دسته بندی ها

بذر ذرت

بذر ذرت

بذر ذرت سگد 475    /     Szegedi 475

بذر ذرت

 

خصوصیات ظاهری

دندان اسبی ، 16 ردیف دانه روی بال

خصوصیات رقم

رقم هیبرید ، تری وی کراس ، میان رس ، دو منظوره ، دندان اسبی و قدرت جوانه زنی اولیه بالا

مقاومت گیاه

مقاوم به تنشهای محیطی و بیماریها ، بسیار مقاوم و در هر زمینی کشت می شود

تراکم کشت

علوفه ای : 75 هزار  بوته در هکتار
دانه ای : 65 هزار بوته در هکتار

بذر ذرت

مشخصات تولید کننده و بسته بندی

شرکت - کشور : szeged - مجارستان
کاربری : مناسب برای کشت علوفه ای و دانه ای
بسته بندی : 50 هزار دانه در کیسه
ویژگی ها : قدرت جوانه زنی اولیه بالا ، مقاوم به سیاهک و فوزاریوم
 

بذر ذرت دانه ای ام وی 500      /      MV500

ذرت دانه ای

 

خصوصیات ظاهری

دندان اسبی ، 16  - 18 ردیف دانه روی بال

خصوصیات رقم

رقم هیبرید ، ویژه دانه سینگل کراس ، میان رس ، دندان اسبی و قدرت جوانه زنی اولیه بالا

مقاومت گیاه

مقاوم به تنشهای محیطی و بیماریها

تراکم کشت

60 تا 7

بذر ذرت دانه ای

0 هزار بوته در هکتار
 

مشخصات تولید کننده و بسته بندی

شرکت - کشور : مارتون وشر - مجارستان
کاربری : مناسب برای کشت دانه ای ، میان رس ، ناز به آب کمتر
بسته بندی : 50 هزار دانه در کیسه
ویژگی ها : قدرت جوانه زنی اولیه بالا ، مقاوم به سیاهک و فوزاریوم
 
بذر ذرت هيبريد  MV 500
بذر ذرت هيبريد  ام وی 500 از گروه 500 FAO و در گروه ميان رس ها طبقه بندي می شود. این بذر به منظور توليد دانه در مزارع کشت می شوند. بلال هاي آن دارای 16- 18 ردیف دانه بوده و دارای قدرت جوانه زني اوليه بالا، مقاوم به تنش هاي محيطي و بيماري ها می باشد. مشخصات كامل ذرت هيبريد ام وی 500 به شرح ذيل است:
•  گروه FAO: 500
•  ارتفاع (سانتی متر): 255
•  طول بلال (سانتی متر): 24/2
•  تعداد ردیف دانه روی بلال: 16/5
•  نسبت دانه به بلال (به درصد): 85
•  عملکرد دانه ای (تن در هکتار): 14/2
•  عملکرد علوفه ای (تن در هکتار): 59
•  وزن هزار دانه: 340  گرم
•  تراکم در هکتار: 70-60 هزار بوته در هكتار
•  مقاومت در برابر بیماری ها: بیماری های برگی
•  تحمل به بیماری ها: فوزاریوم خوشه و ساقه

بذر ذرت ماکسیما     /      Maxima

بذر ذرت ماکسیما

 

خصوصیات ظاهری

دندان اسبی ، 17 تا 19 ردیف دانه روی بال

خصوصیات رقم

دو منظوره برای تولید علوفه و دانه ، هیبرید تری وی کراس از گروه میان رس ، قدرت جوانه زنی اولیه بالا ، عملکرد بالا

مقاومت گیاه

مقاوم به تنشهای محیطی و بیماریها

تراکم کشت

علوفه ای : 70 تا 80 هزار  بوته در هکتار
دانه ای : 50 تا

بذر ذرت ماکسیما

70 هزار بوته در هکتار
 

مشخصات تولید کننده و بسته بندی

شرکت - کشور : مارتون وشر - مجارستان
کاربری : مناسب برای کشت علوفه ای و دانه ای
بسته بندی : 50 هزار دانه در کیسه
ویژگی ها : قدرت جوانه زنی اولیه بالا ، عملکرد بالا

