دسته بندی ها

بذر کلم

بذر کلم

بذر کلم برانزویک     /     Cabbage BranswickWhite

کلم

 

خصوصیات ظاهری

بوته با رشد رویشی قوی و با حجم شاخ وبرگ مناسب ، هد بزرگ و تخت با رنگ سبز روشن

خصوصیات رقم

رقم متوسط رس - دیررس و واریته بسیار محبوب برای بازار و مصارف ترشی است . وزن آن در حدود 2/5 تا 3/5 کیلو گرم بوده و به طور گسترده ای سازگار و دارای عملکرد بالا است.

بذر کلم

مشخصات تولید کننده و بسته بندی

شرکت - کشور : Top Harvest - هلند
کاربری : جهت مصارف صنعتی و تازه خوری
بسته بندی : 100 گرم
ویژگی ها : عملکرد بسیار بالا وبه طور گسترده ای سازگار - متوسط رس - دیررس

 


بذر کلم رد ایسر   /     Red Cabbage RedAcre

کلم رد ایسر

 

خصوصیات ظاهری

گیاهی با ساقه کوتاه و شکل هد نیمه گرد و رنگ میوه بنفش قرمز است .

خصوصیات رقم

زمان رسیدن 75 تا 80 روز و وزن میوه 1/5 تا 2 کیلوگرم است.

مقاومت گیاه

این رقم در مقابل زردی مقاوم است .

بذر کلم

مشخصات تولید کننده و بسته بندی

شرکت - کشور : Top Harvest - هلند
کاربری : مناسب برای کشت در فضای باز
بسته بندی : 100 گرم
ویژگی ها : زمان رسیدن 75 - 80 روز ، مقاوم به زردی

کلم قرمز

 


بذر کلم کوپن هاگن     /     Copenhagen Market

کلم کوپن هاگن

 

خصوصیات ظاهری

بوته با رشد رویشی قوی و با حجم شاخ وبرگ مناسب ، هد بزرگ و تخت با رنگ سبز روشن

خصوصیات رقم

رقم زودرس ، سازگاری بسیار وسیع  و واریته بسیار محبوب برای تازه خوری است . سازگاری بسیار وسیع با محیط و زمین های کشت دارد .

بذر کلم

مشخصات تولید کننده و بسته بندی

شرکت - کشور : Top Harvest - هلند
کاربری : مناسب برای تازه خوری
بسته بندی : 100 گرم
ویژگی ها : رقمی زودرس ، سازگاری بسیار وسیع

بذر کلم پیچ هیبرید گرگورین

  • کلم پیچ سفید جهت تازه خوری و فرآوری ، رقمی زودرس (65 - 70 روز بعد از انتقال نشاء)
  • هد گرد و فشرده به رنگ به رنگ سبز روشن و وزن متوسط 2 - 3 کیلوگرم همراه با یکنواختی بالا در شکل و اندازه ، متحمل نسبت به ترک خوردگی و دارای قدرت ماندگاری در مزرعه

بذر کلم بروکلی گرین پیا نونگوو

مناسب کشت فصل خنک و زمستانه می باشد. 85 تا 90 روز بعد از انتقال نشاء قابل برداشت است و علاوه بر تولید بالادارای کیفیت عالی می باشد. طبق آن شلجمی شکل و می تواند به مصارف تازه خوری و صنعتی برسد.
 

بذر کلم پیچ بونوس شرکت نونگوو

  • این کلم 80 روز بعد از انتقال نشاء قابل برداشت است
  • طبق آن نیمه گردو در حدود و در حدود 2/5 - 3 کیلوگرم می باشد
  • مقاوم به زردی فوزاریومی