دسته بندی ها

انواع نشا

انواع نشا

لیست کلیه انواع نشا صیفی جات  شرکت به کشت به صورت ذیل دست بندی گردیده است:

 
لیست کلیه سینی های نشا شرکت به کشت به صورت ذیل دست بندی گردیده است:
 
ردیف
شرح کالا
ابعادسینی(cm)
ابعادهرحفره(cm)
ارتفاع هرحفره(cm)
حجم حفره
1
31*47
5/6
5/8
200
2
5/36*5/46
2/6
4/7
160
3
33*5/52
6
7
110
4
32*52
3/5
7
60
5
33*7/50
6/5*9/5
4/4
110
6
5/33*53
4
5
40
7
31*48
5/3
4
28
8
5/31*5/51
2/4
5/4
30
9
5/31*5/51
1/3
5/4
21
10
5/57*27
7/2*4/1
5/4
19
11
28*54
1*9/1
3/3
7
 

نشا گلخانه ای

تولید نشا گلخانه ای را باید گامی در جهت حرکت به سمت کشاورزی مدرن و علمی تلقی کرد تولید نشا سابقه اي 50 ساله دارد . اما در سال های گذشته روش ها و تکنیک های آن به شدت توسعه یافته و در بسیاری از مناطق گسـترش کشت محصولات مدیون تولید نشا سالم و قوی است .

مزایای نشا کاری

1- تولید نشا برای کشت خارج از فصل :نشاء تولــیدی در گلخانه می تواند در مکان هایی استفاده شود که امکان بذرکاری و یا کشت بدلیل ســـرما و یا گرمای هوا نیست و گلخانه های پیــشرفته تولید کننده  نشاء در خارج از فصل نشاء را تولـــید  و به محض مهیا شدن شرایط کشت آن را در اختــیار کشاورزان قرار می دهند .
2- تولید بوته های با ذخیره ژنتیکی برتر :تولید کننده گان نشاء به روش صنعــتی با کنترل های بسیار دقیق و با تزریق دقیق مواد غذایی و آلی به شکل محاسـبه شده بوته ای با ذخیره ژنتیکی برتـر تولید خواهد نمود که بی شک در کیفیت و کمیت محصول بسیار مؤثر خواهد بود .
3- کنترل صحیح آفات و بیماری های گیاهی :در روش نشاء کـاری  تولید کنندگان  سعی می کنند که نشاء عاری از آفات و بیماری تولید نمایند که با توجه به محیط کنترل شده این امر میسر است . این موضوع در هنگام انتقال بسیار مؤثر می باشد .
4- کاهش مصرف آب :در روش نشاء کاری مصـرف آب بطور قابل ملاحــظه ای کاهش می یابد و مصرف آن حداقل 40% کاهش می یابد .
5- کاهش هزینه کشاورزان ،  افزایش رفاه و توسعه کشت کشاورزان .

زمان کاشت نشا

بعد از اينكه گياه دوره رشد رویشی خود را در خزانه سپري كرد بايدكار انتقال نشاء به زمين اصلي را انجام داد. مرحله 6-4 برگ حقيقي معمولاً بهترين مرحله براي انتقال نشاء به زمين اصلي مي باشد. بهتر است در اين مرحله ابتدا خزانه آبياري شده وگياهچه را از زمين مرطوب بيرون آورد.

نحوه کاشت نشا

در هنگام کاشت نشاء رعايت نكات زيرضروري است :

1- بهتراست ابتدا زمين آبياري شود و بعد ازگاو رو شدن زمين اقدام به نشاء كاری كرد.
2- نشاء كاری بايد عصرها وهنگام غروب كه شرايط دمايي مناسب تر است انجام شود.
3- هنگام نشاءكاری بايد سعي كرد مقداري  از ساقه در خاك قرارگيرد.
4- بعد از نشاء كاری بايد 4-3 روز هر روز صبح زمين را آبياري كرد و فواصل آبياري را به تدريج زياد كرد.
5- بعد از نشاء كاری  بايد واكاري را انجام داد تا مزرعه سطح سبزيكنواخت داشته باشد.
6- واكاری را بايد در اولين فرصت انجام داد و هرگونه تأخير در انجام واكاري  مي تواند در امر برداشت محصول در زمان مناسب ايجاد مشكل نمايد.

معمولاً قبل از کاشت نشاء بايد براي سازگاری بيشترگياه وجلوگيری از تنش های ناشی از تغيير محيط بسته به شرايط آب و هوايی هر منطقه تقريباً به مدت دو هفته نشاء ها را درهوای آزاد قرارداد تا به شرايط جديد عادت نمايند. بدين ترتيب كه پوشش خزانه را شبها كمی باز نگه می دارند و به تدریج  دفعات ومدت زمان بازكردن سرپوش را بيشتر مي نمايند تا نشاء ها كاملاً به هوای بيرون سازگارشوند.
در مناطق سرد و معتدل نشاء را مي توان از اوايل ارديبهشت ماه به زمين اصلی منتقل كرد. در مناطق گرمسير جنوب كار انتقال نشاء به زمین اصلی از نيمه دوم شهريورماه كه شرايط آب و هوايي مساعد می شود، آغاز مي گردد.