بذر ذرت سیلوکینگ    /      Siloking

بذر ذرت دو منظوره

 

خصوصیات ظاهری

دندان اسبی ، 16 ردیف دانه روی بال ، پتانسیل ارتفاع بسیار بلند ، تعداد برگهای بالای بلال 9 تا 10 برگ

خصوصیات رقم

رقم هیبرید ، تری وی کراس ، گروه میان رس ، قدرت جوانه زنی اولیه بالا ، ویژه تولید علوفه و عملکرد بالا ، نیاز به آب کمتر

مقاومت گیاه

مقاوم به تنشهای محیطی و بیماریها

تراکم کشت

78 تا 80 هزار بوته در هکتار

بذر ذرت دانه ای علوفه ای

مشخصات تولید کننده و بسته بندی

شرکت - کشور : مارتون وشر - مجارستان
کاربری : مناسب برای کشت علوفه ای
بسته بندی : 50 هزار دانه در کیسه
ویژگی ها : عملکرد بالا ، قدرت جوانه زنی اولیه بالا ، مقاوم به سیاهک و فوزاریوم
 

بذر ذرت گازدا     /      Gazda

بلال

 

خصوصیات ظاهری

دندان اسبی ، 16 تا 17 ردیف دانه روی بال

خصوصیات رقم

به منظور تولید دانه زودرس ، قدرت جوانه زنی اولیه بالا ، عملکرد بالا ارتفاع بلند

مقاومت گیاه

مقاوم به تنشهای محیطی و بیماریها

تراکم کشت

60 تا 70 هزار بوته در هکتار

بذر بلال

مشخصات تولید کننده و بسته بندی

نوع : هیبرید
شرکت - کشور : مارتون وشر - مجارستان
کاربری : مناسب برای کشت دانه ای زودرس
بسته بندی : 50 هزار دانه در کیسه
ویژگی ها : عملکرد بالا ، مقاوم به سیاهک و فوزاریوم
 

بذر ذرت ماسیل    /     Massil

بذر ذرت ماسیل

 

خصوصیات ظاهری

دندان اسبی ، 16 تا 17 ردیف دانه روی بال

خصوصیات رقم

به منظور تولید علوفه ، هیبرید تری وی کراس از گروه میان رس ، قدرت جوانه زنی اولیه بالا ، عملکرد بالا

مقاومت گیاه

مقاوم به تنشهای محیطی و بیماریها

تراکم کشت

70 تا 80 هزار بوته در هکتار

بذر ذرت

مشخصات تولید کننده و بسته بندی

نوع : هیبرید
شرکت - کشور : مارتون وشر - مجارستان
کاربری : مناسب برای کشت علوفه ای دیر رس
بسته بندی : 50 هزار دانه در کیسه
ویژگی ها : عملکرد بالا ، قدرت جوانه زنی اولیه بالا ، مقاوم به سیاهک و فوزاریوم
 

بذر ذرت NS

بذر ذرت 3014 N.S :

جزء ارقام زود رس بوده و دوره رشد بستگی به اقلیم محل کشت دارد. در شرایط کاملا مطلوب عملکرد آن 60 تن علوفه سبز و 10 تن دانه ذرت می باشد ، بسیار مقاوم و انعطاف پذیر به تنش های آبی و خشکسالی،مقاوم در برابر خوابیدگی و خشکی .وزن هزار دانه حدود 400 گرم،دو منظوره و تا ارتفاع 500 متر از سطح دریا هم به صورت علوفه و دانه ای کشت می شود ولی بیشتر برای کشت دانه ای مناسب می باشد .
تعداد بوته در هکتار 70000 تا 80000 برای تولید دانه و 90000 تا 100000 اصله درهکتاربرای تولیدعلوفه

بذر ذرت 4015 N.S:

وزن هزار دانه حدود 400 گرم،تعداد بوته در هکتار 70000 تا 80000 برای تولید دانه و 90000 تا 100000 اصله درهکتاربرای تولیدعلوفه.ارتفاع بوته ها تا270 سانتی متر.در مناطق بسیار گرم که قابلیت آبیاری به دفعات وجود دارد عملکرد بالاتری دارد.دو منظوره هم به صورت علوفه وهم دانه کشت می شود.تا ارتفاع 400 متر از سطح دریا به خوبی محصول می دهد .عملکرد آن در شرایط کاملا مطلوب دارای پتانسیل ژنتیکی تولید 14 تن دانه و 85 تن علوفه در هکتار را دارد.در مقابل خشکی مقاوم نیز مقاوم می باشد .

