دسته بندی ها

کود سپراتور شده

کود سپراتور شده چیست

کود دامی یا کود گاوی پوسیده شده که توسط دستگاه سپراتور شستشو داده میشود و جهت بستر ورمی کمپوست به صورت میکس شده آماده میگردد را در اصطلاح کود سپراتور میگویند .
این بستر با مواد آلی شامل قند ها و مواد معدنی و … غنی شده است .

دستگاه سپراتور چیست ؟

دستگاه سپراتور به دستگاه شوینده کود می گویند که کود آن را برای تولید ورمی کمپوست و پرورش کرم ورمی کمپوست به کار میبرند .
سپراتور در زبان انگلیسی به معنای جداساز است. سپراتور شامل یک اوگر بوده که کود وارد شده به دستگاه را در طول بدنه دستگاه قرار گرفته است هدایت می کند.مکانیسم دهانه سپراتور در قسمت خروجی یک سطح قابل تنظیم از فشار را بوجود می آورد که این فشار توسط وزنه هایی که بر روی اهرم متصل شده و در دهانه خروجی قرار دارد قابل تنظیم می باشد. در اثر اعمال فشار بخش مایع کود از آن خارج شده و از صافی عبور می کند و همزمان کود مایع به طور مداوم به طرف اوگر حرکت می کند.زمانی که کود به دهانه خروجی سپراتور می رسد مجددا توسط فشار قابل تنظیم دهانه خروجی آبگیری می شود.کود خام توسط یک پمپ لجن کش به سمت سپراتور پمپاژ می شود .
 

دستگاه سپراتور کود

دستگاه سپراتور ورمی کمپوست

 

آیا سپراتور در تولید ورمی کمپوست ضروری است ؟

یکی از کار های سپراتور جدا سازی مایع درون کود حیوانی است که این مایع دارای اوره و شوری زیادی است که برای کرم ها بسیار خطرناک است اما هیچ الزامی وجود ندارد که حتما این کار با سپراتور انجام شود. جدا سازی این مایع می تواند با روش های دیگری انجام پذیرد. به طور مثال با شستشوی کافی قبل از کرم ریزی می توان اوره و شوری آب را تا حدی گرفت.
 
دستگاه خشک کن کود (سپراتور)

دستگاه خشک کن کود (سپراتور)

دیگر استفاده سپراتور در تولید ورمی کمپوست زمانی است که کود به ورمی کمپوست تبدیل شده و شما قصد تولید ورمی واش یا ورمی تی (چای کمپوست) دارید. که باز هم به دلیل اینکه تقاضای مناسبی برای خرید این محصول وجود ندارد تولید آن مقرون به صرفه نیست.

مزایای کود سپراتور

از مزایای استفاده از این بستر افزایش شدید نرخ تکثیر کرم ها و بهبود قابل توجه آنالیز نهایی ورمی کمپوست است.
همچنین این کود مناسب برای افرادی است که از نظر زمانی کمبود وقت دارند و باید هرچه سریعتر فارم خود را راه اندازی کنند و نیز مکان شستشوی کود را هم ندارند .
تسریع در امور شستشوی کود باعث دیگر کاهش هزینه ی تولید ( هزینه ی کارگری ) می شود و یکدستی محصول باعث توجه تولیدکنندگانی است که بازار هدف کود ورمی کمپوست خود را خارج از ایران قرار داده و صادرات در راس برنامه قرار داده اند و با عث گردیده به سمت مصرف این بروند .
چون تولید کود سپراتور کمی مشکل تر از کود معمولی است قیمت آن نیز بالاتر خواهد بود .
 
کود سپراتور شده