دسته بندی ها

خاک گلدان ( بستر آماده کشت )

خاک گلدان ( بستر آماده کشت )

خاکی  مناسب برای گلدان و کشت گلدانی است که هم تامین کننده مواد غذایی لازم باشد‏ و در عین حال به اندازه کافی آب را در خود نگه ‏دارد و در نتیجه آب دادن به ‏گلدان، مواد غذایی (مواد آلی) ‏خاک، سریع شسته نشده و گیاه با ‏کمبود مواد غذایی دچار نشود. ‏
نکته مهم دیگر این است که به جهت حفاظت از ریشه گیاه ترکیب آن به گونه ای باشد که تجمع آب موجب پوسیدگی ریشه نگردد از سوی دیگرنوع خاک انتخابی مناسب با نوع گیاه باشد.
به طور کلی یک خاک خوب باید به نحوی باشد که آب بتواند به راحتی در آن جریان داشته و در نتیجه آبیاری پی در پی، بافتِ آن متراکم نشود و تخلخل خود را حفظ نماید.

خاک گلدان شرکت به کشت :

این خاک متشکل ازکمپوست جنگل ، سبوس برنج ، پرلیت و خاک برگ و کود آلی ورمی کمپوست می باشد که همه خواص گفته شده در بالا را دارد.
 
خاک آماده گلدان
 
خاک آماده گلدان شرکت به کشت در اوزان 2 ، 4 ، 8 ، 20 کیلوگرمی آماده ارسال به کلیه نقاط کشور می باشد در ضمن این مجموعه اقدام به تولید انواع خاک های تخصصی مخصوص گیاهان نموده است که از ان جمله می توان به خاک هلندی و خاک آماده کاکتوس و خاک مخصوص نشا کاری و .... اشاره نمود .
خاک آماده گلدان
کیسه 10 کیلویی خاک آماده گلدان
 
خاک آماده گلدان
کیسه 20 کیلویی خاک آماده گلدان