بذر ذرت 540 N.S:

جزء بهترین هیبریدها و یکی از پر فروش ترین های انستیتوی نویساد,جزء ارقام میان زودرس می باشد
دو منظوره هم بصورت علوفه و هم دانه کشت می شود.بسیار انعطاف پذیر در برابر شرایط مختلف آب و هوایی.در شرایط مختلف آب وهوای ایران در چند سال گذشته کشت شده و از عملکرد مطلوبی برخوردار بوده است.مقاوم در برابر خوابیدگی وباد های شدید و مقاوم در برابر بیماری های ذرت.وزن هزار دانه حدود 420 گرم.تعداد بوته در هکتار 57000 و در زمان کشت جهت علوفه این میزان 10 درصد بیشتر می باشد.معمولا در کشت دوم کاشته می شود وعملکرد آن در شرایط مطلوب دارای پتانسیل ژنتیکی تولید 12 تن دانه و 90 تن علوفه در هکتار را دارد

بذر ذرت 640 N.S:

بسیار انعطاف پذیر در برابر شرایط مختلف محیطی.دو منظوره هم بصورت علوفه و هم دانه کشت می شود.آرد ذرت تولیدی از دانه آن بسیار با کیفیت است و باعث بالا رفتن پروتئین محصولات دامی و تخم مرغ می شود.در مقابل خشکسالی مقاوم.وزن هزار دانه 390 گرم،تعداد بوته 57000 در هکتار و در کشت علوفه ای 20 درصدبیشتر.ارتفاع بوته ها بالای 3 متر.بیشترین درصد فروش انستیتو نویساد از محل فروش این هیبرید است.دوره رشد بستگی به اقلیم محل کشت دارد ولی جرو ارقام میان رس می باشد و از بذر ذرت 704 دو دوره آبیاری کمتر می شود.

بذر ذرت 6010 N.S:

سازگاری و پایداری عملکرد خوب به عنوان خصوصیات اصلی این هیبرید است.
هیبریدی جدید.این هیبرید در برابر شرایط استرس و بیماری های مهم اقتصادی مقاوم شده است.
وزن هزار دانه 400 گرم است.
تعداد بوته 65000 تا 70000 درهکتارودرکشت علوفه ای 20 درصدبیشتر،در مناطق بادخیز کشت نشود .دوره رشد بستگی به اقلیم محل کشت دارد ولی جرو ارقام میان رس می باشد و از بذر ذرت 704 دو دوره آبیاری کمتر می شود.

بذر ذرت 770 N.S:

دو منظوره هم بصورت علوفه و هم دانه کشت می شود. در شرایط کاملا مطلوب و در کشت اول دارای عملکرد حدود 15 تن دانه و بالای 90 تن علوفه در هکتار.وزن 1000 دانه 400 گرم.حساس به تنش های آبیاری.تعداد بوته 57000 در هکتار و در کشت علوفه ای 10 درصد بیشتر.در شرایط مختلف آب وهوای ایران کشت شده و از عملکرد چشمگیری برخوردار بوده است.
 

بذر ذرت 704

بذر ذرت 704 مغان از جمله بذرهای هیبریدی تولید داخل کشور می باشد . که با توجه به کشت های صورت گرفته از این نوع بذر در سرار کشور از جمله بذرهای ذرت پر فروش با بازدهی بالا می باشد . این نوع بذر با آب و هوای اقلیم کشور ما کاملا سازگار بوده مورد توجه اکثر کشاورزان قرار گرفته است . میانگین برداشت علوفه ای در هکتار بین 60 تا 80 تن می باشد .

ذرت علوفه ای

 

ذرت دامی