دسته بندی ها

نیترات ها و سولفات ها

نیترات ها و سولفات ها

 
ردیف سولفاتها
1 سولو پتاس
2 سولوکراس
3 هورتیسول
4 هورتیسول آهسته رهش
5 سولفات پتاسیم
6 سولفات منگنز
7 سولفات روی
8 سولفات منیزیم
9 سولفات آمونیوم
10 سولفات آمونیوم گرانول
11 سولفات منیزیم  16%
12 سولفات روی
13 سولفات منیزیم 33 %
14 سولفات پتاسیم
15 سولفات منگنز
 
 
ردیف نیتراتها
1 نیترات کلسیم
2 نیترات پتاسیم
3 نیترات منیزیم
4 نیترات پتاسیم
5 نیترات منیزیم
6 نیترات کلسیم
7 نیترات پتاسیم
8 نیترات کلسیم

سولوپتاس

سولفات پتاسیم سولوپتاس ® یکی از بهترین کودهای سولفات پتاسیمی است که تا کنون به بازار کشاورزی ایران وارد شده است.  قابلیت انحلال بسیار بالای این کود ،امکان محلولپاشی آن روی شاخ وبرگ گیاهان را به خوبی فراهم می‏ کند، به علاوه اندازه بسیار ریز ذرات، مانع از ایجاد رسوب در سمپاش و سیستمهای آبیاری شده و استفاده از آن را فارغ از هرگونه مشکل می کند. سولفات پتاسیم سولوپتاس ®  را علاوه بر مصرف برگی،از طریق آب آبیاری و کاربرد در خاک نیز می توان مصرف کرد. همچنین سولفات پتاسیم سولوپتاس ®  را می توان به عنوان منشاء تامین پتاسیم و گوگرد در کشت های هیدروپونیک به کاربرد.

فواید حاصل از مصرف سولفات پتاسیم سولوپتاس ®

 • پتاسیم موجود در سولفات پتاسیم سولوپتاس ®  ارزان ترین روش برای القاء مقاومت به سرمازدگی در درختان میوه و گیاهان زراعی است.
 • افزایش مقاومت به شوری و خشکی.
 • بهبود کیفیت رنگ وطعم میوه ها.
 • کمک به ساخت پروتئین ، ویتا مین و آنزیمها در سلولهای گیاهی.
 • حلالیت بسیار بالا و عدم ایجاد رسوب در سیستمهای آبیاری و دستگاه سمپاش.
 • کمک به جذب بهتر آهن ، فسفر و عناصر کم مصرف.
 • کاهش قلیائیت در محیط اطراف ریشه و مساعد کردن محیط برای جذب سایر عناصر غذایی

سولوکراس    /     Solucross SOP

سولفات پتاسیم سولوكراس ® یکی از بهترین کودهای سولفات پتاسیمی است که تا کنون به بازار کشاورزی ایران وارد شده است.  قابلیت انحلال بسیار بالای این کود ،امکان محلولپاشی آن روی شاخ وبرگ گیاهان را به خوبی فراهم می‏ کند، به علاوه اندازه بسیار ریز ذرات، مانع از ایجاد رسوب در سمپاش و سیستمهای آبیاری شده و استفاده از آن را فارغ از هرگونه مشکل می کند. سولفات پتاسیم سولوكراس ®  را علاوه بر مصرف برگی،از طریق آب آبیاری و کاربرد در خاک نیز می توان مصرف کرد. همچنین سولفات پتاسیم سولوكراس ®  را می توان به عنوان منشاء تامین پتاسیم و گوگرد در کشت های هیدروپونیک به کاربرد. 

فواید حاصل از مصرف سولفات پتاسیم سولوكراس ®

 • پتاسیم موجود در سولفات پتاسیم سولوكراس ®  ارزان ترین روش برای القاء مقاومت به سرمازدگی در درختان میوه و گیاهان زراعی است.
 • افزایش مقاومت به شوری و خشکی.
 • بهبود کیفیت رنگ وطعم میوه ها.
 • کمک به ساخت پروتئین ، ویتا مین و آنزیمها در سلولهای گیاهی.
 • حلالیت بسیار بالا و عدم ایجاد رسوب در سیستمهای آبیاری و دستگاه سمپاش.
 • کمک به جذب بهتر آهن ، فسفر و عناصر کم مصرف.
 • کاهش قلیائیت در محیط اطراف ریشه و مساعد کردن محیط برای جذب سایر عناصر غذای

