دسته بندی ها

بذر کاهو

بذر کاهو

بذر های کاهو شامل دو گروه رسمی و سالادی است :

واریته رسمی که از نوع بلند و حجیم است ، برای تازه خوری و سالاد مصرف می شود .
واریته های سالادی که از نوع گرد و متراکم است ، اکثرا به عنوان سالاد مصرف می شود .

ارقام کاهوی رسمی

کاهوی سیاهو :

واریته معروف کاهویپ رسمی که در مدتی کوتاه در مناطق مختلف ایران شناخته شده و با موفقیت کاشته می شود . کاهو سیاهو بلند و حجیم است و وزن بالایی دارد . این کاهو در بهار و پاییز در اطراف تهران ، خوزستان ، مناطق شمالی کشور و مناطق دیگر کاهو کاری ایران کاشته می شود و برای صادرات و مصرف داخلی بی رقیب است . کاهو سیاهو در مقابل بیماری های ویروسی موزاییک کاهو شایع است بخوبی استفاده کرد .

بذر کاهو

کاهو شوشان :

کاهوی رسمی بلند و پرحجم که رنگ آن سبز میانه است و در خوزستان مورد استقبال قرار گرفته است .

کاهو پاریس آیلند :

واریته استاندارد کاهوی رسمی در جهان که نوع مرغوب آن در ایران نیز تکثیر و عرضه می گردد .
 

 
 

ارقام کاهو سالادی

کاهو اورست :

کاهو سالادی مقاوم به سرما که در مناطق مشابه تهران ، در نیمه دوم شهریور یا در اسفند ماه کاشته می شود و نسبت به سرما بخوبی مقاومت کرده و کاهو درشت ، گرد و سنگین تولید می کند . کاهو اورست در گرما زود به گل می نشیند . بنابراین باید از کشت آن در هوای گرم اجتناب کرد .

کاهو مهرگان :

کاهو سالادی بهاره و پاییزه که در پاییز 15 روز قبل از اورست و در بهار 15 روز بعد از اورست کاشته می شود و بسیار درشت و سنگین و پربار است . بعبارت دیگر، مقاومت کاهو مهرگان نسبت به گرما و تیره گل از اورست بیشتر است و می تواند در پاییز زودتر و در بهار دیرتر از کاهوی اورست کاشته شود .

کاهو نوبهار :

کاهو سالادی مقاوم به سرما که که در بهار و پاییز کاشته می شود و نسبت به بولتینگ ( خروج تیره گل ) حساسیت کمتری دارد . نوبهار از بهترین و مقاوم ترین کاهوهای سالادی است که در فصل خود بهترین نتیجه را می دهد .

کاهو گرمسیر :

کاهو سالادی مقاوم به گرما که در بهار دیرتر و در تابستان زودتر از کاهو های بهاره و پاییزه کاشته می شود و گرما را تا حد زیادی ( تا حدود 35 درجه ) تحمل می کند و به تیره گل نمی رود . کاهوی گرمسیر و سایر کاهوهای مقاوم به گرما را باید طوری کاشت که قبل از شدت گرفتن گرما در تابستان برداشت گردد، ضمن اینکه باید همواره آب کافی به مزرعه کاهو داده شود تا از تلخ شدن آن جلوگیری بعمل آید .

کاهوی خرداد:

رقم دیگر کاهوی سالادی مقاوم به گرما که اندازه آن مختصرا از کاهوی گرمسیر کوچکتر ولی کیفیت و عملکرد آن در هوای نسبتا گرم بسیار مطلوب است .

کاهو سالادی

بذر کاهو سالادی

 

بذر کاهو سالادی در تیپ آیسبرگ بومبولا انزا

مناسب کشت در بهار ، پاییز ، و زمستان دارای طبق بزرگ و مقاوم به گرما و DM و موزاییک کاهو