دسته بندی ها

گلدان سطلی

گلدان سطلی

در این نوع کشت گیاه درون گلدانهای مخصوص که با توجه به نیاز گیاه و با تراکم مشخص در واحد سطح کشت می گردد .گلدانها با توجه به نوع گیاه در ارتفاع های استاندارد خاص ، یا بر روی زمین و یا بر روی پایه ها قرار گرفته و کود و محلول های غذایی توسط قطره چکانهای مجزا برای هرگلدان در اختیار گیاه قرار میگیرد.
قابل قرارگیری بر روی پایه و کف با ظرفیت 8 الی 15 لیتر

گلدان پلاستیکی مخصوص گلخانه

- انواع گلدان تهیه شده از مواد خام درجه یک با کیفیت بالا
- دارای مواد ضد یووی
 
گلدان سطلی
گلدان مخصوص گلخانه 9 سانتیمتر ( گلدان 9 )
دهانه : 9 سانتیمتر
ارتفاع گلدان : 7/2 سانتیمتر
 
گلدان
گلدان مخصوص گلخانه 12 سانتیمتر ( گلدان 12 )
دهانه : 12 سانتیمتر
ارتفاع گلدان : 10 سانتیمتر
 
 
گلدان مخصوص گلخانه
گلدان مخصوص گلخانه 13 سانتیمتر ( گلدان 13 )
دهانه : 13 سانتیمتر
ارتفاع گلدان : 10 سانتیمتر
 
 
فروش گلدان سطلی
گلدان مخصوص گلخانه 14 سانتیمتر ( گلدان 14 )
دهانه : 14 سانتیمتر
ارتفاع گلدان : 10/6 سانتیمتر
 
 
گلدان
گلدان مخصوص گلخانه جدا شونده :
ابعاد دهانه : 7/5*6 سانتیمتر
ارتفاع هر گلدان : 8/5 سانتیمتر