دسته بندی ها

نهال بلوبری

نهال بلوبری

 
نهال بلوبری

خاک مناسب جهت کاشت نهال بلوبری

PH خاک یکی از شرایط مهم جهت رشد نهال بلوبری می باشد . خاک مناسب جهت کاشت نهال بلوبری و رشد سریع و میوه دهی مناسب خاک های اسیدی می باشد .از این رو بهتر است PH خاک بین 4.3 تا 5.4 باشد . برای اسیدی کردن خاک قبل از کاشت میتوان گوگرد را به خاک اضافه کرد و بعد از کاشت میتوان از مالچ ، پیت ماس و یا پوست درخت کاج استفاده کرد .
فروش نهال بلوبری

شرایط محیطی جهت رشد و میوه دهی نهال بلوبری ( درخت بلوبری )

نهال بلوبری سرما دوست است به طور کل ۱۰۰۰ ساعت دمای زیر ۷ درجه لازم دارد هر چقدر هوا سرد تر باشد بهتر است.این نهال ها سرمای زمستان را تا ۱۵ درجه زیر صفر می توانند تحمل کنند. از این جهت در مناطق سردسیری و معتدله براحتی قابل کشت هستند . بلوبری باید در نور کامل قرار بگیرد از فروردین به بعد آفتاب زیادی لازم دارد  .
نهال بلوبری

آبیاری نهال بلوبری

چون حالت بوته ای و درختچه ای دارد ریشه های عمیقی ندارد لذا آب زیادی لازم ندارد ولی سطح خاک باید مرطوب باشد. بهترین روش هم آب یاری قطره ای است
نهال بلوبری

انواع نهال بلوبری مناسب کاشت در ایران

درخت بلوبری از درختان مناطق سردسیری می باشد که بایستی حتما یک دوره سرما را داشته باشد تا به باردهی برسد. بهترین گونه های نهال بلوبری جهت کاشت در ایران نهال بلوبری چندلر و نهال بلوبری دوک می باشد. میوه گونه چندلر درشت تر از گونه دیوک می باشد اما گونه دیوک زودتر میرسد.
نهال بلوبری

فصل برداشت میوه بلوبری

فصل برداشن برداشت میوه بلوبری گونه دوک معمولا در اواسط خرداد می باشد. اما میوه گونه چندلر بیشتر در اوایل مرداد میرسد.
نهال بلوبری

 
فروش نهال بلوبری
 
نهال بلوبری