دسته بندی ها

سمپاش استوانه ای

سمپاش استوانه ای

سمپاش استوانه ای مدل T10

  • دارای مخزن شفاف با درجه بندی جهت سهولت در کنترل مایع
  • سهولت پر کردن مخزن به دلیل درب گشاد
  • حداکثر فشار کاری 3 بار
  • دارای سوپاپ خروجی و تخلیه فشار اتوماتیک در صورت نیاز
  • مخرن از جنس پلی اتیلن سنگین
  • لانس از جنس پلی پروپیلن
  • سوئیچ از جنس پلی پروپیلن ، دارای فیلتر داخلی
  • دارای نازل قابل تنظیم از جنس پروپیلن ( از حالت مه پاشش مستقیم )
  • بدون نیاز به سرویس و نگهداری
  • ظرفیت 8 لیتر
 
سم پاش استوانه ای
 

سمپاش استوانه ای مدل Arlequin 7

دارای مخزن شفاف با درجه بندی جه تسهولت در کنترل مایع
سهولت پر کردن مخزن به دلیل درب گشاد (90mm)
حداکثر فشار کاری 3 بار
دارای سوپاپ خروجی و تخلیه فشار اتوماتیک در صورت نیاز
نازل و لانس از جنس پلی پروپیلن (30cm)
ظرفیت 5 لیتر
 
 
سمپاش استوانه ای