سولفات پتاسیم     /      Potassium sulphate

ویژگیهای عمومی

 افزایش مقاومت گیاه در برابر خشکی، شوری، گرما و سرما زدگی. عامل افزایش کیفیت و رنگ و وزن میوه.
هلیوپتاس یکی از بهترین کودهای سولفات پتاسیمی است که تا کنون به بازار کشاورزی ایران وارد شده است.
قابلیت انحلال بسیار بالای این کود، امکان استفاده از آن به‌صورت محلول‌پاشی روی سطح شاخه و برگ را به خوبی و با فراغ بال فراهم می‏‌کند، به علاوه اندازه‌ی بسیار ریز ذرات، مانع ایجاد رسوب در سمپاش و سیستم‌های آبیاری شده و امکان جذب سریع از طریق روزنه‌های برگ را فراهم می‌کند. هلیوپتاس را علاوه بر مصرف برگی، از طریق آب آبیاری و کاربرد در خاک نیز می‌توان مصرف کرد. همچنین سولفات پتاسیم هلیوپتاس را می‌توان به عنوان منشاء تامین پتاسیم و گوگرد، در کشت‌های هیدروپونیک به‌کار برد.

میزان و نحوه‌ی مصرف سولفات پتاسیم :

محصول
نحوه‌ی مصرف
میزان مصرف
سبزیجات و گلخانه‌ها
کود آبیاری
7تا12 کیلوگرم در هکتار
آبیاری تحت‌فشار
5تا 9 کیلوگرم در هکتار
محلول‌پاشی
4تا 7 کیلوگرم در هکتار
گیاهان زراعی
کود آبیاری
9تا 15 کیلوگرم در هکتار
آبیاری تحت‌فشار
10تا 15 کیلوگرم در هکتار
محلول‌پاشی
7تا 12 کیلوگرم در هکتار
درختان میوه
کود آبیاری
15تا 35 کیلوگرم در هکتار
آبیاری تحت‌فشار
7تا 12 کیلوگرم در هکتار
محلول‌پاشی
5تا10 کیلوگرم در هکتار
 

نیترات پتاسیم    /     Potassium Nitrate

ویژگیهای عمومی

اين كود به دليل داشتن ازت وپتاسيم، براي همه‌ی گياهان و همه‌ی مراحل رشد از جمله گلدهي و رسيدن ميوه مناسب است. همچنين اين كود نقش مهمي در جذب يون كلسيم و منيزيم داشته و مانع از بين رفتن ريشه بخصوص در دماي بالا در تابستان و تنش گرمایی مي‌شود. از اين كود مي‌توان براي رفع كمبود ازت و پتاسیم در شرايط بحراني محيطي- فيزيولوژيكي به صورت محلول‌پاشي بر روي گياهان نیز استفاده كرد.

ویژگی‌های نیترات پتاسیم :

 • مناسب برای سیستم‌های آبیاری
 • کیفیت بالا، فاقد کلر و هرگونه ناخالصی
 •  مناسب برای تمامی محصولات زراعی و باغی
 •  قابلیت انحلال بسیار بالا
 •  سازگار با تمامی کودهای محلول و آفت‌کش‌ها
 •  مصرف از طریق آبیاری و محلول‌پاشی
 •  جذب سریع توسط گیاه
 •  افزایش کیفیت و کمیت محصولات

میزان و نحوه‌ی مصرف :  

عنوان محصول
محلول‌پاشی
همراه با آبیاری
زراعات
2 تا 5کیلوگرم در هکتار
5 تا10 کیلوگرم در هکتار
باغات
2 تا 5 در هزار
10 تا 20 کیلوگرم در هکتار
برای محلول‌پاشی، در نظر داشته باشید که گیاه تحت تنش‌هایی چون گرما و خشکی نباشد.
 

 سولفات منگنز    /     Manganese sulphate

سولفات منگنز حاوی 31.5 درصد منگنز و کاملاً محلول در آب است. این کود به‌عنوان یکی از بهترین منابع گوگرد و منگنز و با کارایی بالا در کشت‌های خاکی و هیدروپونیک معرفی می‌شود.

ویژگی‌های سولفات منگنز:

 • مناسب برای سیستم‌های آبیاری
 • مناسب برای تمامی محصولات زراعی و باغی
 • قابلیت انحلال بسیار بالا
 • مصرف از طریق آبیاری و محلول‌پاشی
 • افزایش کیفیت و کمیت محصولات

میزان و نحوه‌ی مصرف:

مصرف سولفات منگنز بستگی به آزمون خاک دارد که با توجه به نتیجه‌ی آزمون خاک می‌توان این کود را به‌صورت محلول‌پاشی برای مزارع و گلخانه‌‌ها و همچنین چالکود در باغات مصرف نمود.
 
