دسته بندی ها

محصولات باغي

لیست کلیه محصولات باغی به کشت به صورت ذیل دست بندی گردیده است:
 
 

ردیف محصولات باغی انواع
1 انواع سیب سیب دو رنگ،سیب قرمز شفی آبادی،سیب گلاب کنز
2 انواع هلو هلو سفید(حاج کاظمی)،هلو فرانسه،هلو انجیری
3 انواع شبرنگ شبرنگ شمس،شبرنگ مغان،شبرنگ رفعتی
4 انواع شلیل شلیل سفید پیش رس،شلیل سفید دیر رس
5 انواع آلو آلو قلعه حسنخانی،آلو مشهدی،آلو قطره طلا،آلو کالفرنیا،آلو سانتاروزا
6 انواع گوجه سبز گوجه سبز شهریار،گوجه دبه ای
7 انواع خرمالو خرمالو محلی،خرمالو ژاپنی
8 انواع گلابی گلابی پیش رس مشهدی،گلابی بجنورد،گلابی بیروتی،گلابی سیبری
9 انواع گردو گردو ایرانی،گردو اسرائیلی
10 انواع زردآلو زرد آلو پیش رس،زرد آلو شکر پاره
11 انواع آلبالو آلبالو مجارستانی
12 انواع پسته پسته اکبری،پسته کله قوچی
13 انواع انگور انگور قرمز،انگور سبز،انگور شاهرودی(طلایی)،انگور بی دانه،انگور لبنانی،انگور قوره ای
14 سایر توت و شاتوت و گیلاس