دسته بندی ها

حشره کش پروکلیم فیت

حشره کش پروکلیم فیت

پروکلیم فیت موثرترین حشره کشی برای کنترل بید گوجه فرنگی است . پروکلیم فیت مخلوطی از 2 حشره کش قوی است که بسیاری از آفات و بخصوص لارو پروانه ها رو بخوبی کنترل می نماید پروکلیم فیت اثر تماسی و گوارشی داشته و بهترین ابزار برای مدیریت مقاومت آفات به حشره کش های رایج محسوب می شود . پروکلیم فیت بصورت گرانول وتابل عرضه می گردد و حاوی 10 در صد ابامکتین بنزوآت و 40 درصد لوفنورون است . ابامکتین بنزوآت از گروه آورمکتین است و تشدید کننده گابا در سیستم عصبی محسوب می گردد که سبب مرگ حشرات حساس خواهد شد . ماده موثر دیگر پروکلیم فیت نیز لوفنورون است ، که لاروهای ریز را از بین می برد و تخم حشرات را نابارور می سازد . مقدار مصرف پروکلیم فیت کم و د رحد 100 گرم در هکتار است . دوره کارنس این حشره کش برای گوجه فرنگی 7 روز است.