دسته بندی ها

ورمي واش

 ورمی واش

ورمی واش که سرشار از مواد مغذی و میکرو ارگانیسم ها است ، به عنوان یک محلول پاش برگی روی گیاهان اسپری میشود
ورمی واش دارای ریز مغذی های مفید است که باعث رشد گیاه میشود.یک کود مایع ارگانیک است که باعث حفظ سلامت محیط زیست میشود حاوی بسیاری از میکروب های مفید است که باعث جلوگیری از بیماری های قارچی و میکروبی می شود.


مزایای استفاده از ورمی واش :

• افزایش رشد گیاه
• فراهم آوردن مواد مغذی برای گیاهان و خاک
• فراهم کردن ارگانیسم های مفید
• کمک به سرکوب بیماری های گیاهی
• جایگزین مواد شیمیایی سرطان زا
• محلول مایع ارگانیک
طریقه مصرف ورمی واش :

به نسبت یک به شش و به صورت یک واحد کود مایع ورمی واش و 6 واحد آب مخلوط کرده و به طریقه محلول پاشی برگی (اسپری برروی برگ ها) و یا به صورت محلول در خاک گلدان یا بستر گیاه ریخته شود.
به میزان 250 سی سی در هر دوره و طی 4 هفته پس از کاشت و یا طی رشد گیاه مورد استفاده قرار گیرد.
 

آنالیز ورمی واش

نوع آزمایش EC- Ds/ms 1/10 PH نسب 10/1 N % P % K % P2O5 % K2O % B -p.p.m Mn -p.p.m U -p.p.m Zn -p.p.m Fe -p.p.m Mg % Ca %
ورمی واش ساده شوری اسیدیته نیتروژن فسفر پتاس اکسید پتاس اکسید پتاسیم بور منیزیم مس روی آهن منگنز کلسیم
2.62 7.08 0.084 0.03 0.018 0.06 0.02 ND ND 5.8 6.8 ND ND ND