دسته بندی ها

تغذیه دام

تغذیه دام ( علوفه دام ):

قابل توجه همکاران محترم :
در حال حاضرحدود 500 هکتار از اراضی تعاونی به کشت زیر کشت محصولاتی مانند گندم ، جو ، یونجه و ذرت علوفه ای می باشد ، و با توجه به توانمندی های موجود در این عرصه قادر به تامین حجم زیادی از انواع علوفه های دامی کاه و کلش و یونجه و ذرت علوفه ای برای تعاونی ها و دامداران و دامپروری ها و تولید کنندگان قارچ و کلیه فعالان در این بخش می باشد لذا جهت تامین و یا مشاوره در این خصوص به قسمت تماس با ما مراجعه فرمایید.

علوفه خشک در تغذیه دام

يكی از ویژگیهای ممتاز نشخوار کنندگان توانایی تبدیل غذاهایی همچون علوفه خشک، مواد الیافی و فرآورده های فرعی صنعتی غیر قابل مصرف برای انسان به غذاهای قابل مصرف مانند گوشت و شیر است. این توانایی نتیجه تجزیه مواد خوراکی به کمک میکروبهای موجود در پیش معده نشخوار کنندگان و استفاده آنها از محصولات نهایی جهت اعمال فیزیولوژیک خود می باشد، که در نهات منجر به تولید مواد پروتئینی قابل مصرف برای انسان می شود (3). گیاهان علوفه ای از نظر فیزیولوژیکی و اقتصادی قسمت عمده جیره غذایی دامها را تشکیل می دهند، به طوری که 70-60 درصد کل ماده خشک دریافتی، از علوفه است. و دامها جهت اعمال صحیح کار شکمبه می بایستی به مقدار کافی فیبر دریافت کنند که در این بین اهمیت یونجه به عنوان بهترین گیاه علوفه ای برای دامهای نشخوار کنندگان مشخص می شود.
 
انواع علوفه دامی شرکت به کشت به صورت ذیل دسته بندی گردیده است :

کلش (کاه) گندم و جو

علوفه دام کلش

ساقه و پوسته‌ای که اطراف دانه‌های غلات چون گندم و جو را می‌پوشاند و هنگامخرمن‌کوبی، هوا آن را پراکنده می‌کند، کاه می‌گویند. کاه از محصولات جانبی کشاورزی است.
کشاورزان سنتی همواره کاه و کلش گندم را براي تغذیه دام استفاده کرده اند. امروزه در اغلب کشورهاي جهان سوم تقریباً تمامی کاه و کلش تولیدي به مصرف تغذیه دام ها می رسد. از ابتداي قرن نوزدهم، تحقیقات زیادي براي بهبود قابلیت هضم و ارزش غذایی بقایاي گندم صورت گرفته است.گرچه پیشرفت هایی در این زمینه دیده شده است، ولیکن بسیاري از آنها به مرحله کاربرد عملی نرسیده اند. بر اساستحقیقات و آزمایش هاي انجام شده، تولید بلوك خوراك  دام کامل از بقایاي گندم می تواند راه حل مناسبی جهت پاسخگویی به مشکلات و بهبود وضعیت تغذیه دام ها در کشور باشد. بلوك خوراك دام کامل محصولی است که در آن علوفه و مواد خشبی به همراه مواد متراکم و افزودنیهاي غذایی، از جمله مواد معدنی و ویتامینها، کاملاً مخلوط شده و به صورت بلوكهاي فشرده شده مکعبی آماده میشود که میتواند غذاي کامل روزانه یک یا چند راس دام را تامین کند. در کشورهاي پیشرفته طی سال هاي اخیر این روش مطرح شده و در پی آن ماشین ها و تجهیزات مختلفی طراحی و ساخته شده اند.
 
