دسته بندی ها

نهال خرمالو

نهال خرمالو

نهال خرمالو

پرورش درخت خرمالو

گياه خرمالو آفتاب دوست است و در مناطق محصور و در مناطقي كه داراي آب و هواي خنك و معتدل با آفتاب كافي است داراي رشد و عملكرد مطلوبي است و در مناطقي كه هوا كمي سرد است بايد اطراف آن محصور گردد تا از خسارات ناشي از سرما و يخ‌زدگي محافظت گردد. خرمالو در عين حال گياهي مقاوم به سرما است. گياه خرمالو تا ۱۲- درجه سانتي‌گراد را تحمل مي‌نمايد، وبه سرماي زمستان نيازمند است.
درخت خرمالو در دامنه وسيعي از خاك‌هاي مختلف با بافت متوسط و زهكشي مناسب و حاصلخيز و حتي در خاك‌هاي رسي با بافت سنگين رشد مي‌نمايد. اين درخت در مناطقي كه اسيديته خاك بين ۵/۶ تا ۵/۷ باشد داراي رشد مطلوب است و تحمل آن نسبت به خشكي و كمي آب قابل ملاحظه است، ولي آبياري آن با آب كافي، عملكرد محصول را به نحو قابل توجهي افزايش مي‌دهد. درخت خرمالو داراي ريشه‌هاي قوي است و هنگام غرس نهال خرمالو بايد در گودالي عميق كاشته شود. زمان رسيدن به حداكثر محصول به ۷ الي ۱۰ سال زمان نياز دارد.

خاك مناسب براي درخت خرمالو

خاك مناسب براي درخت خرمالو بايد سبك و قابل نفوذ به آب و حاصلخيز باشد. بهترين خاك براي اين درخت، خاك‌ مرطوب و خنك است كه اصولاً باغات قديمي كه خاك‌هاي حاصلخيزتري دارند بهتر جواب مي‌دهند؛ به همين دليل بهتر است افرادي كه مي‌خواهند اقدام به كشت اين گياه نمايند داخل باغچه منازل را از خاك باغات قديمي پر كنند. علت موفقيت كاشت اين درخت در بعضي از منازل همين امر است، زيرا بعضي از افراد براي باغچه منازل از خاك مراتع استفاده مي‌كنند كه براي كاشت و پرورش اين گياه مناسب نيست .
درخت خرمالو نياز به كودهاي دامي فراوان دارد. اما به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه از كودهاي پوسيده دامي استفاده گردد و نه از كودهاي تازه و نپوسيده. همچنين بهتر است داخل منازل به دليل اين كه حجم خاك باغچه كم و محيط رشد ريشه محدود است، جهت تغذيه درختان خرمالو از كودهاي نيمه آلي استفاده گردد. در اسفند ماه پس از رفع سرماي زمستان به ازاي هر درخت خرمالو ۴ تا ۵ كيلوگرم كود نيمه آلي در سطح باغچه پخش مي‌كنند و عمل شخم‌زني را انجام مي‌دهند. در حين عمل شخم‌زني بايد به اين نكته توجه شود كه حتماً زمان آن در اسفند ماه باشد. با توجه به اين نكته كه درخت خرمالو به شخم عميق نياز ندارد (چون اگر ريشه‌ها آسيب ببينند به‌سختي و دير ترميم مي‌گردند)، پرورش دهندگان بايد براي دو نكته ذيل اهميت ويژه‌اي قايل شوند:
  1. از كودهاي پوسيده دامي استفاده شود.
  2. شخم سطحي باشد.
اين دو مورد از عوامل موفقيت در پرورش اين گياه محسوب مي‌شود .
 
نهال خرمالو

خاك

جهت پرورش درخت خرمالو حتماً بايد عمل زهكشي به خوبي انجام شود. در زماني كه آبياري باغچه صورت مي‌گيرد حدود ۳۰ تا ۴۰ دقيقه بعد بايد آب به خوبي در خاك نفوذ كرده باشد. چنانچه آب بيش از اين زمان در باغچه بماند، عمل زهكشي نامطلوب بوده و بايد خاك اصلاح گردد، وگرنه به مرور زمان درخت خرمالو بر اثر عدم زهكشي مناسب آسيب ديده و با ريزش برگ يا ميوه و يا خشك شدن همراه مي‌شود. به هر حال خاك زمين پرورش درخت خرمالو بايد داراي بافت متوسط و حاصلخيز باشد و عمل زهكشي را به خوبي انجام دهد .

