دسته بندی ها

سیم پلی استر

سیم پلی استر مخصوص گلخانه

جایگزین سیم های مفتولی گلخانه

سیم های پلی استر ( سیم شید گلخانه )

قطر سیم 2/2 میلیمتر
طول هر رول 1800 متر
قابلیت تحمل 190 کیلوگرم بار در هر متر مربع
6 برابر سبکتر از سیم های فلزی
مقاوم به تغییرات دما و مواد شیمیایی
 
سیم پلی استر
 
سیم شید گلخانه