کلش

روش غني ‏سازي کاه :

به دلیل استفاده زیاد کاه در تغذیه دام، غني سازي این علوفه اهمیت زیادي دارد. برايغني سازي کاه، ابتدا آب و مقدار مشخصي اوره را با هم مخلوط ميکنند. اگر ملاس هم وجود داشته باشد، مقدار مشخي از ملاس هم با آن مخلوط ميکنند. وقتي اوره و ملاس در آب به خوبي حل شد، آن را بر روي توده کاه ميپاشندو کاه را به هم مى‏زنند. سپس آب را در داخل سیلوي سیماني ميريزند و فشرده ميکنند. با این کار هوي داخل سیلو خارج ميشود. سپس اب استفاده از پلاستیک روي آن را ميپوشانند. این کاه به مدت بیست و پنج روز به همین صورت باقي ميماند و سپس مصرف ميشود.
مقدار ماده ‏هاي لازم برايغني ‏سازي کاه
لاس ۴ تا ۱۰ کیلوگرم
کاه ۱۰۰ کیلوگرم
آب ۵۰ تا ۸۰ لیتر
اوره ۴کیلوگرم
فایده‏هاي غني ‏سازي کاه :
۱- پانزده درصد به ارزش غذایي کاه اضافه ميشود.
۲- پروتئین کاه بیشتر ميشود.
۳- کاه خوش خوراک ميشود.
۴- اگر در غني ‏سازي کاه از ملاس هم استفاده شود، انرژي آن بیشتر ميشود.

نکات مهم در تغذیه دام :

  1. براي جلوگري از نفخ دام باید کاه غنى‏ شده را همراه با علوفه ‏هاي خشک دیگر استفاده کرد. مقدار کاه غنى‏ شده را براي گوسفند از دویست گرم و براي گاو از سیصد گرم در روز شروع ميکنند. کم‏ کم این مقدار را بیشتري مي کنند.
  2. سبوس به تنهایي، خوراک کنسانتره به حساب نمى‏ آید. از دادن مقدار زیاد این خوراک به دام خودداري کنید. زیرا باعث کم‏شدن چربي شیر ميشود.
  3. آرد گندم براي تغذیه نشخوارکنندگان مناسب نیست. چون پروتئین موجود در گندم باعث نفخ در گاو ميشود. همچنین حرکت شکمبه را کم ميکند و باعث ناراحتي هاي گوارشي در دام ميشود.

یونجه

علوفه دامی یونجه

این علوفه ارزش غذایي زیادي دارد. یونجه به عنوان یک غذاي عالي در تغذیه دام به خصوص برايگاو شیري استفاده ميشود. پروتئین و کلسیم بالي این علوفه نشانه مرغوب‏بودن آن است. زمان برداشت یونجه وقتي است که یک سوم بوته ‏ها به گل بنشینند. در جیره غذایي گاو شیري، بین دو تا چهار کیلوگرم یونجه در روز کافي و مناسب است.
یونجه با نام (Medicago sativa) را به عنوان ملکه نباتات علوفه ای شناخته اند، که سطح زیر کشت آنها در جهان حدود 33 میلوین هکتار می رسد.
بطور کلی یونجه یکی از بهترین نباتات علوفه ای به شمار می رود زیرا:
1- بسیار پر محصول است.
2- از نظر مواد غذایی قابل هضم غنی است.
3- با شرایط مختلف آب و هوایی سازگاری دارد.
4- مقدار قابل ملاحظه ای به خاک اضافه می کند.