محصول
ابتدای کشت
ابتدای گل‌دهی
محصولات گلخانه‌ای
3 کیلوگرم در 1000 مترمربع در ابتدای کشت
2 کیلوگرم در 1000مترمربع در ابتدای گل‌دهی
محصولات باغی
چالکود و به میزان 120 گرم برای هر درخت در اوایل زمستان
گیاهان زراعی
120کیلوگرم برای هر هکتار در اوایل زمستان
 

سولفات روی   /     Zinc sulphate

سولفات روی حاوی حداقل 21درصد روی و کاملاً محلول در آب است. این کود به‌عنوان یکی از بهترین منابع گوگرد و روی و با کارایی بالا در کشت‌های خاکی و هیدروپونیک معرفی می‌شود.
 
ویژگی‌های سولفات روی:
 • مناسب برای سیستم‌های آبیاری
 • مناسب برای تمامی محصولات زراعی و باغی
 • قابلیت انحلال بسیار بالا
 • مصرف از طریق آبیاری و محلول‌پاشی
 • افزایش کیفیت و کمیت محصولات
 
میزان و نحوه‌ی مصرف:
مصرف سولفات روی بستگی به آزمون خاک دارد که با توجه به نتیجه‌ی آزمون خاک می‌توان این کود را همراه با آبیاری برای مزارع و گلخانه‌‌ها و همچنین چالکود در باغات مصرف نمود.
 
 
محصول
ابتدای کشت
ابتدای گل‌دهی
محصولات گلخانه‌ای
3 کیلوگرم در 1000 مترمربع در ابتدای کشت
2 کیلوگرم در 1000مترمربع در ابتدای گل‌دهی
محصولات باغی
چالکود و به میزان 70 گرم برای هر درخت در اوایل زمستان
محصولات زراعی
70 کیلوگرم برای هر هکتار در اوایل زمستان

نیترات منیزیم   /    Magnesium Nitrate

کودی برای افزایش باردهی در محصولات، مخصوصاً محصولات گلخانه‌ای

یکی از موثرترین ترکیبات کودی برای افزایش میزان تولید و رشد محصولات کشاورزی نیترات منیزیم است که هم به دلیل افزایش میزان اسید آمینه و پروتئین‌های گیاه و منیزیم و هم به دلیل افزایش میزان و کارایی کلروفیل باعث افزایش غذاسازی و در نهایت رشد و نمو گیاه می‌شود.


نقش نیتروژن در گیاه:

 • ماده‌ی متشکله‌ی اصلی در پروتئین‌ها
 • نقش آنزیمی در گیاه
 • نقش مهم در فتوسنتز

نقش منیزیم در گیاه :

 • نقش اساسی و بنیانی در فتوسنتز
 • سنتز هیدراتهای کربن و چربی‌ها
 

ویژگی‌های نیترات منیزیم :

 • مناسب برای سیستم‌های آبیاری
 • کیفیت بالا، فاقد کلر و هر گونه ناخالصی
 • مناسب برای گیاهان گلخانه‌ای، روغنی و درختان میوه
 • قابلیت انحلال بسیار بالا
 • مصرف آسان از طریق آبیاری
 • افزایش میزان گل‌دهی
 • افزایش درصد روغن در دانه‌های روغنی
 • افزایش میزان تولید در گیاهان گلخانه‌ای
 • بهبود کیفیت میوه 

میزان مصرف نیترات منیزیم :

مصرف نیترات منیزیم بستگی به آزمون خاک دارد و با توجه به نتیجه‌ی آن، می‌توان این کود را همراه با آبیاری برای مزارع و گلخانه‌‌هاو همچنین باغات مصرف نمود.

هورتیسول    /     Hortisul

ویژگی‌های هورتیسول:
 • افزایش مقاومت در برابر شوری و خشکی و سرمازدگی
 • بهبود کیفیت رنگ و طعم میوه‌ها
 • کمک به ساخت پروتئین، ویتامین و آنزیم‌ها در سلول‌های گیاهی
 • کمک به جذب بهتر آهن، فسفر و عناصر کم مصرف
 • کاهش قلیائیت در محیط اطراف ریشه
 • افزایش چشمگیر شکل‌گیری و تجمع قند‌ها در میوه

میزان و نحوه‌ی مصرف:

