دسته بندی ها

ذرت

ذرت

مقدمه ای بر ذرت

ذرت با سطح زیر کشت جهانی  817 میلیون هکتار، یکی از محصولات مهم زراعی است و پس از گندم، بیشترین اراضی کشاورزی جهان، به آن اختصاص دارد.
خاستگاه این گیاه، قاره آمریکاست.
دانه ذرت سرشار از مواد مغذی مورد نیاز برای بدن و میزان بالایی از فیبر است و منبع مستقیم اسیدفولیک، ویتامین های C و E ، ویتامین های گروه B ، منیزیم و فسفر به شمار می آید. هر 100 گرم از این محصول خوراکی، با 342 کالری، بخش عمد های از رژیم غذایی انسان ها را تشکیل م یدهد.

ذرت در ایران

سطح زیر کشت ذرت در ایران، حدود 265 هزار هکتار؛ و بيشترين میزان برداشت ذرت دانه اي در كشور، با 2/ 38 % از کل سهم، متعلق به استان خوزستان است.
استان هاي فارس، كرمانشاه، کرمان )جنوب استان( و اردبیل، به ترتيب با 8/ 13 ، 6/ 9، 7/4 و 7/ 5 درصد از کل سهم، مقام هاي دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.
ذرت در ایران به منظور تغذیه انسان، دام و طیور استفاده می شود.
 

مسائل و مشکلات کاشت ذرت و راه حلهای پیشنهادی شرکت به کشت

تیم کارآزموده شرکت به کشت، پس از مطالعه عوامل مؤثر در افزایش عملکرد و بالا بردن درآمد و سودآوری ذرت کاران، راهکارهایی را به شرح ذیل طبقه بندی و ارائه کردند:

- مبارزه با علف هرز:

کروز علف کش اختصاصی ذرت، استفاده در مرحله 2 تا 6 برگی ذرت و 2 تا4 برگی علف هرز

- مرحله تهیه بستر کشت تا آبیاری دوم:

به دلیل کمبود مواد آلی، بافت نامناسب و آهکی و شور بودن خاک بیشتر مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری ایران؛ و از همه مهمتر، استفاده غیر اصولی از کودهای دامی - که عمدتا بدون عملیات کمپوست سازی مؤثر مصرف می شوند، هزینه های گزافی به کشاورزان تحمیل می شود. مصرف کالاهای پیشنهادی  )دراین دفترچه(  به بهبود شرایط و کاهش هزینه ها کمک می کند، مانند:
 
پرل هوموس ( perl Humus)
فولزایم پلاس اس پی  (Fulzyme Plus Sp)
کاندیت (Condit )
فولزایم اس پی (Fulzyme Sp)
هیومکس مایع(Humax) L
هیومکس پودر(Humax WSG)
 
 
استفاده از این کودها، موجب اصلاح بافت خاک، افزایش مواد آلی، کاهش میزان شوری و قلیایی بودن، افزایش جمعیت موجودات زنده مفید در خاک و تأمین ازت مورد نیاز گیاه می شود؛ و در ضمن، ریشه زایی و استقرار بهتر گیاه، جذب بیشتر مواد غذایی موجود در خاک و از همه مهم تر، کاهش برخی بیماری ها را نیز در پی دارد.

- مرحله 6 تا 8 برگی:

در این مرحله، گیاه برای رشد بهتر ساقه و توسعه پوشش برگی، نیاز به ازت و فسفر دارد. کودهای نواتک با آزاد سازی تدریجی ازت، علاوه بر تأمین مناسب این عنصر، در کاهش هزینه های کشاورزی و آلودگی های زیست محیطی مؤثرند. استفاده از کود سنگرال اوره فسفات هم، علاوه بر تأمین ازت و فسفر، به کاهش pH خاک کمک می کند. محصول پاشی با کودهایی مانند نوتری میکس کامل نیز می تواند در تأمین عناصر پرمصرف و ایجاد گیاهی قوی در اوایل رشد، مؤثر باشد.