ارزش غذایی یونجه

ارزش غذایی یونجه بیش از سایر گیاهان علوفه ای باشد در صورتی که نسبت انرژی به پروتئین آن کمتر است. یونجه در هر چین دارای مراحل مختلفی از رشد می باشد که ترکیبات شیمیایی آن در هر مرحله با مرحله قبل و بعد آن فرق می کند. از طرف دیگر ترکیبات شیمیایی برگ و ساقه نیز اختلاف دارد. یعنی برگ آن بسیار پر ارزش تر از ساقه آن است یونجه از نظر کلسیم گیاهی غنی است. ولی فسفر آن متوسط است.
بنابراین در صورتیکه بخواهیم از این ماده خوراکی به مقدار زیاد مصرف کنید، بایستی در جهت حفظ تعادل کلسیم به فسفر اقدام گردد. حیوانات یونجه هایی را که به مقدار زیاد به گل نشسته و یا در پایان گل دادن باشد، با بی اشتهایی می خورند، علت آنرا در بالا رفتن در صد مقدار الیاف خام در مرحله پایان گل و سخت و خشبی شدن گیاه می دانند، دوم وجود مواد تلخ و همچنین ساپونین و نوعی الکالوئید مخصوص حبوبات در آن می دانند.
بهترین زمان برداشت یونجه به هدف استفاده از آن بستگی دارد در صورتیکه می خواهید یونجه ای با کیفیت بالا مثلاً جهت خوراک گاوهای شیری فروخته شود زمان برداشت یونجه باید در مرحله غنچه دهی یا زودتر از آن انجام گیرد (دوره 28 روز یا کمتر) اما اگر قصد تغذیه گوساله های پروای را دارید (یونجه با کیفیت زیاد مد نظر نیست) یونجه راباید در زمان 50-25 درصد گلدهی (دوره 42-35 روز) برداشت نمایند تا حد اکثر محصول بدست آید. زمانیکه یونجه در مرحله غنچه دهی محصول علوفه تولیدی شما 30-20 درصد کمتر شود اما از نظر پروتئین و نسبت ارزش غذایی بیشتری نسبت به زمان چیدن در مرحله اواسط گلدهی باشد.
یونجه علوفه

خواص گیاه شناسی یونجه

یونجه گیاه است چند ساله یا دائمی که ریشه ای راست و مستقیم اد و به ریشه اولیه یونجه معروف است. این ریشه، بعد از قرار گرفتن بذر در خاک و جذ رطوبت، بدون انشعاب به وجود می آید. به موازات پیدایش ریشه اولیه. قسمت زیر لپه یا هیپوکوتیل در زیر سطح خاک قرار می گیرد و با طویل شدن زیر لپه باعث جوانه زدن و خارج شدن از سطح خاک می شود. یونجه جوانه زده در این موقع نسبت به آب بیش از اندازه، کمبود آب،شوری خاک و با سله بستن سطح خاک، حساسیت خاصی نشان می دهد. چنانچه در این موقع سطح خاک سله ببندد، زیر لپه یونجه که به صوت قوسی در زیر سطح خاک قرار گرفته است. نمی تواند به سهولت سطح خاک را بشکافد و از آن خارج شود. گیاه یونجه علاوه بر ریشه اصلی راست و مستقیم اولیه، ریشه های جانبی نیز دارد که از سلولهای حاشیه استوانه مرکزی ریشة اصلی سر چشمه می گیرند .
یونجه

