دسته بندی ها

سمپاش پشتی لانسی چرخدار

سمپاش پشتی لانسی چرخدار

سمپاش موتوری لانسی چرخدار مدل TF-H767
 • ظرفیت مخزن : 15 لیتر
 • ظرفیت مخزن سوخت : 1/1 لیتر
 • طول پاشش عمودی : 7 متر
 • طول پاشش افقی :6 متر
 • فشار کاری :  BAR 10-30
 • ظرفیت سمپاشی : 8 لیتر در دقیقه
 • وزن : 13 کیلوگرم
 • قدرت موتور: Tu26/1/6500.HP/RPM
 • نوع موتور : تک سیلندر ، 2 زمانه ، هوا خنک
 
 
 
سمپاش پشتی لانسی چرخدار
 

نام محصول : سمپاش موتوری لانسی چرخدار مدل TF-H768

 • ظرفیت مخزن : 25 لیتر
 • ظرفیت مخزن سوخت : 1/1 لیتر
 • طول پاشش عمودی : 6 متر
 • طول پاشش افقی :7 متر
 • فشار کاری :  BAR 10-30
 • ظرفیت سمپاشی : 8 لیتر در دقیقه
 • وزن : 13 کیلوگرم
 • قدرت موتور: Tu26/1/6500.HP/RPM
 • نوع موتور : تک سیلندر ، 2 زمانه ، هوا خنک
 • دارای کانال تخلیه جهت شستشوی مخزن
 
 
 
سمپاش پشتی لانسی چرخدار