مرحله 8- 6 برگی و پس از آن :

در این مرحله، نیاز گیاه به سه عنصر اصلی ازت، ف فر و به خصوص پتاسیم؛ و هم چنین، ریز مغذی ها افزایش می یابد. مصرف کافی پتاسیم و ریزمغذی ها باعث پر و سفت شدن و زودرسی محصول شده، مقاومت گیاه را نسبت به برخی بیماری ها افزایش می دهد )البته افراط در مصرف کودهای ازته، اثر منفی و معکوس بر گیاه دارد و سبب کاهش مقاومت گیاه نسبت به بعضی بیماری ها می شود(؛ ضمن آن که این مواد، علاوه بر افزایش تولید، گیاه ذرت را در برابر شوری، کم آبی، انواع تنش ها، مقاومتر کرده، کارآیی مصرف آب و کود را نیز افزایش می دهد.
در این میان، نباید از نقش کودهای حاوی عنصر روی نیز غافل شد که تلقیح را بهبود داده، از پوکی و پرنشدن انتهای بلال جلوگیری می کنند کودهای پیشنهادی شرکت بازارگان کالا در این مرحله - که درباره آن ها، مفصلا در همین دفترچه توضیح داده شده، بدین شرح است:
 
لیبفر اس پی ،  Libfer SP
لیبرل روی  ،   Librel Z 
بازافر  ، Basafer 
بیومین رو ،  Biomin Zn
ماگما ،  Magma
فتریلون کمبی ،  Fetrilon Combi
نواتک  17 - 10 16، Novatec 16-10-17
لیبرل بی ام ایکس  ،  Librel BM
سنگرال   20 - 20 20 ،  Sangral 20-20-20
بیومین   446 ،   Biomin 446
نوتری پلاس  20 - 20 20،  Nutriplus 20-20-20
بیومین   464 ،   Biomin 464
وکوزیم مایعWokozim 
 

مرحله تشکیل گل آذین تا برداشت:

کودهای پیش نهادی در این مرحله، با توجه به نیاز بالای گیاه برای پر کردن دانه ها به پتاسیم؛ و برای نقل و انتقال انرژی در گیاه به فسفر، عبارتند از:
 
نواتک    30 - 8- 14 Novatec 14-8-30
فسگارد ،    Phosgard
یونی گرین 43 - 3- 12 ،  Unigreen 12-3-43
باسفولیر  ،  اکتیو Basfoliar Ak
سنگرال 40 - 8- 12، Sangral 12-8-40
سولوپتاس ، Solupotasse
نوتری پلاس  30 - 5- 15 ،  Nutriplus 15-5-30
 
 
مشاوره با کارشناسان خبره محلی که با شرایط کشت در منطقه آشنا هستند ؛ در بهبود توصیه ها، بهینه کردن مصرف کودها و سموم، و جلوگیری از خطرات و صدمات احتمالی، ضروری است.
 
کود
زمان مصرف
نوع کود
نحوه مصرف
میزان مصرف
اولویت
ملاحظات
قبل از کشت
هیومکس مایع/ هیومکس پودر
بذر مال
5 / 1- 1 لیتر برای 100 کیلوگرم بذر ذرت
2
هر یک کیلوگرم هیومکس پودر برابر 6 لیتر
هیومکس مایع است
بهتر است با میزان آبی که بتواند 100 کیلو بذر را
به طور کامل خیس کند رقیق شود
آبیاری اول )بعد ازخاک آب(
هیومکس مایع/ هیومکس پودر
کودآبیاری
4-6  لیتر هکتار
2
هر یک کیلوگرم هیومکس پودر برابر 6 لیتر
هیومکس مایع است
فولزایم اس پی/ فولزایم پلاس اس پی
1 کیلوگرم در هکتار
4
بهتر است به همراه هیومکس استفاده شود
آبیاری دوم )بعد ازخاک آب(
نواتک 48 - 14  ، سنگرال اوره فسفات
کودآبیاری
4-8  لیتر هکتار
1
 
مرحله 6-8 برگی
نواتک 17 - 10 - 16 ، سنگرال 20 - 20 - 20  ، یونی گرین 20 - 19 - 20  ، نوتری پلاس 20 - 20 - 2
کودآبیاری
5-15 کیلوگرم در هکتار
1
 
نوتریمیکس کامل
محلو لپاشی
1-2 کیلوگرم در هکتار
3
 
مرحله 10-12 برگی
نواتک 17 - 10 - 16 / سنگرال 20 - 20 - 20
یونی گرین 20 - 19 - 20 / نوتری پلاس 20 - 20 - 2
کودآبیاری
 15-5کیلوگرم در هکتار
1
 
هیومکس مایع/ هیومکس پودر
4-8 لیتر در هکتار
2
هر یک کیلوگرم هیومکس پودر برابر 6 لیتر هیومکس مایع است
لیبفر اس پی/ ماگما/ بازافر
5- 2 کیلوگرم در هکتار
2
 
لیبرل روی/ بیومین روی
محلول پاشی
/5-1/5 کیلوگرم/ لیتر در هکتار
2
 
یونی بر
1-2 لیتر در هکتار
2
 
فتریلون کمبی/ لیبرل بی ام ایکس
بیومین 235 / بیومین 446 / بیومین 464
5/0 – 5/1 کیلوگرم در هکتار
3
 