تکثیر

درخت خرمالو از طريق تكثير غيرجنسي كمتر كشت مي‌گردد و تقريباً تمام درختان خرمالو از طريق كشت بذر خرمندي كاشته مي‌شوند. خرمندي همان خرمالوي ريز است كه ميوه آن قابل خوردن نيست. پس از رسيدن، ميوه‌ها را جمع‌آوري كرده و بذر آن‌ها را گرفته و جهت كاشت آماده مي‌كنند. در آذر يا دي ماه بذر به صورت پُر (فشرده) كشت مي‌گردد كه پس از رفع سرما و يخبندان بذر جوانه زده و از خاك خارج مي‌شود .
در سال اول، نهال رشد كرده و در سال دوم در فصل خزان يا اسفند ماه نهال با فاصله مناسب در خزانه دوم كشت مي‌گردد. در سال سوم، در فصل بهار حدود ۱۵ تا ۲۵ فروردين ماه روي نهال عمل پيوند شكمي انجام مي‌گيرد. پيوندك‌ها در سال سوم رشد مي‌كنند و در پايان سال سوم در فصل خزان يا اسفند ماه قابل انتقال به زمين اصلي هستند. بهتر است پرورش دهندگان نهال پيوندي را از مكان‌هاي مطمئن تهيه نمايند، چون توليد نهال پيوندي تقريباً مشكل است و يكي از دلايل قيمت بالاي نهال پيوندي خرمالو همين مورد است. در زمان كاشت درخت خرمالو نكات ذيل بايستي مورد توجه قرار گيرند:
  1. زمان كاشت خرمالو پيوندي حدود ۱۵ اسفند ماه است. چنانچه زودتر جهت كشت اقدام شود، احتمال بروز سرمازدگي نهال زياد است، چون به عمل جابه‌جايي حساس است .
  2. نهال پيوندي در موقع كاشت حتماً تا همان محلي كه در خزانه زير خاك بوده در محل كاشت در زير خاك قرار گيرد. نكته قابل اهميت اين است كه عميق كاشتن نهال و سطحي كاشتن هر دو مضر است .
  3. در زمان كاشت از دادن هرگونه كود حيواني و كود شيميايي خودداري شود. عمل تقويت از سال دوم شروع شود كه بهتر است از همان كود نيمه آلي استفاده گردد .
  4. پس از كاشت، عمل آبياري يك نوبت انجام شود و تا نهال خرمالو جوانه نزده است، آبياري دوم صورت نگيرد .
  5. از سال دوم عمل سربرداري و هرس فرم‌دهي طي دو تا سه سال انجام گيرد .
بعد از كاشت نهال خرمالو در محل اصلي، بعد از سال دوم بايد عمل كوددهي و تقويت انجام گيرد. در سال‌هاي بعدي بايد به اين نكته توجه كرد كه ميوه خرمالو روي شاخه‌هاي يك ساله است؛ يعني در فصل خزان اگر هرسي صورت گيرد، شاخه سال قبل كه محل توليد ميوه است نبايستي حذف شود .
درخت خرمالو در فصل بهار به آب كمتري نياز دارد و در فصل تابستان با گرم شدن هوا نياز به آب بيشتري دارد .
بعضي از پرورش دهندگان از ريزش خرمالوهاي تازه تشكيل شده در فصل بهار شكايت دارند كه علت آن آفت يا بيماري نيست، بلكه چون درخت خرمالو به ميزان زيادي گل توليد مي‌كند و اگر شرايط مناسب باشد تمام گل‌ها تبديل به ميوه مي‌شود، پس از تشكيل ميوه چون درخت توان نگهداري و تغذيه تمامي ميوه‌ها را ندارد، چنانچه درخت خوب تغذيه و تقويت نشده باشد حدود ۵۰ درصد ميوه‌ها در حالت فندقي ريزش دارد. اما چنانچه درخت خوب تغذيه و تقويت شده باشد، ميزان ريزش ميوه در فصل بهار كمتر است. به هر حال درخت خرمالو آن مقدار ميوه را كه مي‌تواند تغذيه كند، نگه مي‌دارد و اضافي آن ريزش دارد.
 