ذرت علوفه ای

علوفه دامی ذرت

كيفيت ذرت در تغذيه گاوهاي شيري منحصر به فرد است . اين گياه داراي ارزش غذايي بالايي است و حاوي مقادير زيادي انرژي و نشاسته مي باشد . اين گياه قادر است در هر هكتار 40 تن علوفه تازه و در برخي شرايط حتي بيشتر از اين مقدار توليد كند به عبارت ديگر توليد آن در هر هكتار 10 تا 15 تن ماده خشك است . بر اساس هدف مصرف گياه ذرت نحوه برداشت آن متفاوت است : ذرت تازه : ذرت تازه را مي توان در هر مرحله اي از رشد گياه حتي در مرحله اوليه رشد نيز برداشت كرد . در مراحل اوليه رشد علوفه ذرت ارزش غذايي مناسبي دارد ولي بايد مواظب بود كه ميزان زيادي از علوفه تازه به صورت يك جا به مصرف دام نرسد زيرا داراي تركيباتي است كه به سرعت هضم شده لذا توصيه مي شود كه در هر وعده غذايي بيش از 10 كيلو گرم علوفه تازه در اختيار دام ها قرار نگيرد . ذرت دانه اي ( كنسانتره ) : برداشت ذرت دانه اي بايد در زماني صورت گيرد كه بلال آن كاملاً رسيده باشد .سه روش براي ذرت دانه اي وجود دارد : الف ) برداشت بلال كامل و خرد كردن و قرار دادن آن سيلو ب ) برداشت بلال كامل به روش خرمن كوبي كه محصول حاصل از اين روش شامل دانه هاي بلال و قسمتي از چوي بلال است كه فرايند شده و سيلو مي شوند . ج ) استفاده از كمباين كه در اين روش چوب بلال خرد شده و دانه هاي آن جدا مي شود محصول اين روش تنها شامل دانه ذرت است . سيلوي ذرت : برداشت دانه هاي ذرت براي سيلو كردن بايد در زماني صورت گيرد كه به اندازه كافي رسيده باشند ( مرحله خميري سفت ) . همچنين طول مطلوب قطعات ذرت خرد شده بايد 8/0 سانتي متر باشد . اين اندازه براي تهيه سيلو مناسب است و امكان فشردگي كافي علوفه را در ساختمان سيلوي زميني فراهم مي كند . اين مساله بسيار حياتي است كه تمام دانه هاي ذرت در طي مرحله چاپر كردن به خوبي عمل آوري شوند . اين عمل باعث شده كه در هنگام هضم به ميزان بيشتري در دسترس دام قرار گيرند زيرا دانه هاي سالم و فرايند نشده هضم نمي شوند و در نهايت از طريق مدفوع دفع مي شوند . در تهيه سيلو مهمترين مساله مديريت صحيح آن است كه شامل : برداشت علوفه ذرت در مرحله مناسب رشد ، پر كردن و متراكم كردن سريع سيلو ، پوشاندن سريع و مناسب سيلو . برداشت علوفه ذرت بايد در مرحله اي از رشد گياه ضورت گيرد كه داراي 35 – 30 % ماده خشك باشد .اين مرحله زماني است كه برگ هاي علوفه ذرت از پايين بوته شروع به زرد شدن كرده و دانه هاي ذرت به صورت خميري و در حال سفت شدن باشند در غير اين صورت اگر علوفه ذرت در مرحله اي برداشت شود كه ماده خشك آن كمتر از 30 % باشد ضايعات سيلو به صورت از دست رفتن مواد مغذي از طريق پساب زياد مي شود . از آنجايي كه غالباً ميزان ماده خشك علوفه ذرت در مرحله برداشت مناسب نيست بهتر است براي كنترل آب مازاد اقداماتي انجام داد . در اين راستا مي توان در هر تن علوفه بر اساس رطوبت آن 40 تا 70 كيلوگرم تفاله خشك چغندر قند اضافه نمود . اين تفاله بايد به صورت پرك و يا كل علوفه مخلوط شود نه اين كه به صورت يك لايه ريخته شود . تفاله خشك چغندر قند علاوه بر جذب مقدار زيادي آب مازاد مي تواند شرايط تخمير علوفه را نيز بهبود بخشد هرچند اضافه كردن دانه جو آسيياب شده مي تواند مفيد باشد ولي به لحاظ تلفات حاصل از تخمير اقتصادي نمي باشد . در صورتي كه احتمال كنترل و مديريت رطوبت علوفه امكان پذير نباشد و دامدار آن را از بازار تهيه كرده باشد ، توصيه مي شود براي حفظ و كنترل آب مازاد سيلو اقداماتي از قبيل در نظر گرفتن يك لايه ضخيم از كاه غلات در كف سيلو براي جذب آب مازاد و نيز عمل آوري كاه انجام شود . افزودن اوره به علوفه سيلو شده ( 1 تا 2 كيلو گرم در هر تن ) در زمان پر شدن سيلو مي تواند مفيد باشد زيرا باعث: افزايش سطح پروتئين علوفه سيلو شده تهيه ازت سهل الهضم براي رشد باكتريايي سيلو شده و در نتيجه از كاهش كيفيت پروتئين علوفه جلوگيري مي كند افزايش سهم توليد اسيد استيك در توده سيلو شده و طول عمر سيلوي ذرت در آخورها افزايش مي يابد . توصيه مي شود 1 تا 5/1 كيلوگرم كربنات كلسيم به هر تن علوفه در حال سيلو شده اضافه گردد.
 
ذرت علوفه
 
 
ذرت علوفه
 
 
 
 
 
 
 
ذرت
 
 
ذرت علوفه