وکوزیم مایع
5/0 لیتر در هکتار
4
 
مرحله قبل از گلدهی
نواتک 48 - 14 / سنگرال اوره فسفات
کودآبیاری/ مصرف خاکی
5-10 کیلوگرم در هکتار
1
 
فتریلون کمبی/ بیومین 446 / بیومین 464 /
لیبرل BMX
محلول پاشی
5/0 – 5/1 کیلوگرم در هکتار
2
فتریلون کمبی یا لیبرل بی ام ایکس را
م یتوان با وکوزیم مایع مخلوط کرد.
لیبرل منیزیم
5/0-2 کیلوگرم در هکتار
3
 
وکوزیم مایع/ بیوفرت
5/0-1 لیتر در هکتار
3
 
تشکیل میوه
سولوپتاس
کودآبیاری/ مصرف خاکی
8-15 کیلوگرم در هکتار
2
 
هیومکس مایع/ هیومکس پودر
6-8 لیتر در هکتار
1
هر یک کیلوگرم هیومکس پودر معادل
6 لیتر هیومکس مایع است
رشد میوه و برداشت
نواتک 30 - 8- 14 / سنگرال 40 - 8- 12
نوتری پلاس 30 - 5- 15
کودآبیاری/ مصرف خاکی
5-15 کیلوگرم در هکتار
1
 
یونی گرین 43 - 3- 12
محلو لپاشی
2-4 کیلوگرم در هکتار
1
می توان به صورت کودآبیاری نیز مصرف نمود
فتریلون کمبی/ بیومین 446
بیومین 464 /لیبرل BMX
 
2
فتریلون کمبی یا لیبرل بی ام ایکس را
م یتوان با وکوزیم مایع مخلوط کرد.
بیومین کلبر/ بیومین کلسیم
5/0 – 1 لیتر در هکتار
32
 
 

توصیه تغذیه ای ذرت :

 
کود
قبل از ظهور گل آذین نر
نواتک 30 - 8- 14 ، سنگرال 40 - 8- 12 ، نوتری پلاس 30 - 5- 1
کودآبیاری
5-15 کیلوگرم در هکتار
1
فسگارد/باسفولیراکتیو
5- 3 لیتر در هکتار
4
حشره کش
دانه بندی
سولوپتاس
کود ابیاری
15 - 5  کیلوگرم در هکتار
1
سولوپتاس
کود ابیاری
5 – 15 کیلوگرم در هکتار
1
 
- توصیه های فوق تکمیلی بوده و جایگزین کود دهی پایه و سرک نظیر اوره فسفات و پتاسیم نمی باشد. بنابراین مصرف این کودها با مشورت کارشناس خبره منطقه ای توصیه می شود.
- در طول فصل با توجه به شرایط موجود، تجزیه خاک و تجزیه برگ، جهت بهبود توصیه های مذکور می توان با کارشناسان مربوطه مشورت نمود.
- در صورت عدم دسترسی به دستگاه کود کار بذرکار می توان کود نواتک را همزمان با کولتیواتور زنی با کود اوره مخلوط و همزمان مصرف نمود.
- از ترکیب هیومکس و سنگرال اوره فسفات در یک تانک و مصرف همزمان خودداری فرمایید. در صورت نیاز به مصرف همزمان در یک مرحله آبیاری، از دو تانک مجزا استفاده کنید.
- به دلیل عدم امکان محلول پاشی در مرحله قبل از ظهور گل آذین نر، استفاده از کودهای لیبرل روی و یونی بر همراه با آبیاری در آن مرحله با نظر کارشناس شرکت بازارگان کالا توصیه می گردد.
- ترکیب فتریلون کمبی ) 5/ 1 در هزار( یا لیبرل بی ام ایکس ) 1 در هزار( و یا لیبرل روی ) 1در هزار( باعث افزایش عملکرد در ذرت می شود.

توصیه سموم :

علف کش
نام سم
علف هرز/ بیماری/ آفت
میزان مصرف/ دوز
نوع/ روش و زمان مصرف
کروز
علف کش اختصاصی
2  لیتر در هکتار
2 تا 6 برگی ذرت و 2 تا 4 برگی علف هرز

کودهای مورد نیاز ذرت:

کود ورمی کمپوست

جهت افزایش مواد آلی خاک و جذب رطوبت در راستای کاهش مصرف آب و به سازی بافت خاک جهت جذب بهتر و سریعتر مواد غذایی موجود در خاک و تثبیت PH خاک در محدوده خنثی و بهبود سریع کیفیت خاک و ایجاد مقاومت در گیاه در مقابل عوامل بیماری زا و بهبود حاصلخیزی و افزایش رشد ریشه گیاه و همچنین عاری از هرگونه تخم علفهای هرز و مواد مضر شیمیایی و بهبود جوانه زنی بذرها و جلو گیری از زرد شدن و ریزش برگها توصیه میشود در  هر هکتار 5 الی 10 تن کود ورمی کمپوست قبل از کشت به زمین تزریق گردد تا نتایج بسیار مطلوبی جهت افزایش کمی و کیفی محصولات حاصل گردد .

