دسته بندی ها

فرومون های جنسی حشرات

فرومون های جنسی حشرات

فرمون

فرمونها پیامهای شیمیایی درون گونه ای را مخابره می نمایند و واکنشهای رفتاری کوتاه مدت را بر می انگیزند. امروزه از فرمونهای مصنوعی تهیه شده، در مبارزه با آفات کشاورزی استفاده می شود.
این ماده شیمیایی ( فرمون ) در حشرات ،جانوران و حیوانات ، جهت جلب توجه ، نشانه گذاری،  تحریک جنس مخالف و حتی حس پرخاشگری مورد استفاده قرار میگیرد.

فرمون جنسی  (Sex pheromone)

این فرمون از غده های برون ریز پروانه های ماده به صورت گاز خارج می شوند وحشرات نر را به منظور جفت گیری جلب می کنند. از این فرمون ها می توان در جهات مختلف استفاده کرد.
الف)مبارزه مستقیم با آفات: به صورت تله های فرمونی حشرات را جمع کرده ومعدوم می نمایند مثل کرم خراط
ب)تعیین زمان مبارزه شیمیایی با آفات پس از بدست آوردن پیک جمعیت. مثلا در مورد کرم سیب با استفاده از تله های فرمونی، دو هفته پس از پیک جمعیت، می توان عملیات سمپاشی را اجرا کرد.
ج)تعیین قلمرو وپراکنش حشرات یک منطقه
د)مطالعات فونستیکی

چسب زرد (جذب کننده حشرات)

چسب زرد، نوعی کاغذ چسبناک، برای جذب انواع آفات گلخانه‌ای پروازی (مانند سفیدبالک، تریپس‌ها، شته‌های بالدار و …) می باشد که بدلیل طیف رنگی که دارد ( رنگ زرد، با طیف نوری 530 تا 580 نانومتر) موجب جذب حشرات شده و بعلت وجود سطح آغشته به چسب، باعث به دام افتادن و مرگ آنها می شود؛ طوری که آفات به کاغذ چسبیده و شما را از حضور انواع آفت در گلخانه یا پاسیوی خود باخبر می کند. این روش یکی از روشهای غیرشیمایی و مکانیکی مبارزه با آفات گلخانه‌ای و موثر در کاهش جمعیت و حتی ردیابی آفات است.
 
چسب زرد