نهال خرمالو

کودهای مغذی مورد نیاز خرمالو :

خرمالو به مواد غذایی کمی نیاز دارد و در مناطقی که کود گیاهی در دسترس می باشد به کود شیمیایی نیاز نخواهد بود ولی در صورت عدم وجود کود گیاهی، میتوان از  ترکیبی از کودهای شیمیائی N-P-K به نسبت 10-10-10 استفاده نمود. کود را باید اواخر زمستان و اوائل بهار در پای درختان پخش نمود.

آفات و امراض درخت خرمالو

مگس سفيد و تريپس‌ها به پوست ميوه خرمالو صدمه زده و موجب بدرنگ شدن ميوه خرمالو مي‌گردند. آبياري بيش از حد نيز موجب فاسد شدن ريشه گياه مي‌گردد. حيوانات موذي مانند موش نيز به ريشه درخت خرمالو صدمه وارد مي‌آورند.
زود گلدهي، ريزش محصول و ترك خوردن ميوه در اطراف كاسبرگ و آفتاب سوختگي ميوه از امراض درخت خرمالو محسوب مي‌شود. ريزش ميوه پديده‌اي طبيعي در درختان ميوه ازجمله خرمالو است و در عين حال تغذيه گياه خرمالو با كود پوسيده حيواني به مقدار كافي از ريزش ميوه به نحو موثري جلوگيري مي‌نمايد.

گرده‌افشاني باغات خرمالو

خرمالو گیاهی است دو پایه، یعنی گل نر و ماده از یکدیگر جدا روی دو پایه قرار دارد. گلهای دو جنسی روی درختان دیده می شود. اکثر خرمالوهایی که در ایران کشت می‌شوند از نوع دوم که دارای گلهای دوجنسی هستند، می باشند. گلهای نر بیشتر بصورت ۲ تا ۳ تایی روی گیاه ظاهر می شوند و کوچکتر از گلهای ماده می باشند. گلها همیشه روی شاخه های یکساله ظاهر می شوند و گاهی میوه روی شاخه های سال جاری تشکیل می شوند که این نکته در زمان هرس درختان خرمالو باید مورد توجه قرار گیرد.
گياه خرمالو هم از طريق گرده‌افشاني و هم از طريق بكرزايي، توليد ميوه مي‌نمايد، ولي بر اساس مطالعات انجام شده، توليد ميوه از طريق بكرزايي، موجب ريزش مداوم محصول مي‌گردد و گرده‌افشاني عملكرد برداشت ميوه را افزايش مي‌دهد و از ريزش مداوم محصول جلوگيري مي‌نمايد.
بر اساس مطالعات انجام شده در كشور استراليا، گرده‌افشاني از طريق حشرات به‌ويژه زنبور عسل صورت مي‌گيرد و نياز به گرده‌افشاني مكانيكي نيست. بيشتر توليدكنندگان و پرورش‌دهندگان خرمالو در كشور استراليا، از گونه‌هاي خرمالو ماده استفاده مي‌نمايند. با نصب كندو زنبور عسل در درون باغات خرمالو به ازاء ۳ تا ۲ كندو در هر هكتار مي‌توان بيشترين عملكرد توليد محصول را به دست آورد. زمان گرده‌افشاني هنگامي است كه ۵ الي ۱۰ درصد شكوفه‌ها ظاهر شده باشند.
 
نهال خرمالو

در کل ۳ مدل خرمالو داریم:

خرمالوی ایتالیایی «D. lotus» :

میوه این خرمالو به اندازه یک گیلاس و رنگ آن پس از رسیدن زرد می شود. طعم میوه پس از رسیدن ترش است.

خرمالوی ویرژینیا «D. virginia» :

برگهای آن براق و کشیده است. در ایران این گونه به خرمندی معروف است که بیشتر برای پیوند خرمالوی معمولی به عنوان پایه کاربرد دارد و میوه آن به اندازه آلو بوده و بخاطر داشتن تانن زیاد، قابل خوردن نیست.

خرمالوی معمولی «D. kaki» :

میوه آن متوسط تا درشت و به رنگ قرمز می باشد. منابع، منشاء این گیاه را از ژاپن گزارش کرده اند.
 
نهال خرمالو

خواص خرمالو

در درمان اسهال ،سینه درد،بیماریهای کبدی و کلیوی ، کاهش چربیخون ،درمان آفت دهان ،گلودرد،موثر است.
در ضمن خرمالو اشتها آور است.
نهال خرمالو