کود هیومکس مایع Humax Liquid

مایع کاملا قابل حل در آب 4 لیتری
ساخت آمریکا
معرفی:
با کیفیت ترین و معروفترین هیومیک اسید دنیا با بهترین مواد اولیه و موثرترین روش تولید کشور آمریکا
افزایش امکان جوانه زنی بذور در خاک
کمک به استقرار سریع ریشه درخاک
بهبود بی نظیر بافت خاک، میزان مواد آلی درخاک، افزایش جمعیت موجودات مفیددرخاک
کمک به افزایش جذب تمامی عناصر مفید موجود در خاک توسط گیاه
نحوه مصرف: کودآبیاری/ بذرمال
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
 
ذرت/ غلات
کودآبیاری
بذر مال
4-6  لیتر در هکتار
5 / 1- 1  لیتر در هر 100کیلوگرم بذر گیاهان زراعی
 
ملاحظات:
تکرار مصرف، بسته به نیاز گیاه م یباشد.

کود هیومکس پودری   Humax 95 WSG

پودر قابل حل در آب 1 کیلوگرمی
ساخت آمریکا
معرفی:
با کیفیت ترین و معروفترین هیومیک اسید دنیا با بهترین
مواد اولیه و موثرترین روش تولید کشور آمریکا
افزایش امکان جوانه زنی بذور در خاک
کمک به استقرار سریع ریشه درخاک
بهبود بی نظیر بافت خاک، میزان مواد عالی درخاک، افزایش
جمعیت موجودات مفید در خاک
کمک به افزایش جذب تمامی عناصر مفید موجود در خاک توسط گیاه
دارای بیش از 6 برابر هیومیک اسید و فولویک اسید نسبت به هیومیک اسید های مایع
هزینه در هکتار بسیار پایین
نحوه مصرف: کودآبیاری / بذر مال
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
 
ذرت/ غلات
مصرف درآب آبیاری
بذر مال
5-2 کیلوگرم در هکتار
150-200  گرم )محلول در میزان آب مورد نیاز( برای هر 100 کیلوگرم بذر

کود فولزایم اس پی Fulzyme SP

پودر 0/5 کیلوگرمی
آبیاری اول )بعد ازخاک آب(
ساخت آمریکا
معرفی:
افزایش ریشه زایی
حاصلخیز کننده و بارور کننده خاک
حاوی مواد آلی
کمک به جذب حداکثری فسفر توسط گیاه
تولید کشور آمریکا
نحوه مصرف: کودآبیاری/ مصرف خاکی
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
 
نام گیاه
نحوه مصرف
مقدار مصرف
ذرت/ غلات
کودآبیاری
0/5-1  کیلوگرم همراه آبیاری اول
0/5-1  کیلوگرم قبل از گلدهی
0/5-1  کیلوگرم بعد از گلدهی )یا اواسط
دوران گلدهی، یک ماه بعد از نوبت دوم(
بذرمال
یک گرم برای هر کیلوگرم بذر

کود فولزایم پلاس اس پی  Fulzyme Plus SP

پودر0/5 کیلوگرمی
ساخت آمریکا
معرفی:
افزایش ریشه زایی
حاصلخیز کننده و بارور کننده خاک
حاوی موادآلی ومحرک های رشد و ریز موجودات مفید
کمک به جذب حداکثری فسفرتوسط گیاه
تولید کشور آمریکا
نحوه مصرف:کودآبیادی/ بذرمال
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
 
نام گیاه
نحوه مصرف
مقدار مصرف
ذرت/ غلات
کودآبیاری
0/5-1  کیلوگرم همراه آبیاری اول
0/5-1  کیلوگرم قبل از گلدهی
0/5-1  کیلوگرم بعد از گلدهی )یا اواسط
دوران گلدهی، یک ماه بعد از نوبت دوم(
بذرمال
یک گرم برای هر کیلوگرم بذر