محصول
نحوه‌ی مصرف
میزان مصرف
سبزیجات و گلخانه‌ها
کود آبیاری
7تا12 کیلوگرم در هکتار
آبیاری تحت‌فشار
5تا 9 کیلوگرم در هکتار
محلول‌پاشی
4تا 7 کیلوگرم در هکتار
گیاهان زراعی
کود آبیاری
9تا 15 کیلوگرم در هکتار
آبیاری تحت‌فشار
10تا 15 کیلوگرم در هکتار
محلول‌پاشی
7تا 12 کیلوگرم در هکتار
درختان میوه
کود آبیاری
15تا 35 کیلوگرم در هکتار
آبیاری تحت‌فشار
7تا 12 کیلوگرم در هکتار
محلول‌پاشی
5تا10 کیلوگرم در هکتار
 

هورتيسول آهسته رهش    /      KALISOP standard

پتاسیم به صورت یون متحرکی در گیاه وجود داشته و عمدتاً ماهیت کاتالیزوری دارد. از وظایف آن می توان به فعال نمودن آنزیمها و تنظیم روابط آبی و گیاه، تنظیم روابط انرژی، انتقال مواد ساخته شده گیاهی، جذب ازت و فسفر پروتئین و سنتز نشاسته را نام برد. پتاسیم عنصری متحرک بوده و علائم کمبود آن در برگهای پائینی ظاهر می شود. این علائم در اغلب گیاهان به صورت سوختگی برگ است که به تدریج از نوک و لبه های برگ و به طرف و داخل برگ پیشرفت می کند.

از وظایف مهم گوگرد در گیاهان، می توان به دخالت این عنصر در بسیاری از فعالیت های آنزیمی و نیز شرکت آن در ساختمان شیمیایی بسیاری از اسیدهای آمینه نظیر متیونین و سیستین و نیز ترکیبات فرار مولد رایحه گیاهانی نظیر سیر و پیاز و خردل اشاره نمود. ساخت روغن و بهبود کیفیت میوه از دیگر وظایف این عنصر در گیاهان به شمار می رود. این عنصر با افزایش حلالیت فسفر، مصرف کودهای فسفاتی را کاهش می دهد. گوگرد در تشکیل کلروفیل ویتامینهای تیامین و بیوتین، فرودوکسین (که سبب احیای سولفات و نیترات می گردد) و در تشکیل گلوتاتیون و کوآنزیم آ دخالت داشته و باعث افزایش مقاومت گیاهان به امراض، خشکی و سرما می شود و از تجمع نیترات در بافتهای گیاه جلوگیری می نماید. نقش گوگرد در افزایش عملکرد پیاز، ذرت علوفه ای، پنبه و دانه های روغنی در سطح وسیع گزارش شده است.

 برخی از گیاهان مانند درختان میوه هسته دار، انگور، سیب زمینی، خیار، خربزه، پیاز، کاهو و محصولات گلخانه ای  نسبت به وجود نمک در خاک بسیار حساس می باشند. به همن جهت از این محصول می توان به راحتی در زراعتهای مختلف استفاده نمود.

این محصول حاوی دو عنصر لازم و ضروری K2O= %50 و SO3=%45 جهت رشد گیاه می باشد.

 این محصول عملا فاقد کلراید بوده و برای محصولاتی که به کلراید و خاکهای شور حساس می باشند مناسب است.

این محصول کاملا محلول در آب است که باعث می شود دو عنصر گوگرد و پتاسیم به سرعت در اختیار گیاه قرار گیرد.

نیترات کلسیم    /     Calcium nitrate

کود نیترات کلسیم کاملاً محلول در آب، مناسب جهت استفاده در سیستم‌های آبیاری

اهمیت کلسیم:

 •   افزایش شاخصه‌های کیفیت محصول شامل خاصیت انبارداری، استحکام میوه و ....
 •   همکاری در فعالیت بافتهای مریستمی که محل فرآیند‌های رویشی و زایشی هستند.

ویژگی‌های نیترات کلسیم:

 •   تامین کلسیم مورد نیاز گیاهان و جلوگیری از بروز علائم ناشی از کمبود این عنصر
 •   جلوگیری از بیماری تلخک سیب، پوسیدگی گلگاه در گوجه‌فرنگی و هندوانه
 •   مناسب برای محصولاتی که به آمونیوم حساسند
 •   افزایش ماندگاری و جلوگیری از پیری زودرس محصولات کشاورزی
 •   افزایش کیفیت و کمیت محصول

میزان مصرف:

محلول‌پاشی
همراه با آبیاری
حداکثر 2 در هزار
150 تا 250 کیلوگرم در هکتار طی فصل رشد (3 تا 5 بار کاربری)
 
دُز مصرفی با توجه به نوع محصول، مرحله‌ی رشد و شرایط آب و هوایی متفاوت است .