخوشایند، که اغلب مورد اعتراض مردم است
• مدیریت شیرابه ها
• حفاظت از آبهای زیرزمینی.
و مدیریت زباله با این روش، با این همه فاکتور روبروست. درنتیجه این عملیات همیشه همراه با مشکلات زیست محیطی بوده است. کاربرد ای ام و پاشیدن آن بر روی زباله ها، راهی آسان برای رهایی از بسیاری از این مشکلات و مدیریت بهینه دفع زباله ها است.
سالیان درازی است که از فن آوری ای ام در سراسر جهان جهت خاک چال و مدیریت زباله های جامد استفاده شده است.
سودمندیهای بکارگیری ™EM در پسماندها
• کاهش بوهای ناخوشایند
• کاهش سولفید هیدروژن ناشی از زباله که تنفس آن برای سلامتی مضر است که در وحله نخست کمکی ارزنده به سلامتی کارکنان است
• رفع نگرانی از آلودگی آب های زیرزمینی
• کاهش حشرات و مگس در اطراف زباله
• کاهش گاز متان
• و بنابر اطلاعاتی که از بکارگیری ای ام در چندین کشور جهان بدست آمده است این سودمندی ارزنده آشکارا قابل دیدن است
• حفاظت از آبهای زیرزمینی.

روش مصرف باکتری EM ای ام در زباله :

به هر 100 لیتر آب 2 لیتر ®EM افزوده و بر زباله محلول پاشی شود. میکروارگانیسم های سودمند موجود در ای ام باعث توقف رشد پاتوژن های میکروبیال می شود. (در
آزمایشگاه ثابت شده است.) و شرایط لازم را برای رشد دیگر میکروارگانیسم های سودمند را در خاک چال فراهم می سازد. و در نتیجه اندازه و سرعت تجزیه مواد آلی را در خاک چال افزایش می دهد.
در این نسبت میکروارگانیسم هایMethaugon قادر نخواهند بود به رشد و تولید گاز متان ادامه دهند.
روزانه در زباله های زیستی محلول ®EM به نسبت 1 به 5 در آب رقیق کرده به هر تن زباله افزوده شود.
 
جهت خرید محصولات به صفحه تماس با ما مراجعه بفرمائید