کود نواتک سلوب Novatec Solub 14-48  48 - 14  

پودر قابل حل در آب 25 کیلوگرمی
ساخت آلمان
معرفی:
امکان جذب حداکثری فسفر بالا و ازت توسط گیاه
کمک به تولید ریشه قوی
تولید میوه ای بیشتر، پرگوشت تر، زودرس تر
دارای تکنولوژی DMPP )کاهش هدر رفت ازت(
عاری از کلر و مناسب برای گیاهان حساس به شوری
تولید اروپایی با فرمولی انحصاری و بی نظیر
هزینه در هکتار کمتر نسبت به سایر کودهای NPK
نحوه مصرف: مصرف خاکی/ کود آبیاری
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
 
ذرت/ غلات
مصرف خاکی/ کودآبیاری )تکرار بسته به نیاز گیاه، هر 15 - 10 روز(
4-8  کیلوگرم در هکتار

کود سنگرال اوره فسفات 44-18   Sangral Urea Phosphate 18-44

پودر قابل حل در آب 25 کیلوگرمی
ساخت امارات
معرفی:
اسیدی کردن خاک وکمک به جذب حداکثری فسفر و سایر عناصر موجود در خاک
افزایش ریشه زایی و گلدهی گیاه به علت امکان جذب حداکثری فسفر
بهترین جایگزین دی آمونیوم فسفات معمولی
رسوب گیری قطره چکان ها در نوارهای آبیاری به علت دارا بودن خاصیت اسیدی
نحوه مصرف: مصرف خاکی/ کودآبیاری، محلول پاشی
موارد مصرف: ذرت/ غلات )بجز کشت هیدروپونیک(
توصیه مصرف:
ذرت/ غلات
محلو لپاشی
مصرف خاکی-کودآبیاری
2-3  کیلوگرم در هزار لیتر آب
8- 4  کیلوگرم در هکتار

کود نواتک سلوب 17-10-16   Novatec Solub 16-10-17

پودر قابل حل در آب  25  کیلوگرمی
ساخت اسپانیا
معرفی:
تامین کننده ازت، فسفر و پتاس به صورت متعادل درطول فصل رشد
محصولی با ارتفاع بلند و سبزینگی بیشتر
خوشه ای با دانه بیشتر و سنگین تر
عملکرد بیشتر
عدم آلوده سازی خاک و آب های زیرزمینی
تولید اروپا با مواد اولیه و فرمولاسیون انحصاری
دارای تکنولوژی DMPP (کاهش تلفات ازت) و عاری ازکلر و مناسب جهت گیاهان حساس به شوری
نحوه مصرف: مصرف خاکی/ کودآبیاری
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
ذرت/ غلات
مصرف خاکی/کودآبیاری
)تکرار بسته به نیاز گیاه هر 15 - 10 روز(
5-15  کیلوگرم در هکتار

کود سنگرال 20-20-20     Sangral 20-20-20

پودر قابل حل در آب25 کیلوگرمی
ساخت بلژیک
معرفی:
تأمی نکننده عناصر NPK به طور متناسب برای گیاه
کاملا محلول در آب
سرعت جذب بالا
دارای گوگرد جهت تأمین این عناصر برای گیاه
عاری از مواد آلاینده
حاوی عناصر ریز مغذی
نحوه مصرف: مصرف خاکی کودآبیاری / محلول پاشی
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
ذرت/ غلات
محلو لپاشی
مصرف خاکی-کودآبیاری
1-3  کیلوگرم در هزار لیتر آب
5-15 کیلوگرم در هکتار

کود یونی گرین 20 - 19 - 10    Unigreen 20 - 19 - 20

پودر قابل حل در آب  10  کیلوگرمی
ساخت لبنان
معرفی:
تامین مناسب ازت، فسفر و پتاس در طول دوره رشد
کیفیت مواد اولیه بسیار بالا
حلالیت بسیار بالا در آب
نحوه مصرف: کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
ذرت/ غلات
محلول پاشی )در صورت نیاز تکرار 15 - 10 روز یک بار(
کودآبیاری)در صورت نیاز تکرار 15 - 10 روز یک بار(
5- 3 کیلوگرم در هکتار
5-15 کیلوگرم در هکتار

کود نوتر یپلاس 20-20-20    Nutri plus 20-20-20

پودر قابل حل در آب  25  کیلوگرمی
اتحادیه اروپا
معرفی:
کود NPK تأمین کننده متناسب عناصر
دارای عناصر ریز مغذی
پودر قابل حل در آب با قابلیت جذب سریع برای گیاه
بهبود کیفیت و کمیت محصول
نحوه مصرف: مصرف خاکی کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
ذرت/ غلات
مصرف خاکی کودآبیاری
محلول پاشی
 5-15 کیلوگرم در هکتار
1-3 کیلوگرم در هکتار

کود نوتریمیکس کامل   Notrimix® Complete

پودر قابل حل در آب  25 کیلوگرمی
ساخت بلژیک
معرفی:
ایده آل ترین ترکیب کودی برای ذرت
افزایش کیفیت دانه
محصولی با ارتفاع بلند و سبزینگی بیشتر
خوشه ای با دانه بیشتر و سنگین تر
عملکرد بیشتر
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: ذرت/ غلات- کلزا
توصیه مصرف:
ذرت/غلات- کلزا
)از شروع پنجه زنی، تکرار 4- 2 بار(
محلول پاشی
1-2 کیلوگرم در هکتار در هر نوبت

کود لیبفر اس پی    Libfer SP

پودر قابل حل در آب  1 کیلوگرمی
ساخت اسپانیا
معرفی:
کودآهن بسیارباکیفیت به صورت کلات EDDHA
تولید اروپا
افزایش کیفیت و عملکرد ذرت/غلات
حلالیت بسیار بالا
قابلیت جذب بالا حتی درخاک های قلیایی وآهکی و شور
ترکیبات: آهن 6% به فرم کلات Fe-EDDHA
نحوه مصرف: مصرف خاکی/ کودآبیاری
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
ذرت/ غلات
مصرف خاکی/ کودآبیاری
2-5 کیلوگرم در هکتار
 

کود نوتری پلاس ماگما   Nutriplus® Magma

پودر قابل حل در آب 1 کیلوگرمی
ساخت اسپانیا
معرفی:
دارای عناصر آهن، روی و منگنز می باشد که آهن آن به صورت EDDHMA کلات شده است.
کود مناسبی برای استفاده به صورت کاربرد خاکی و کودآبیاری بوده و دارای پایداری بالا در دامنه وسیعی از خاک های اسیدی تا قلیایی می باشد.
کام القابل حل در آب ب پوده و دارای درصد بالایی از ایزومر اورتو- اورتو ) 8/ 4 درصد( می باشد.
نحوه مصرف: اختلاط با خاک/ همراه آب آبیاری
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
ذرت/ غلات
آب آبیاری
2-5 کیلوگرم در هکتار
 

کود بازافر Basafer

پودر قابل حل 1 کیلوگرمی
اتحادیه اروپا
معرفی:
تأمین کننده آهن گیاه از طریق خاک و کودآبیاری
قابلیت جذب فوق العاده در خاک های آهکی و شور
افزایش دهنده کیفیت ذرت
تولید اروپا از بهترین مواد اولیه
از معروف ترین کودهای آهن مورد استفاده در اروپا
ترکیبات: کلات آهن 6 % کلات شده یا EDDHA
نحوه مصرف: مصرف خاکی /کود ابیاری
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
ذرت/ غلات
مصرف خاکی/ کودآبیاری
2-5  کیلوگرم درهکتار  )تکراربسته به نیاز گیاه هر 10 - 15 روز یکبار(
 

کود لیبرل روی  Librel Zn

پودر قابل حل در آب 1  کیلوگرمی
ساخت آلمان
معرفی:
برای پیشگیری و رفع سریع کمبود روی به صورت محلول پاشی و هم چنین مصرف خاکی مورد استفاده قرار می گیرد.
برطرف کننده کمبود روی در خاک های قلیایی و آهکی
ترکیبات: روی 14 % بصورت کلات EDTA
نحوه مصرف: محلول پاشی/ مصرف خاکی
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
ذرت/ غلات
محلول پاشی
مصرف خاکی
5/.-5/1 کیلوگرم در هکتار
5/1-6 کیلوگرم در هکتار

کود بیومین روی  Biomin Zinc-L

مایع 1  لیتری
ساخت آمریکا
معرفی :
روی کلات شده بااسید آمینه گلایسین
برطرف کننده سریع کمبود روی
بهبود رشد ریشه و ساقه
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
محلول پاشی )تکراربسته به نیاز گیاه 15 - 10 روزیکبار(
ذرت/ غلات
3- 1 لیتردرهکتار

کود یونی بر  Uniborn

مایع  1لیتری
ساخت لبنان
معرفی:
حاوی ازت و بر مناسب برای تلقیح گیاه
مناسب برای گیاهان پر نیاز به بر
بهبود رشد و افزایش مواد جامد محصول
افزایش تولید و بهبود کیفیت
نحوه مصرف: محلول پاشی/ کودآبیاری
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
ذرت / غلات
محلو لپاشی
کودآبیاری
کودآبیاری
)در صورت کمبود شدید(
1-2 لیتر در هکتار
3-5 لیتر در هکتار
5-7 لیتر در هکتار

کود فتریلون کمبی2   Fetrilon Combi 2

پودر قابل حل در آب 1  کیلوگرمی
ساخت لهستان
معرفی:
امکان تولید بیشترو با کیفیت تر ذرت علوفه ای و شیرین
دارای بالاترین درصد عناصر ریز مغذی
دارای دو عنصر مهم منیزیم و گوگرد مورد نیاز ذرت
محصولی با ارتفاع بلند و سبزینگی بیشتر
خوشه ای با دانه بیشتر و سنگین تر
عملکرد بیشتر
تولید اروپا از با کیفیت ترین مواد اولیه
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
ذرت/ غلات
محلول پاشی
5-1  کیلو در هکتار

کود لیبرل بی ام ایکس  Librel BMX

پودر قابل حل در آب 1  کیلوگرمی
ساخت انگلستان
معرفی:
حاوی کلیه عناصر ریز مغذی آهن، منگنز، مس و . . . به شکل کلات
قابل استفاده در کلیه سیستم های آبیاری
تولید اروپا
محصولی با ارتفاع بلند و سبزینگی بیشتر
خوشه ای با دانه بیشتر و سنگین تر
عملکرد بیشتر
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
 
ذرت/ غلات
محلول پاشی
1-5/1 کیلوگرم در هکتار

کود بیومین 235    Biomin 235

مایع قابل حل در آب 4  لیتری
ساخت آمریکا
معرفی:
حاوی کلیه عناصر ریز مغذی کلات شده، به طور طبیعی با اسید آمینه گلایسین
قابل استفاده به صورت محلول پاشی و آبیاری
محصولی با ارتفاع بلند و سبزینگی بیشتر
خوشه ای با دانه بیشتر و سنگین تر
عملکرد بیشتر
تولید کشور آمریکا از مواد اولیه درجه یک
نحوه مصرف: کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
ذرت/ غلات
کودآبیاری
محلول پاشی
-4 لیتردر هکتار
2- 1 لیتر در هزار لیتر آب
 

کود بیومین 446    Biomin 446

پودر قابل حل در آب 1  کیلوگرمی
ساخت آمریکا
معرفی:
حاوی درصد بالای کلیه عناصر ریز مغذی کلات شده، به طور طبیعی با اسید آمینه گلایسین
دارای محرک رشد لازم جهت افزایش رشد رویشی و گلدهی
محصولی با ارتفاع بلند و سبزینگی بیشتر
خوشه ای بادانه بیشتر و سنگین تر
عملکرد بیشتر
حاوی درصد بالای مواد ریز مغذی
تولید کشور آمریکا از مواد اولیه درجه یک
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
ذرت/ غلات
محلول پاشی
5/0 -1 کیلو در هکتار

کود بیومین 464     Biomin 464

پودر قابل حل در آب 1  کیلوگرمی
ساخت آمریکا
معرفی:
حاوی درصد بالای کلیه عناصر ریز مغذی کلات شده، به طور طبیعی با اسید آمینه گلایسین
دارای محرک رشد لازم جهت افزایش رشد رویشی و گلدهی
محصولی با ارتفاع بلند و سبزینگی بیشتر
خوشه ای با دانه بیشتر و سنگین تر
عملکرد بیشتر
حاوی درصد بالای مواد ریز مغذی
تولید کشور آمریکا از مواد اولیه درجه یک
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
ذرت/ غلات
محلول پاشی
5/0 -1 کیلو در هکتار

کود وکوزیم مایع   Wokozim Liquid

محرک رشد 0/5  لیتری
ساخت هند
معرفی:
دارای عصاره جلبک دریایی جهت افزایش مواد محرک رشد در اطراف ریشه
حاوی مواد محرک رشد برای رشد بهتر ذرت/غلات
استفاده بهتر گیاه از مواد غذائی و رطوبت موجود درخاک
تقویت اولیه رشد بذور
بهبود ریشه دهی
ترکیبات: عصاره جلبک دریایی، مواد آلی، پروتئین ها و محرک های رشد
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: ذرت/غلات
توصیه مصرف:
ذرت/ غلات
محلول پاشی
5/0 -1 کیلو در هکتار

کود نواتک سلوب 30-8-14     Novatec Solub  14-8-30

پودر قابل حل در آب 25  کیلوگرمی
ساخت اسپانیا
معرفی:
امکان جذب حداکثری پتاس بالا، فسفر و ازت وکاهش تنش محصول
دارای تکنولوژی DMPP )کاهش تلفات ازت(  وعاری ازکلر و مناسب برای گیاهان حساس به شوری
محصولی با ارتفاع بلند و سبزینگی بیشتر
خوشه ای با دانه بیشتر و سنگین تر
عملکرد بیشتر
عدم آبشویی وآلودگی آب های زیرزمینی
کمک به رشد بیشتر و داشتن محصولی بیشتر و بهتر
هزینه درهکتارکمترنسبت به سایرکودهای NPK
تولید اروپا با فرمولی انحصاری و ویژه
نحوه مصرف: مصرف خاکی/کودآبیاری
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
ذرت/ غلات
مصرف خاکی/ کودآبیاری
)تکرار بسته به نیاز گیاه، هر 15 - 10 روز(
5-15  کیلوگرم در هکتار

کود سنگرال 12-8-40       Sangral 12-8-40

پودر قابل حل در آب 25  کیلوگرمی
ساخت بلژیک
معرفی:
تأمین کننده عناصر NPK برای گیاه
دارا بودن پتاسیم بالا جهت دوران زایشی ذرت
تأمین عناصر ریز مغذی
پودر کاملا محلول با سرعت جذب بالا
عاری از مواد آلاینده
نحوه مصرف: کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
 
ذرت/ غلات
مصرف خاکی کودآبیاری
 
5-15 کیلوگرم در هکتار
4- 2  کیلوگرم در هکتار
 

کود نوتر یپلاس 30-5-15     Nutri plus15-5-30

پودر قابل حل در آب25 کیلو گرم
اتحادیه اروپا
معرفی:
کود تأمین کننده عناصر NPK
دارای عناصر ریز مغذی
پودر قابل حل در آب با قابلیت جذب سریع برای گیاه
بهبود کیفیت و کمیت محصول
دارای منیزیم
نحوه مصرف: کودآبیاری / محلول پاشی
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
ذرت/ غلات
کودآبیاری
محلول پاشی
5-15  کیلوگرم در هکتار
3- 1  کیلوگرم در هکتار

کود فسگارد  Phosgard

مایع 1  لیتری
ساخت آمریکا
معرفی:
دارای خواص قارچ کشی و کودی همزمان بسیار عالی
درصد بالای فسفر و پتاسیم
پیشگیری و افزایش مقاومت نسبت به بیمار یهای قارچی و سفیدک های دروغی
تولید کشور آمریکا
نحوه مصرف: محلول پاشی و کودآبیاری
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
ذرت/ غلات
محلول پاشی
کودآبیاری
3 لیتر در هکتار برای پیشگیری
3- 1  لیتر در هکتار
5  لیتر در هکتار )در صورت عدم
مصرف در مرحله اول و بروز بیماری(
5 لیتر در هکتار

کود باسفولیرا کتیو      Basfoliar Aktiv

مایع 1 لیتری
ساخت آلمان
معرفی:
کالای چند منظوره )کود و محرک رشد(
تامین ازت، فسفر و پتاس و محرک رش د )عصاره جلبک دریایی( و ریز مغذی های مورد نیاز گیاه
پیشگیری کننده بیماری های قارچی
تولید اروپا، از باکیفیت ترین مواد اولیه
ذرت با عملکرد بیشتر، دانه دارتر، قدبلندتر
افزایش مقاومت اکتسابی گیاه از طریق افزایش سطح فایتوآلکسین های گیاهی
نحوه مصرف: محلول پاشی و کودآبیاری )سیستم آبیاری قطره ای(
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
ذرت/ غلات
محلول پاشی
کودآبیاری
3-5  لیتر در هکتار
10 - 5  کیلو در هکتار

کود سولوپتاس Solupotasse

پودر قابل حل در آب 25  کیلوگرمی
ساخت بلژیک
معرفی:
مقاوم کننده ذرت/ غلات درمقابل تنش های محیطی از قبیل خشکی و شوری و سرما
افزایش زودرسی محصول
استفاده از طریق نوار آبیاری
اسیدی کردن خاک
نحوه مصرف: محلول پاشی/ کودآبیاری - آبیاری تحت فشار
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
ذرت/ غلات
کودآبیاری
5 - 8  کیلو گرم در هکتار
آبیاری تحت فشار
2 - 7  کیلو گرم در هکتار
محلول پاشی
4- 2  کیلو گرم در هزارلیتر آب

کود کروز  Cruz

پودر قابل حل در آب 25  کیلوگرمی
ساخت یونان
معرفی:
علف کش سیستمیک و انتخابی از خانواده سولفونیل اوره
جلوگیری از رشد علف هرز با ممانعت از تولید اسید آمینه و پروتئین
علائم تاثیر ابتدا با توقف رشد علف هرز شروع و بعد از چند روز علائم زردی و سپس خشک شدن
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
نام محصول
زمان مصرف
میزان مصرف
ذرت
2 تا 6 برگی ذرت و 2 تا 4 برگی علف هرز
2 لیتر در هکتار